Interview s odborníkem o sledování zavazadel a rezoluci IATA č. 753

Roland Karch je Strategic Industry Manager Airports u společnosti SICK. V této funkci dobře zná požadavky a aktuální trendy v letecké dopravě. Vzniká tak důležité know-how, které firmě SICK pomáhá nabídnout v tomto oboru vhodná řešení. Souvislé sledování zavazadla je jen jedním z témat, ale dobrým příkladem výkonnosti a rozmanitosti senzorových řešení od firmy SICK.

Co se děje se zavazadlem, když ho odevzdáte u přepážky? 

Více, než si myslíme. Letecká společnost nebo poskytovatel pozemních odbavovacích služeb pracující pro leteckou společnost vygeneruje Baggage Source Message, zkráceně BSM. BSM obsahuje mimo jiné číslo letu, datum letu, cílovou destinaci letu, jméno cestujícího a jednoznačnou identifikaci, která obsahuje takzvané LPN (Licence Plate Number). Toto LPN je desetimístné číslo, které se natiskne na štítek zavazadla v prostém textu i ve formě čárového kódu.

 

Po umístění štítku se zavazadlo předá do systému pro přepravu zavazadel. Zde se při průchodu rentgenovými zařízeními kontrolují podezřelé předměty a zavazadlo se nakonec, podle okolností po velmi dlouhých cestách, dostane k nakládce zavazadel. 

 

Jak funguje podání zavazadla a jeho přeprava na samoobslužné stanici? 

Na stanicích Self-Bag-Drop podá zavazadlo sám cestující. V zásadě existují dva různé procesy Self-Bag-Drop: jednostupňový a dvoustupňový proces. U jednostupňového procesu probíhá výdej štítku pro zavazadlo a vlastní proces podání zavazadla u stejné přepážky. Cestující obdrží u této přepážky štítek zavazadla, který upevní na zavazadlo. Poté předá zavazadlo do automatu Self-Bag-Drop, který jej převezme do dopravníkového systému. U plně automatických systémů se čárový kód natištěný na štítek zavazadla přečte buď při zastavení (staticky), nebo při průchodu (dynamicky) čtečkami čárových kódů. Dalšími automatizovanými funkcemi systému Self-Bag-Drop jsou kontrola zavazadla z hlediska nadměrné velikosti a nadměrné délky, zjištění hmotnosti a objemu. Volitelně mohou 3D senzory zkontrolovat způsobilost zavazadla k přepravě v systému. Tak jsou např. identifikována zavazadla, která by mohla v zavazadlovém systému vést k poškození. Cestující je poté požádán, aby se s tímto zavazadlem vydal ke speciální nebo uzavřené zavazadlové přepážce. 

Pro vyloučení manipulací detekují senzory zásahy do automatů Self-Bag-Drop (Intrusion Detection) a zastaví v takovém případě proces podání zavazadla. 

 

Do-it-yourself. Práci přebírají skenery. 

Ve dvoustupňovém procesu probíhá výdej štítku zavazadla a podání zavazadla odděleně. U mnoha leteckých společností může cestující provést odbavení (check-in) již doma online nebo u kiosku Check-in na letišti. U tohoto kiosku si může vytisknout palubní letenku a také štítek pro zavazadlo. Nabízí-li letecká společnost možnost použití Home Printed Bag Tag (HPBT), může si cestující svůj štítek pro zavazadlo vytisknout již doma. Nejmodernější a nejkomfortnější variantu nabízí takzvané elektronické štítky. To jsou permanentní štítky, na něž cestující pomocí aplikace ve svém smartphonu a prostřednictvím Bluetooth přenese aktuální údaje o letu. Tyto údaje se poté, stejně jako na tradičním papírovém štítku, zobrazují na displeji elektronického štítku. Ve všech případech pak musí pasažér již jen odevzdat své zavazadlo do automatu Self-Bag-Drop. V systému Self-Bag-Drop probíhají automatizované funkce „Čtení čárového kódu“, „Detekce nadměrné velikosti a nadměrné délky“ atd. při jednostupňovém i dvoustupňovém procesu najednou. Pro všechny tyto funkce nabízí společnost SICK odpovídající řešení.

 

Pomocí jakých technologií lze sledovat zavazadla?

K přečtení štítku zavazadla se v současnosti v přepravní technice zavazadel zásadně používají tři technologie: laserová, kamerová a RFID technologie.

 

V čem spočívají rozdíly mezi laserovou, kamerovou a RFID technologií?

Ke čtení čárového kódu, který je natištěn na štítku zavazadla, se běžně používají čtečky čárových kódů na bázi laserové technologie. To může být jednoduchá ruční čtečka nebo takzvaný systém ATR (Automated Tag Reading), sestavený z více jednotlivých čteček čárových kódů. ATR se používají tam, kde vysoký výskyt zavazadel vyžaduje automatizované čtení. Například na místech systému přepravy zavazadel, kde zavazadla musí být jednoznačně přiřazena rentgenovým snímkům, a v procesu třídění za účelem automatického přidělení zavazadel na jejich dlouhé cestě systémem přepravy zavazadel přiřazené stanici pro nakládku zavazadel.

 

Kamery zvyšují výkon.

