Témata, na která se zaměřujeme

Senzorová řešení pro všechny varianty mobilních robotů

Mobile robots teaser

Robotika si razí cestu – ať už ve výrobě, logistice nebo službách. Zejména mobilní roboty se používají stále více. Varianty sahají od AGV přes mobilní coboty až po autonomně jezdící mobilní roboty. Stručně řečeno: budoucnost patří autonomním mobilním robotům. Robotika jako celek se tak stává flexibilnější a umožňuje zcela nové oblasti použití a obchodní modely. Pro bezpečný pohyb mobilních robotů a zvládnutí jejich četných výzev jsou vyžadována inteligentní senzorová řešení.

Více...

Spolupráce se společností SICK v digitálním světě

SICK Digital World Image

Digitalizace nám všem zjednodušila život. A jak to vypadá v byznysu? Společnost SICK nabízí svým zákazníkům maximální komfort díky celé řadě digitálních pomocníků také v oblasti B2B. Najděte vhodné řešení na našich webových stránkách díky rozmanitým možnostem výběru a konfigurátorům – veškerá data lze přitom zobrazit kdykoliv, 24 hodin denně. Využijte naše webové stránky k zobrazení informací, ceny nebo dostupnosti – nebo si své řešení rovnou objednejte. V neposlední řadě vám nabízíme atraktivní online školení – jsme vaším partnerem kdekoliv po celém světě.


Více...

Výrobní logistika se stává inteligentní

Production Logistics Image

Výroba a intralogistika se navzájem doplňují. To, co bylo dříve vnímáno jako dva různé obory, zažívá díky pokračující automatizaci a digitalizaci stále větší společný růst. Cílem je přitom zajistit souvisle transparentní tok materiálu od dodání materiálu až po expedici hotového výrobku. Vždy vědět, kde co je, je ostatně podmínkou pro inteligentní, síťově propojenou výrobu.

Více...

Individuálně a snadno konfigurovatelné 2D a 3D zpracování obrazu – díky SICK AppSpace

Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace

Řešení pomocí průmyslového zpracování obrazu zajišťují efektivnější a konkurenceschopnější výrobní procesy. Ale splňují také vždy přesně ty vaše požadavky? Nyní vám nabízíme 2D a 3D kamerové systémy, které jsou přizpůsobené přesně podle vašich potřeb.

Více informací...

Creating Safe Productivity. Now.

Safety image

Vysoká produktivita vašich strojů a kompletních zařízení a vysoký stupeň flexibility a automatizace jsou rozhodujícími konkurenčními výhodami v éře digitalizace. Profitujte s námi jako vaším partnerem z bezpečnostních řešení, s nimiž budou mít vaše procesy bezproblémový průběh, člověk a stroj se stanou týmem a společně posuneme hranice realizovatelných možností.

Více...

Smart Fluid Power – senzory od společnosti SICK pro hydrauliku a pneumatiku umí rozlišovat

   

V mnoha průmyslových odvětvích se v současnosti vedle rozšířených servomotorů používají také pneumatické a hydraulické systémy. Společnost SICK je se svou inteligentní senzorikou pro pohony vždy uprostřed dění. Senzory Fluid Power od společnosti SICK měří v pneumatice a hydraulice inteligentně, flexibilně a spolehlivě.

Více...

Efektivní řešení pro dopravníkové pásy

Conveyor solutions of SICK
Vzhůru do práce! Mnohá průmyslová odvětví řídí sypký materiál na běžícím pásu. Často také venku při jakémkoli počasí. Pro zvládnutí této výzvy nabízí společnost SICK inteligentní řešení.

Více informací...

Logistika se stává inteligentní – více efektivity pro celý subdodavatelský řetězec

 

Firmy stojí před velkou výzvou: jednat co nejefektivněji. Toky materiálů a intralogistické procesy musejí být v každém okamžiku vzájemně optimálně sladěné. Jakmile se proces v některém bodě zasekne, má to dopad na celý řetězec tvorby hodnot – a v neposlední řadě také na konkurenceschopnost. Inteligentní senzorika a síťově propojené systémy zajišťují v rámci Industry 4.0 efektivní procesy v logistice.

