Zpětné sledování na úrovni výrobků díky identifikační technice

10.5.2017

Kousky plastu v čokoládových tyčinkách, bakteriální kontaminace měkkých sýrů, chybně deklarované přísady v hotových jídlech z těstovin – existuje mnoho důvodů pro stažení potravin z oběhu. Nejen, že poškozují image výrobce, ale často také znamenají enormní náklady, které jsou tím vyšší, čím méně je jasné, kolik konečných výrobků setrvává v oběhu. Navíc se při stažení z oběhu nesmí ztrácet čas. Identifikační systémy a integrační technika umožňují průběžnou identifikaci potravin na cestě od výrobce až ke konečnému spotřebiteli, aby tyto potraviny mohly být ve vážném případě zpětně sledovány „kliknutím myši“ v reálném čase a na úrovni artiklu.

Vždy podle objektu – jednotlivého artiklu, primárního a sekundárního obalu, palety, nákladního vozidla nebo výměnné nástavby – probíhá identifikace podle čárových kódů, 2D kódů nebo elektronických transpondérů. Jaká technologie se použije, to závisí na objektu a procesu a na ekonomických faktorech: vejce se například potiskne čárovým kódem, kartony po 6 nebo 10 ks lze označit 2D kódy a doplňujícím prostým textem, např. datem minimální trvanlivosti. Agregovaná balení, například přepravní kartony nebo palety se opatří transpondérem. V rámci jednoho podniku dodavatelského řetězce se často provádí několik těchto označovacích kroků – integrační platforma 4Dpro spravuje v tomto případě nejen fyzicky rozdílné identifikační technologie, ale nahrává také data prostřednictvím standardního softwaru do ideálně propojených databází.

 

Kontaminace potravin: track-and-trace dokáže zachytit zbytková rizika

Navzdory všem snahám o bezpečnost procesů, hygienu a kvalitu – nebezpečí kontaminace při průmyslové výrobě, balení a distribuci potravin lze sice minimalizovat, ale zároveň je nelze stoprocentně vyloučit. Nařízení (ES) č. 178/2002 proto předepisuje výrobcům v potravinářském průmyslu systémy pro zpětnou sledovatelnost potravin ve všech stupních výroby, zpracování a prodeje. Výrobci jsou navíc odpovědní za okamžité stažení nebezpečných produktů z oběhu, aby se zamezilo případným zdravotním rizikům.

Stažení z oběhu poškozuje nejen image a finance podniku, příslib značky produktu a důvěru spotřebitelů, navíc je stažení produktu z oběhu velkou výzvou pro celý dodavatelský řetězec: týká se to výrobce, zpracovatele, balicí firmy, překupníků, spedice i supermarketů a maloobchodníků, kteří musí úzce spolupracovat, aby zajistili bezproblémový průběh stažení produktu z oběhu.

Za účelem analýzy příčin kontaminace musejí být firmy schopny zpětně sledovat cestu svých výrobků od výrobce přes všechny etapy zpracování až po maloobchod. Předpokladem je, že jsou produkty a jejich obaly souvisle označeny a identifikovány při každém procesním kroku důležitém pro stažení z oběhu a že jsou data automaticky nahrávána do propojených databází. Teprve tak je možné minimalizovat zbytková zdravotní rizika pro spotřebitele tím, že lze dotčené produkty cíleně a bez prodlení stáhnout z oběhu.

 

Proaktivní omezení škod

Kdo realizuje zákonnou povinnost zpětného sledování potravin pomocí vhodných technologií track-and-trace, může minimalizovat nejen negativní dopady na image a značku, ale také finanční škody, které vzniknou propadem obratu a náklady na stažení z oběhu. Zde platí: Čím více informací má výrobce k dispozici o tom, jakých sériových čísel, šarží, výrobních závodů nebo dat minimální trvanlivosti produktu se stažení z oběhu konkrétně týká, tím lépe lze toto zboží, v extrémním případě jen jediný kus, cíleně a proaktivně získat zpátky. Je to možné, protože moderní a technologicky vyspělé track-and-trace umožňuje nejen omezení dotčených produktů a jejich lokalizaci v dodavatelském řetězci, ale také včasnou reakci: v podstatě pouhým kliknutím myši poskytnou propojené databáze v reálném čase všechny informace relevantní pro stažení z oběhu.

