Kontakt
Feedback

W16, W26: Detektering på en helt ny nivå

NextGen product photo
Ju mer det glänser, speglar eller vacklar, de smarta fotocellerna W16 och W26 klarar det: de gillar utmatningar. Tack vare nya teknologier detekterar de speciellt glänsande, ojämna, perforerade och transparenta objekt säkrare än någonsin. Inte ens ljusreflexer påverkar detekteringen. Den nya nivån för objektdetektering låter sig inte bländas, den vet vad den gör.

De kommunicerar också: det innovativa hanteringskonceptet med LED-feedback underlättar sekundsnabb justering till varje uppgift. W16 och W26 detekterar varje situation som Smart Sensors, omvandlar digitala data och överför dem till processmiljön via IO-Link eller Bluetooth. Aktivt stöd för genomgående automatiseringsnätverk öppnar portarna för Industri 4.0 och intelligenta fabriker.

Tillgängligheten till sensordata är möjlig från varje önskad mobil enhet, tack vare Bluetooth-gränssnitt. Sensorerna kan optimeras via Bluetooth-gränssnittet med bara några klick om de anger förändrade omgivningsvillkor under pågående process.

 

 

Bluepilot icon

 

 

Sensorjustering med BluePilot

BluePilot realiserar sekundsnabb justering av sensor och reflektor samt sändare och mottagare i produktfamiljerna W16 och W26 tack vare innovativ LED-indikering. Sensorn i de direktavkännande fotocellerna kan ställas in snabbt och exakt med en tryck-och-vrid-komponent, finjustering med knappar som tar tid är inte längre nödvändigt.

Mer starthjälp

 

NextGen optical expert icon

 

Detekteringssäkerhet med innovativa teknologier

Den unika kombinationen med nya effektiva teknologier för objektdetektering erbjuder en helt ny dimension för detekteringssäkerheten. Glänsande och speglande objekt är inget hinder längre för TwinEye-Technology® eller teknologierna för LineSpot och ClearSens. De nya fotocellerna W16 och W26 klarar även strukturerade, perforerade och även transparenta objekt utan problem.

Mer detekteringssäkerhet

NextGen vistal icon

Robust i användning med VISTAL®

Intelligensen i de smarta fotocellerna är integrerad i ett robust hus av VISTAL® som består av glasfiberförstärkt plast där stabiliteten är jämförbar med stål. Sensorerna håller för extrema termiska, kemiska eller mekaniska belastningar.

More robustness

Smart sensors icon

 

Sensorkommunikation med Smart Sensors

Smart Sensors levererar ovärderliga indata för varje processkedja. De stöder dynamiska, realtidsoptimerade och självorganiserande industriprocesser. Smart Sensors W16 och W26 detekterar realiteten, genererar och tar emot data och information som går utöver klassiska kopplingssignaler eller uppmätta processtorheter.

Mer processkommunikation

Smarta fotoceller

Smarta fotoceller är resultatet av en konsekvent fokusering på den omfattande produktportföljen för objektdetektering. De båda produktfamiljerna W16 och W26 har en standardiserad portfölj med flexibla användningsmöjligheter.

Fotoceller och ljusbommar
Raketstarten inom objektdetektering
W16
Fotoceller och ljusbommar
Raketstarten inom objektdetektering
W26

Any questions?

Ask our experts

W16, W26 All challenges can be overcome with intelligent Systems
Upp