Waste to energy och datatransparens: upptäck rågastoppar tidigt

2018-okt-29

SICK ger säkerhet åt driftansvariga för avfallsförbränningsanläggningar genom robust mätteknik och snabba mätresultat. Analyslösningen MCS300P HW mäter svaveldioxid och saltsyra, MERCEM300Z är experten på kvicksilvermätningar. Båda systemen är perfekta för att optimera processförlopp i avfallsförbränningsanläggningar.

 

 

Förbränning av avfall möjliggör utvinning av termisk och elektrisk energi. Skadliga ämnen som frigörs vid förbränningen måste reduceras så mycket som möjligt. Men utan en effektiv gasrening enligt den senaste tekniken är det knappast möjligt att sänka de höga halterna av saltsyra, svaveldioxid eller kvicksilver i rågasen till de gällande gränsvärdena. Och till vilken nytta tjänar de bästa reningsanläggningarna om de inte kan mäta gaskoncentrationen noggrant och indikera den tillräckligt snabbt? Analyssystemen MCS300P HW och MERCEM300Z från SICK levererar mätvärden så att den driftansvarige kan vidta nödvändiga åtgärder i tid för processreglering och avgasrening.

Med snabba mätresultat kan man reagera även på plötsliga toppar. Det underlättar arbetet med att hålla emissionsgränsvärdena över hela linjen. Mätning av industriemissioner regleras av direktivet IED 2010/75 / EU i den Europeiska Unionen – tidigare WID 2000/76 / EU. Detta direktiv gäller i hela EU genom de reviderade BREFs (Best Available Techniques Reference Document) för avfallsförbränningsanläggningar med de där angivna BAT-AELs (Best Available Technique – Associated Emission Levels) och ska genomföras av medlemsländerna i EU.

 

Besparingspotentialen ligger i luften

De sura gaskomponenterna måste tas bort från gasblandningarna. Då måste man veta den exakta koncentrationen av saltsyra och svaveldioxid. Man måste även minska mängden förbrukningsmedel i reningsprocessen. I denna reningsprocess tillsätts oftast stora mängder kemikalier för att förhindra att gränsvärdena överskrids. Här kan man spara pengar genom exakt och snabb mätning av gaskoncentrationerna. Genom noggrann och snabb mätning är det möjligt att bara använda den mängd kemikalier som verkligen behövs i reningsprocessen.

En anpassad och oftast lägre kemikalieförbrukning minskar mängden förbrukat absorptionsmedel som måste avfallshanteras, vilket sänker kostnaderna betydligt. Redan vid 10 % mindre absorptionsmedel betalar sig investeringen i analyslösningen MCS300P HW redan efter ett till två år. 

Fler fördelar: MCS300P HW mäter HCl, SO2 och H2O samtidigt, alternativt även andra gaskomponenter som t.ex. CO, NO och O2. Vid upphettad gasextraktion (över syrans daggpunkt) och mycket högt genomflöde av mätgas är reaktionstider på cirka 30 sekunder realistiskt. Då hämtas avgaserna utan mätgaskylning och leds direkt in i den upphettade mätgaskyvetten. En särskild renblåsningsfunktion säkerställer att grovfiltret på sondspetsen rengörs automatiskt.

 

 

Kvicksilver i rågas

Jämfört med emissionsmätning är kvicksilvermätning före elektrofiltret eller före skrubbern betydligt mer krävande – med höga stofthalter och höga koncentrationer av störande komponenter som svaveldioxid eller klorväte. Här måste Hg-värdet mätas i mg/Nm³-området. Dopat aktivt kol före elektrofiltret eller fällningsmedel för skrubbern skiljer ut kvicksilvret ur processgasen. Det är dyrt att tillsätta dessa kemiska hjälpmedel, men ändå används ofta för mycket av dessa båda, av okunskap om de faktiska Hg-rågaskoncentrationerna. Även här kan man sänka kostnaderna om man doserar de kemiska hjälpmedlen i rätt mängd.

MERCEM300Z levererar snabba och tillförlitliga mätvärden för detta. För höga kvicksilverkoncentrationer i processen kan även leda till Hg-överbelastning i rökskrubbern och till sist kontaminering av hela anläggningen. I värsta fall hotas hela anläggningen av stillestånd. 

 

Fler fördelar: MERCEM300Z har utvecklats särskilt för övervakning av totala kvicksilveremissioner i rökgaser. De kan användas både i rågas och rengas. Systemet uppfyller de aktuella och kända framtida gränsvärdena och kraven. Den kontinuerliga mätningen vid samtidig konvertering av oxiderat Hg vid 1 000 °C i mätcellerna i kombination med Zeeman-atomabsorptionssektroskopi (AAS) är patenterad och licensierad uteslutande för MERCEM300Z från SICK. Tack vare AAS-tekniken är mätningen dessutom okänslig för störande komponenter som SO2. Det beprövade användarkonceptet från SICK och moderna kommunikationsprotokoll fulländar MERCEM300Z som ett omfattande genomtänkt kvicksilvermätsystem: enkelt att integrera och stabilt under lång tid.

 

 

Energi. Effektivitet. Transparens: uppnå mer med SICK

 

 

 

Ytterligare bidrag: 

FLOWgate™: porten till ultraljudsgasflödesmätare från SICK

Naturgasmätning för debitering: modernisering av nätkopplingspunkten för SGI-gaspipeline

Smart: sensorer styr avfallshantering