Iletisim
Geri bildirim

Otomatik tanımlama

Müşteriler seçtikleri KEP hizmet sağlayıcılarından maksimum esneklik ve farklı ambalaj büyüklükleriyle, biçimleriyle ve malzemeleriyle çalışabilme imkanı bekliyor. Tanımlama işlemi parametrelerinin sayısı ve karmaşıklığı da bu oranda artar. Farklı kod türleri standartlaştırılmıştır, fakat bunların nesne üzerindeki hep daha karmaşık bir paket akımı içinde bulunması gerekir. Kodların niteliği yazıcı performansı, kağıt, etiketleme işlemi, yükleme-boşaltma, aşınma veya kirlenmeler gibi çok sayıda etmen tarafından belirlenir. Bu etmenlerin çoğu KEP hizmet sağlayıcısının doğrudan müdahale alanının dışındadır, fakat tanımlama sistemleri buna yönelik olmalıdır. SICK firması tüm gereklilikler için doğru çözümü sunar.

Otomatik tanımlama
Yukarı