Více informací

Insideři vědí více : se Smart Motor Sensors přímo uprostřed dění

Get to the heart of things with insider information from Smart Motor Sensors

Smart Motor Sensors činí z uživatelů insidery. V absolutně bezprostřední blízkosti provozu! Smart Motor Sensors od společnosti SICK poskytují informace přímo z centra výroby. Informace o stavu strojů a servomotorů, které pomáhají dříve rozpoznat chybné funkce, rychleji je odstranit nebo jim zcela zamezit. Pro poskytnutí tohoto náhledu zákazníkům a umožnění prediktivní údržby používá společnost celé svoje know-how. 

Více informací...

I4.0 je na vzestupu: senzorová řešení pro mobilní platformy

Industry 4.0 is picking up speed: Sensor solutions for mobile vehicles and carts

Flexibilita se nyní samočinně zvyšuje: modulární portfolio řešení pro mobilní platformy nyní umožňuje jednoduchou realizaci vedení v dráze, navigace, polohování, detekce prostředí, bezpečnosti a manipulace s břemeny. Od malých autonomních transportních systémů nebo AGC (Automated Guided Carts) až po specializované AGV (Automated Guided Vehicle) určují senzorová řešení od společnosti SICK celou oblast automaticky řízených vozíků.

Více informací...

Rovnocenná spolupráce: senzorová řešení pro robotiku

Working together as equals - sensor solutions for robotics

Člověk a robot spolupracují stále těsněji. Rozhodující roli přitom hrají senzory od společnosti SICK. Umožňují robotům přesnější smyslové vnímání – předpoklad pro rovnocennou spolupráci při všech výzvách robotiky: robotické kamerové systémy, bezpečná robotika, komplexní koncové systémy a sledování polohy.

Více informací...

Více než jen vize: řešení pro identifikaci

More than a vision – identification in three dimensions

 

RFID, laserové čtečky čárových kódů a kamerové čtečky kódů: ke skutečně efektivnímu řešení úkolů pro identifikaci potřebujete více než jen jednu technologii. Společnost SICK vám nabízí široký výběr: SICK je již desetiletí průkopníkem pro řešení kamer a kamerových systémů, lídrem na trhu v oblasti průmyslového čtení kódů a inovátorem RFID technologií. Jednotlivě nebo v kombinaci pro příslušnou aplikaci – tři technologie od společnosti SICK spolehlivě a účinně vyřeší vaše úkoly identifikace.

Více informací...

Od mikronu až po míli: senzory pro měření vzdálenosti a LiDAR senzory ve všech rozměrech.

Distance and LiDAR sensors From micron to mile. In all dimensions.

Mobilita, infrastruktura, logistika nebo výroba. Automatizace nezadržitelně postupuje kupředu ve všech oblastech. Zcela v popředí jsou přitom snímače pro měření vzdálenosti a řešení pro měření a detekci od společnosti SICK. Jako inteligentní zdroje dat poskytují přesné informace téměř pro jakékoli použití. Pro všechny vzdálenosti, v jakémkoli prostředí. Vybavené špičkovými technologiemi a rozličnými rozhraními. 

Více informací...

Těsné propojení: průmyslová komunikace a integrace senzorů

Seamlessly networked: industrial communication and sensor integration

Propojené výrobní a řídicí procesy ve složitých prostředích strojů určují průmyslovou budoucnost. Inteligentní senzory jsou předpokladem pro vysoce komplexní zpracování fyzických signálů na informace senzorů: pomocí inteligentních senzorových systémů již dnes podporujeme dynamické, v reálném čase optimalizované a samočinně se organizující průmyslové procesy.

Více informací...

The highflier in object detection

Když se objekt třpytí, zrcadlí a kývá, pak jsou správnou volbou inteligentní optoelektronické snímače W16 a W26: tyto senzory milují výzvy. Díky novým technologiím mnohem spolehlivěji detekují speciálně lesklé, nerovné, perforované a průhledné objekty. Nežádoucí světelné odrazy je nevyvedou z rovnováhy. Tato esa v detekci objektů nelze ošálit – vědí, jak se věci mají.

