Udržitelnost ve společnosti SICK

Zdravé životní prostředí je základem a cílem naší udržitelné angažovanosti

Chránit životní prostředí a lidstvo, zajistit stabilní pracovní místa díky dlouhodobému ekonomickému úspěchu a přispívat svým dílem společnosti: tak chápe společnost SICK udržitelnost již od založení firmy v roce 1946. V tomto rodinném podniku má udržitelnost dlouhou tradici, je samozřejmostí a zároveň nedílnou součástí podnikové filozofie.

Klimatické změny a omezené množství zdrojů vyžadují angažované jednání všech aktérů společnosti. Firma SICK bere svoji podnikatelskou odpovědnost vážně a podporuje pomocí své strategie udržitelnosti dlouhodobou ochranu ekologie.

SICK Sustainability Image
Model silné nebo
ekologické udržitelnosti

Bez zdravého životního prostředí není udržitelný vývoj možný. Z tohoto důvodu integrujeme ekologii do všech důležitých procesů a obchodních oblastí, které mají vliv na udržitelnost. Společnost SICK se tak hlásí k takzvané „ekologické udržitelnosti“. Základem našeho nasazení pro zaměstnance, společnost a udržitelný ekonomický úspěch je, abychom společně pracovali na budoucnosti pro kvalitní život a v ní.

Dr. Erwin Sick image

Dr. Erwin Sick, zakladatel firmy, vyvinul již v roce 1956, tedy dlouho před vznikem ekologického hnutí, zařízení pro monitorování kouře. Toto zařízení mělo přispět k ochraně zdraví a životního prostředí před poškozením emisemi. Jeho průkopnický duch v oblasti měřicí techniky pro životní prostředí ovlivňuje i dnes naši angažovanost ve prospěch životního prostředí a lidstva.

Dr. Erwin Sick, zakladatel firmy

„Klimatické změny a omezené množství zdrojů vyžadují angažované jednání. Společně s partnery z vědy a průmyslu neustále vyvíjíme řešení pro udržitelně čistou budoucnost. Klíčovou roli přitom hraje snižování emisí prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie v našich pobočkách a minimalizace emisí CO2 v dodavatelském řetězci. Prospěšná technologie: jsme odhodláni čelit výzvě komplexní udržitelnosti.“

Nicole Kurek, člen představenstva People & Culture společnosti SICK AG

Timeline image
Timeline image

Udržitelné jednání je předpokladem ekonomického úspěchu. Společnost SICK se hlásí k ekologické udržitelnosti, a odpovídá tak na stále naléhavější otázky týkající se ochrany životního prostředí a klimatu a omezeného množství zdrojů. Naše strategie udržitelnosti je v souladu s relevantními cíli udržitelnosti OSN a posouvá ekologii do středu veškerého úsilí.

Více...

Díky úzké spolupráci s univerzitami, vysokými školami a institucemi přispívá společnost SICK k urychlení pokroku a dalšímu vývoji techniky. Společnost SICK vytváří pracovní místa i mimo vlastní podnik. Dodavatelské podniky jsou od počátku součástí vývoje, nákupu a služeb. Dlouhodobá věrnost dodavatelům činí ze společnosti SICK spolehlivého partnera pro podniky na celém světě.

Více...

Dr. Erwin Sick, zakladatel firmy, byl již v 50. letech 20. století průkopníkem měřicí techniky pro životní prostředí. Použití inteligentní technologie senzorů ve smyslu ochrany životního prostředí a zdraví je proto v této firmě hluboce zakořeněné. Udržitelnost je hnacím motorem pro inovace. A naše inovace produktů pomáhají zákazníkům po celém světě dosáhnout cílů udržitelnosti.

Více...

Roli spolehlivého zaměstnavatele bereme velice vážně. V současné době se odborníci a vedoucí pracovníci rozhodují pro určitý podnik naprosto cíleně. Proto má personalistika ve společnosti SICK zásadní význam. Tím zajišťujeme kompetenci společnosti SICK i do budoucna.

Více...