Promyšlená bezpečnost: bezpečnostní světelný závěs deTec4

22.3.2019

Bezpečnostní světelné závěsy pro ochranu před úrazy u strojů fungují na principu technologie využitelné v současnosti u mnoha dodavatelů. Uživatelé nicméně chtějí více než „jen bezpečnost“. Žádané jsou inteligentní doplňkové funkce, které z hlediska transparentnosti procesů, flexibility, snadné obsluhy a údržby nebo integrovaných automatizačních funkcí přinášejí výhody zaručující rychlou amortizaci a vysokou progresivnost. Promyšlená bezpečnost – tato základní myšlenka se jako červená nit vine celým konceptem bezpečnostního světelného závěsu deTec4

Stručně jsou uvedeny základní informace – mimo jiné výšky ochranného pole 300 mm až 2 100 mm, bezpečnostně technické dimenzování podle úrovně vlastností PL e dle EN ISO 13849, SIL3 dle IEC 61508 a typ 4 dle IEC EN 61496-1, snížené rozlišení, paprskové kódování, 2signálový muting, ochranné třídy IP 65 a IP 67 nebo vysoká odolnost vůči teplotám v rozmezí od –30 °C do +55 °C.

Mnohem zajímavější jsou modulární rozsahy funkcí a inovativní vlastnosti produktu deTec4, které aktuálně nemůže v této kombinaci nabídnout žádný jiný bezpečnostní světelný závěs. Světelný závěs deTec4 tak díky „Smart Presence Detection“ aktivuje ochranu před vstupem jen v případě, že se nějaká osoba skutečně ocitne v nebezpečí. Na rozdíl od běžných bezpečnostních světelných závěsů dokáže deTec4 spolehlivě vymaskovat např. piliny a jiskry ze svařování, které dopadají do jeho ochranného pole, a současně spolehlivě chránit osoby. Snižuje tak neplánované prostoje a výpadky stroje a zvyšuje produktivitu strojů a zařízení.

 

 

Stejně uživatelsky přívětivé, ale podstatně rozmanitější jsou diagnostické možnosti prostřednictvím NFC a aplikace ve smartphonu „SICK Safety Assistant“. Zatímco NFC a aplikace ve smartphonu umožňují díky aktuálnímu záznamu aktuální diagnostiku a rychlé odstranění závad přímo v místě, zajišťuje komunikace senzoru prostřednictvím rozhraní IO-Link kontinuální data vzdálené diagnostiky, rozsáhlou analýzu dat a vizualizaci v nástroji SOPAS Engineeringtool (ET). Také tímto způsobem jsou v případě chyby podporovány cílené vyjasnění příčin, rychlá obnova funkce senzoru a připravenost stroje k provozu. Komunikace prostřednictvím rozhraní IO-Link ostatně otevírá možnost využít data světelného závěsu deTec4 pro další měřicí a automatizační funkce.

 

Heiko Kahle

Head of Business Unit Light Beam Systems

Od roku 2010 vede Heiko Kahle ve společnosti SICK úsek Light Beam Systems. Již od roku 2000 pracuje tento diplomovaný elektrotechnický inženýr ve společnosti SICK v oblasti Industrial Safety a zastával různé odpovědné pozice v produktovém managementu pro optoelektronické bezpečnostní senzory.

Máte ještě otázky?

Obraťte se na naše odborníky