Sensorintelligens optimerar datatillgängligheten utmed hela leverantörskedjan

data availability
data availability

Industrin står inför utmaningen att ansluta maskiner och övergripande IT-system inom produktionen till varandra. Detta för att få en bättre översikt över alla tillverknings- och logistikprocesser utmed hela leverantörskedjan, och fram till orderhanteringen och kundeleverans. Samtidigt krävs det att alla tillgängliga datauppgifter är transparenta så att godset ska kunna produceras flexibelt, effektivt och även individuellt enligt kundens önskemål upp till partistorlek 1 och anpassat till variationer i efterfrågan.

Digitalisera och optimera produktionsprocesser

Att målet faktiskt uppnås är beroende av datauppgifternas kvalitet. Inom produktionsprocesserna övertar sensorerna mät-, kontroll- och övervakningsuppgifter, bestämmer nödvändiga datauppgifter och överför dem sedan – som hittills – till styrningen för den egentliga produktionsmaskinen och direkt till produktionskontrollsystemet, t.ex. för optimering av recept, eller också parallellt till högkvalitativa IT-system resp. till en Cloud för omfattande track-and-trace-övervakningsuppgifter. Sensorintelligens från SICK stöttar och avlastar databearbetningen, genom att den redan i sensorn utvärderar mätdata med hjälp av intelligenta funktioner och överför motsvarande nyttodata i form av uppdaterad information. Denna utgåva av vår tidskrift SICKinsight visar vårt stora utbud av applikationsspecifika sensor- och systemlösningar, t.ex. för identifiering och spårning av material och produkter.

Valda artiklar: