Iletisim
Geri bildirim

Atık ve geri dönüşüm

Yakma sırasında atıkların, emisyonun ve prosesin denetiminden gelen enerji

Atık bileşenleri yanma sırasında daha enerjik olarak kullanıldığı için atık yönetimi giderek önem kazanmaktadır. Bu sırada emisyonlar, örn. atık yakma tesisleri için diğerlerinin yanı sıra eski WID Waste Incineration Directive 2000/76/EU’yu temel alan güncel Avrupa Sanayi Emisyonları Direktifi, Industrial Emissions Directive (IED) 2010/75/EU uyarınca sıkı limitlere tâbidir. Yanma optimizasyonunda, baca gazı temizleme süreçleri ve sürekli izlenmesi için SICK emisyon analiz sistemleri kullanılmaktadır. SICK tek elden tam ölçüm tekniği ve veri analizi sunmaktadır.

Atık ve geri dönüşüm
Branş segmenti 4
Mühimmat bertarafı
Branş segmenti 5
Geri dönüşüm

Sensor solutions from SICK for the waste and recycling industry

Yukarı