Alternativně jsou systémy ATR dnes také vybaveny kamerami. Pomocí této technologie lze dále zvýšit aktuálně již velmi dobré rychlosti čtení. Rychlosti čtení jsou ostatně indikátorem výkonu systému Další výhoda kamerového systému ATR spočívá v tom, že lze pořízené snímky v následném procesním kroku vyhodnotit pomocí funkcí Object Character Recognition (OCR) a Video Coding. To je velmi užitečné zejména v případě, že v počítači systému přepravy zavazadel nejsou k dispozici informace BSM (Baggage Source Message), tedy údaje potřebné pro další přepravu v zařízení. Funkce OCR a Video Coding poté zjistí další informace (např. číslo letu), díky nimž je zavazadlo bez ztráty času a náročné manuální práce ve stanici MES (Manual Encoding Station) přepraveno přímo na správné místo nakládky zavazadla.

U obou těchto technologií, laseru nebo kamery, musí být viditelný štítek zavazadla. Štítek, který je např. zakrytý visačkou Frequent flyer nebo se nachází na třídícím výklopném zásobníku pod kufrem, nelze přečíst. 

 

RFID – neviditelná technologie budoucnosti. 

Jako třetí technologie se v oblasti zavazadel používá RFID technologie. Zde se používá transpondér jako paměťové médium pro data. Velkou výhodou je, že štítek nemusí být pro čtečku nutně viditelný. Také lze v RFID transpondéru uložit více informací v porovnání s obsahem dat na papírovém štítku.  

Nevýhodou je dosud nedostatečně plošně rozšířená potřebná infrastruktura. Protože jsou tiskárny, automatické čtecí systémy, ruční čtečky a IT systémy konstruovány pro čtení informací, které jsou natištěné na papírových štítcích, je dnes ještě ve většině případů při použití RFID nezbytné použití hybridního štítku (papír s integrovaným RFID štítkem).  

Již před několika lety byla infrastruktura větších letišť v Austrálii vybavena na bázi RFID. Tuto technologii tak lze plynule a velmi úspěšně používat u vnitrostátních letů v Austrálii, a to bez známého papírového štítku. U letů z Austrálie přes velké uzly letecké dopravy do Evropy nebo Severní Ameriky je však nezbytně nutné použít papírový štítek. 

Přesto pozorujeme aktuálně zvýšený trend RFID technologie, především v USA a v Číně.

 

Proč je důležité snížit počet ztracených zavazadel? 

Díky různým zlepšovacím procesům při přepravě zavazadel se v posledních letech snížil počet ztracených zavazadel – zpožděných, poškozených nebo ztracených zavazadel. Podle roční zprávy SITA „Baggage Report“ však jen v roce 2016 způsobily ztráty zavazadel náklady ve výši 2,1 miliardy USD. Nejen tyto náklady jsou podnětem pro další snahy celého průmyslu, pro každou leteckou společnost je velmi důležitá také její dobrá image. Spokojenost zákazníků je důležitou součástí upevňování vazeb se zákazníky.

 

O co se jedná u nové rezoluce IATA č. 753? Co přesně se mění? 

Stručně řečeno se letecké společnosti, které jsou členem asociace IATA, zavazují k vedení přesného inventurního soupisu zavazadla – od přijetí zavazadla až po jeho vrácení cestujícímu.

Pro letecké společnosti to znamená, že po celou trasu přepravy musí dokumentovat souvislé sledování zavazadel – od začátku cesty až do jejího konce. Včetně všech odpovědností. Slabá místa na občas dlouhé cestě zavazadla se tímto souvislým sledováním spolehlivě identifikují a vylepší.

 

Jak přispívají výrobky od firmy SICK k realizaci rezoluce č. 753? 

Především v oblasti tranzitu a příletu se v současnosti ještě vyskytují mezery v identifikaci zavazadel. Zde může firma SICK zajistit základní činnost ke splnění rezoluce IATA č. 753: čtení informací, které jsou natištěné na štítku zavazadla nebo uložené v RFID transpondéru. Teprve tak bude možné souvislé sledování zavazadla. To u leteckých společností v neposlední řadě vede k požadovanému snížení nákladů na ztráty zavazadel a navíc ke zvýšení spokojenosti zákazníků.

 

Firma SICK má díky své celosvětově největší instalované základně pro automatické čtecí systémy ke čtení štítků na zavazadlech v letecké dopravě vedoucí pozici na trhu v tomto průmyslovém segmentu. První systémy uvedla firma SICK do provozu v roce 1990 na letišti Charlese de Gaulla v Paříži. Dnes jsou čtecí systémy od firmy SICK instalované na největších letištích světa, jako jsou např. Atlanta Hartsfield-Jackson, Dubaj International, Tokio Haneda, Londýn Heathrow, Hong Kong International atd. Firma SICK dokáže nejen nabízet vhodné výrobky a systémová řešení po celém světě, firma SICK umí především dokumentovat požadavky zákazníka a poskytnout mu odpovídající poradenství. A to tak kvalifikovaně, že zákazník obdrží individuálně vhodné a propracované řešení. Společnost SICK má globálně kompetentní zaměstnance, kteří mohou čerpat z mnohaletých zkušeností. Bez ohledu na to, jaká technologie nakonec bude přicházet pro příslušnou aplikaci v úvahu, pracovníci firmy SICK se plně zaměří na přání zákazníka a vypracují společně s ním nejlepší možné řešení.

 

Ani po úspěšně dokončeném projektu pro firmu SICK spolupráce ještě dlouho nekončí. Poprodejní zákaznický servis je pro nás důležitou součástí partnerství se zákazníkem. Pracovníci zákaznického servisu SICK dnes po celém světě zajišťují plynulý provoz systémů pro přepravu zavazadel.

 

 

Další informace k "The Baggage Connection"

Máte otázky?

Kontaktujte odborníka