Digitální transformace a BEYOND

Na začátku byla myšlenka kompletně síťově propojené továrny. 4.0. Nyní čtvrtá průmyslová revoluce probíhá již několik let a stále neztrácí na síle. Ale každý den se téměř automaticky přidávají nové aspekty: umělá inteligence, Deep Learning a digitální dvojčata – jen několik rezonujících pojmů, které jsou aktuálně hlavním tématem a které nacházejí svůj ekvivalent v inteligentních senzorech. Neboť jsou motorem našich změn a neustále s nimi překonáváme původní hranice.

Promyšlený koncept Industry 4.0. Smart Sensor, stroje a procesy

Všechno se mění. Ještě před nějakou dobou jsme si mysleli, že jde především o inteligentně síťově propojenou výrobu, dnes jsme zase o kus dále. Ze sloučení operativní výrobní úrovně s IT úrovní vyplývají nové digitální výzvy. Pro naše zákazníky proto činíme tento rozhodující krok: vedle přetrvávajícího prohlubování našich odborných znalostí v technické oblasti vyvíjíme společně s vámi kompletní řešení, která neustále posouvají meze technické proveditelnosti. Provázíme vás také v této nadcházející etapě revoluce a činíme vše ještě inteligentnější.

 

Koncept Industry 4.0 s inteligentními senzory od firmy SICK

 

Zaměřeno na čtvrtou průmyslovou revoluci

Propojený řetězec tvorby hodnot ve výrobě a logistice, který funguje na bázi dat a sám se řídí, definuje vrchol technologických inovací posledních let.

Ke čtvrté průmyslové revoluci

 

 

Síťové propojení a digitalizace výroby

Komunikace se mění. Ve výrobě za sklem komunikují stroje prostřednictvím inteligentních senzorů mezi sebou i přímo s Ethernetem nebo s cloudy. Síťově propojená továrna se tak stává realitou.

Nové komunikační úrovně

 

Inteligentní senzory v síťově propojené továrně

Síťově propojená továrna je předpokladem pro Industry 4.0. Každý senzor, každý stroj a všechny zapojené osoby mohou spolu a mezi sebou kdykoliv komunikovat. To umožňuje zcela nové aplikace.

K síťově propojené továrně

Suverenita dat a zabezpečení dat

Výrobní data jsou kapitálem každého podniku. Ochrana před manipulací s daty a definování řízeného dalšího zpracování jsou součástí systémových řešení od společnosti SICK na začátku síťově propojeného řetězce tvorby hodnot.

Více k zabezpečení dat

 

Máte otázky?

Kontaktujte odborníka

SICK Integration Space
SICK Integration Space

SICK IntegrationSpace® – digitální služby nyní jako předplatné

Dynamická dimenze digitalizace. Konečně přeměníte nashromážděná data na produktivitu. Využívejte nyní data ještě rychleji a efektivněji.

Více informací