Více informací...

Propojená zavazadla: laserová, kamerová a RFID technologie pro sledování zavazadel

The baggage connection - laser, camera and RFID technology for baggage tracking

Sledování zavazadel End-to-end popisuje velkou výzvu při odbavování zavazadel, před kterou se nachází letecké společnosti, provozovatelé letiště a poskytovatelé pozemních odbavovacích služeb. Podaná zavazadla musí být možné od začátku až do konce letu spolehlivě sledovat. Společnost SICK si klade za cíl realizovat společně se zákazníky souvislé sledování zavazadel podle rezoluce č. 753 asociace IATA.

Více informací...

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD: inteligentní senzory jako základ pro I4.0

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD – sensor intelligence as the foundation of Industry 4.0

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD je cíl. Budoucnost je právě teď. Čtvrtá průmyslová revoluce je definována jako propojený řetězec tvorby hodnot ve výrobě a logistice, který funguje na bázi dat, sám se řídí a je v plném proudu. Po celém světě. Propojené výrobní a řídicí procesy ve složitých prostředích strojů již nejsou hudbou budoucnosti.

Více informací...

Měření polohy a pohybu: enkodéry a snímače náklonu od společnosti SICK

Encoders and inclination sensors

Enkodéry a snímače náklonu od firmy SICK zajišťují přesné a efektivní měření rychlosti a určení polohy. Obratem přeměňují přijaté signály na procesní data a posílají tato data do řízení procesu nebo cloudu. Program produktů sahá od motor feedback systémů pro pohonnou techniku až po enkodéry pro strojírenství.

Více informací...

Efektivně na cestách: automatizace začíná být mobilní

Fokus Mobile Application Thumbnail

Razantní pokrok v elektronice a senzorice určuje v současnosti stupeň inovace mobilních pracovních strojů. Výrobci a uživatelé zemědělských a lesnických strojů, stavebních a důlních strojů a také speciálních a komunálních vozidel využívají potenciál inteligentních senzorů.

Více informací...

Upgrade na vyšší úroveň: automatizace v elektronickém průmyslu

Automation in Electronics

Elektronický průmysl je nositelem průmyslového pokroku. Velice záhy a citlivě vždy reaguje na změny trhu. Životní cykly produktů se neustále zkracují a požadavky na kvalitu stále rostou, což toto odvětví aktuálně staví před velké výzvy.

Více informací...

Flexibilní výroba: flexibilita a produktivita ve vzájemném souladu

Flexibility and Productivity Working in Harmony

Velikost série 1 kus a individualizované sériové výrobky jsou klíčovými pojmy I4.0. Pro jejich realizaci se musí stroj nebo zařízení umět přizpůsobit variabilnímu přísunu výrobků a různým formátům. Senzory a aktuátory umožňují takové přizpůsobení. Na jednom stroji lze zpracovat libovolné rozměry výrobků.

Více informací...

Jednoduše spolehlivé, jednoduše účinné: vyšší kvalita a přehlednost

Reliable sensors

Pro bezpečné a spolehlivé zachycení reality, potřebujeme v průmyslovém prostředí mnohem více než jen vizi. Společnost SICK proto nabízí široké spektrum kamerových senzorů od kompaktních, snadno integrovatelných přístrojů přes konfigurovatelná samostatná řešení až po programovatelné vysokorychlostní kamery splňující nejvyšší požadavky.

Více informací...

Flexibilní logistika: individualizace a produktivita ve vzájemném souladu

Individualization

Zákazníci i partneři dnes vyžadují maximální svobodu volby a očekávají přitom vyšší stupeň individualizace výrobků i služeb. Ruku v ruce s tím je požadována i větší transparentnost, například v logistických procesech. Tyto požadavky ovlivňují celý řetězec tvorby hodnot a jsou ve zdánlivém rozporu s efektivností a vyšší produktivitou.

Více informací...

Máte otázky?

Kontaktujte odborníka