 

Identifikační systémy snímají informace důležité pro stažení z oběhu

Databáze jsou zásobovány informacemi, které snímají řešení pro identifikaci systémy. Stacionární čtečky čárových kódů různých produktových řad CLV od firmy SICK lze velmi rozmanitě použít v konceptech track-and-trace. Dokážou přečíst kompaktní kódy na etiketách a obalech zboží jako čárové kódy s velkými modulovými šířkami, které se používají ke značení přepravních kartonů nebo palet. Díky různým snímacím dosahům, automatickému zaostření, odolnosti vůči okolnímu světlu a inteligentní technologii pro rekonstrukci kódů se jedná o univerzální a spolehlivá řešení, která dokážou bezpečně identifikovat čárové kódy také při měnících se velikostech obalů, změnách pracovní vzdálenosti, různých světelných podmínkách nebo u částečně zničených etiket nebo potisků. V případě potřeby jsou k dispozici také stacionární čtečky čárových kódů CLV v hygienickém designu, pokud mají být potraviny nebo nápoje identifikovány ve vlhkém nebo mokrém prostředí balicích a stáčecích zařízení.

Jako typologie značení na obalech potravin a léků jsou velmi oblíbené takzvané 2D kódy. Při výrazně menší potřebě místa jsou schopné ukládat podstatně obsáhlejší informace než čárové kódy. Další výhodou je, že integrovaná korekční metoda vylučuje chyby při čtení s maximální spolehlivostí. Kamerové čtečky kódů produktové řady Lector620 OCR umožňují bezpečné snímání vedle čárových kódů také těchto 2D kódů a informací ve formě prostého textu, mimo jiné dat minimální trvanlivosti a čísel šarží na obalech potravin. Kromě toho například v podávacích zásobnících balicích strojů zaručují díky identifikaci kódů Data Matrix na kartonových přířezech, že obal na potraviny obsahuje to, co je na něm zobrazeno nebo napsáno. Pokud se potraviny balené ve skládacích krabicích umisťují do sekundárního obalu, umožňují čtečky kódů produktové řady Lector650 identifikaci všech výrobků sdružených v obalu, a zajišťují tak souvislé zpětné sledování také této sdružené jednotky.

 

Bezpečná identifikace pomocí RFID

Značení produktů pomocí RFID, které bylo původně vyhrazeno velkým obalům nebo vysoce kvalitnímu spotřebnímu zboží, se nyní stále více používá i v dalších oblastech – především z důvodu klesajících nákladů a výkonnějších technologií procesorů. Výrobek, paleta zboží nebo také kontejner se surovinou se přitom opatří elektronickým datovým nosičem, nazývaným transpondér, který v logistickém procesu přečtou čtecí systémy jako UHF Interrogator RFU620 a v závislosti na procesu je popíšou, tzn. aktualizují. Toto čtení a popisování je také jednou z podstatných výhod RFID v porovnání s čárovými kódy nebo 2D kódy. Protože při procesu identifikace není nutný vizuální kontakt s transpondéry a lze přečíst a popsat více transpondérů ve skupině najednou, je možné kompletně snímat všechny RFID označené výrobky v přepravním kartonu a všechny RFID označené kartony na paletě. RFID označení palety pak umožňuje souvislé sledování.

 

Průmyslové zpracování obrazu na cestě do budoucnosti

Další inspiraci směrem ke konceptu Industry 4.0 poskytují 2D Machine Vision pro snímání 1D čárových kódů a 2D kódů. Díky kombinaci detekce obrazu a čárového kódu – čtení kódu a porovnávající kontrola uloženého obrazu – je zajištěno, že se správný výrobek nachází ve správném obalu. Tím lze zamezit tomu, aby se produkt s chybnými údaji na obalu, jako jsou např. datum minimální trvanlivosti nebo údaje v rámci povinného označení, dostal do obchodu. Vyhodnocení dat nakonec provádí ekosystém SICK AppSpace, jehož úkolem je integrovat vlastní nápady a efektivně a podle potřeb realizovat individuální požadavky zákazníka jako senzorové aplikace.

 

Stažení výrobků z oběhu: od problému k výhodě?

Se současnými možnostmi inovativní identifikační a integrační techniky sice nelze stažení z oběhu zabránit, ale je možné výrazně omezit jeho dopady na image, značku, obrat a náklady. Bezpečnost produktů díky proaktivnímu řízení stažení z oběhu by se dalo považovat i za příležitost k přeměně dosud problematické výzvy na konkurenční výhodu.

Andreas Behrens 

Head of Product Management Identification & Vision

Andreas Behrens zajišťuje se svým týmem mimo jiné progresivní rozšiřování palety výrobků v oblasti technologie pro identifikaci a průmyslové zpracování obrazu v souladu s požadavky trhu. Tento elektrotechnický inženýr pracuje ve firmě od roku 2010 a je skutečným specialistou v oblasti senzorů: jako Head of Market Product Management spravoval kompletní portfolio společnosti SICK pro všechny obory a technologie. 

 
Technologie RFID
Technologie RFID

Jednoduše zodpovězené nejdůležitější otázky týkající se RFID, mnoho příkladů aplikací a nabídky školení.

Informovat se nyní

Máte ještě otázky?

Obraťte se na naše odborníky