Atıktan enerji ve veri şeffaflığı: Ham gaz piklerini zamanında belirleme

29.Eki.2018

SICK, atık yakma tesislerinin işletmecileri için sağlam bir ölçüm tekniği ve hızlı ölçüm sonuçlarıyla birlikte güvenlik sağlıyor. MCS300P HW analiz cihazı çözümü, kükürt dioksit ve hidroklorik asidi ölçer, MERCEM300Z ise cıva ölçümleri konusunda uzmandır. Her iki sistem de, atık yakma tesislerindeki proses süreçlerini optimize etmek için idealdir.

 

 

Atıkların yakılması, termik enerji ve elektrik enerjisinin kazanılmasına da olanak sağlar. Yanma yoluyla açığa çıkan zararlı maddeler mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Etkin ve en son teknolojiye göre donatılmış gaz temizleme bileşenleri olmadan ham gazdaki yüksek hidroklorik asit, kükürt dioksit veya cıva konsantrasyonlarını istenen sınır değerlere düşürmek pek mümkün değildir. Peki gaz konsantrasyonları doğru tespit edilmiyor ve yeterince hızlı bir şekilde görüntülenmiyorsa en iyi temizleme tesisi ne işe yarar? SICK'in MCS300P HW ve MERCEM300Z analiz sistemleri, tesis işletmecilerinin proses kontrolü ve aynı zamanda atık gaz temizliğinin kontrolü için gerekli önlemleri zamanında uygulayabilmesi amacıyla gerekli ölçüm değerlerini sağlar.

Hızlı ölçüm sonuçları, aniden ortaya çıkan pik değerlerine karşı da önlem alınmasını sağlar. Bu, tüm hat üzerinde emisyon sınır değerlerine uyulmasına yönelik çabaları destekler. Endüstriyel emisyonların ölçümü, Avrupa Birliği'nde, daha önce WID 2000/76/EU olan IED 2010/75/EU sayılı direktifi tarafından düzenlenir. Bu direktif, yakın zamanda revize edilen BREF'ler (Beste Available Techniques Reference Document - Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanı) ile atık yakma tesisleri ve bunların içinde listelenen BAT-AEL'ler (Best Available Technique – Associated Emission Levels - Mevcut En İyi Teknik – İlgili Emisyon Seviyeleri) ile AB genelinde bir öneme sahiptir ve AB üye ülkeleri tarafından uygun şekilde uygulanmalıdır.

 

Havada tasarruf potansiyeli var

Gaz karışımlarının asidik gaz bileşenlerinden arındırılması gerektiği bir gerçektir. Burada, hidroklorik asit ve kükürt dioksitin kesin konsantrasyonunun bilinmesi önemli bir faktördür. Diğer önemli faktör, temizleme prosesinde ek olarak işletme malzemeleri tüketiminin azaltılmasıdır. Sınır değerlerin aşılmasını önlemek amacıyla bu temizleme prosesine genelde çok yüksek miktarlarda kimyasallar eklenir. Burada, gaz konsantrasyonlarının kesin ve hızlı bir şekilde ölçülmesi sayesinde maliyet tasarrufu sağlanabilir. Çünkü doğru ve hızlı ölçüm sayesinde, temizleme prosesinde sadece gerçekten gereken miktarda kimyasal kullanmak mümkündür.

Uyarlanmış ve dolayısıyla çoğu durumda daha düşük kimyasal tüketimi, tasfiye edilmesi gereken kirlenmiş emici maddelerin miktarını azaltır ve maliyetleri önemli ölçüde düşürür. % 10 daha az emici madde ile MCS300P HW analiz cihazı çözümü için yapılan yatırım, bir ila iki yıl sonra kendini amorti eder. 

Diğer avantajlar: MCS300P HW HCl, SO2 ve H2O değerini aynı anda ölçer, opsiyonel olarak örn. CO, NO ve O2 gibi başka gaz bileşenlerini de ölçer. Isıtmalı gaz çekme (asit çiy noktasının üzerinde) ve çok yüksek ölçüm gazı akış oranı sayesinde yaklaşık 30 saniyelik tepki süreleri elde edilebilir. Bu sırada atık gaz, ölçüm gazı soğutucusu olmadan alınır ve doğrudan ısıtılan ölçüm gazı küvetine aktarılır. Özel bir geri üfleme fonksiyonu, sonda ucundaki kaba filtrenin otomatik olarak temizlenmesini sağlar.

 

 

Ham gazdaki cıva

Elektrostatik filtreden veya yıkayıcıdan önceki cıva ölçümü, yüksek miktarda biriken toz ve kükürt dioksit veya hidrojen klorür gibi yüksek bozucu bileşen konsantrasyonları ile birlikte, emisyon ölçümüne oranla bariz bir şekilde daha zordur. Hg değeri şimdiye kadar mg/Nm³ aralığında tespit ediliyordu. Elektrostatik filtreden önceki eklenmiş aktif karbon veya yıkayıcı için kullanılan çökeltici madde, proses gazındaki cıvayı boşaltır. Bu kimyasal yardımcı maddelerin eklenmesi pahalıdır, ancak genelde, gerçekte mevcut olan Hg ham gaz konsantrasyonları bilinmediği için bu iki yardımcı maddeden çok fazla eklenir. Burada da, tesis işletmecisi kimyasal yardımcı maddelerin dozajını doğru miktarda ayarlarsa maliyetler azalabilir.

MERCEM300Z, bu amaçla hızlı ve güvenilir ölçüm değerleri sağlar. Bunun tersine, prosesteki çok yüksek cıva konsantrasyonları baca gazı yıkayıcısında aşırı Hg miktarına ve sonuç olarak tüm sistemin kirlenmesine neden olabilir. En kötü durumda, komple tesisin durma tehlikesi söz konusudur. 

 

Diğer avantajlar: MERCEM300Z, özel olarak baca gazlarındaki toplam cıva emisyonlarının denetlenmesi için geliştirilmiştir. Bu emisyonlar, hem ham gazda hem de saf gazda ölçülebilir. Sistem, tüm güncel ve mevcut durumda bilenen geleceğe yönelik sınır değerleri ve gereklilikleri karşılar. Zeeman atom absorbisyon spektroskopisi (AAS) ile birlikte, ölçüm gazı hücresinde oksitlenen Hg aynı anda 1.000 °C'de dönüştürülürken yapılan sürekli ölçüm patentlidir ve sadece SICK'in MERCEM300Z ürünü için lisanslanmıştır. AAS teknolojisi sayesinde ölçümler ayrıca SO2 gibi bozucu bileşenlerden etkilenmez. SICK'in kendini ispatlamış kullanım konsepti ve modern iletişim protokolleri, MERCEM300Z'in profilini, üzerinde kapsamlı şekilde düşünülmüş bir cıva ölçüm sistemi haline getirir: kolayca entegre edilebilir ve uzun süreli stabil.

 

 

Enerji. Verimlilik. Şeffaflık: Şimdi SICK ile daha fazlasını elde edin

 

 

 

Diğer katkılar: 

FLOWgate™: SICK'in ultrasonik gaz akışı ölçüm cihazlarına açılan kapı

Kalibrasyon yükümlülüğü olan doğalgaz ölçümü: SGI gaz boru hattındaki şebeke bağlantı noktasının modernizasyonu

Smart Sensor'lar atık tasfiyesini kontrol eder