HDDM+ – innovativ teknologi för avståndsmätning

Vitbok för nedladdning

HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) en högupplösande ljustidsmätningsmetod för beröringsfri avståndsmätning som både använder avståndssensorer och 2D- eller 3D-LiDAR-sensorer. Teknologin är lämplig både före inomhus och utomhus för avståndsmätning av diffust reflekterande objekt och för retroreflekterande reflektorer. Räckvidden för avståndssensor med HDDM+ är upp till 1,5 km mot retroreflekterande folie. HDDM+ är en statisk mätmetod till skillnad från teknologier som ”single pulse” eller faskorrelation. Dvs. sensorn utvärderar ekon för flera laserimpulser för beräkning av ett avståndsvärde. Det är även möjligt att realisera sensorer med multiekoförmåga med HDDM+. Detta möjliggör avståndsmätningar med hög mätsäkerhet även under mycket hårda omgivningsvillkor.

 

Läs all information om HDDM+ i vår vitbok

  • Teknologibas: optiska avstånds- och LiDAR-sensorer, ljustidsmätning, mätmetod faskorrelation och optisk pulstidsmätning
  • Funktionssätt för HDDM+
  • Metodens fördelar
  • Användningsmöjligheter, t.ex. kollisionsundvikande med portalkran på gummihjul

Vitbok för nedladdning

Nyfiken?

Nedladdning

Innovativ teknologi från SICK för avståndsmätning

Nyfiken? Läs all information i vår vitbok

Nedladdning

Innovativ teknologi från SICK för avståndsmätning

Nyfiken? Läs all information i vår vitbok

Nedladdning

Innovativ teknologi från SICK för avståndsmätning

Nyfiken? Läs all information i vår vitbok

Nedladdning

Avstånd- och LiDAR-sensorer från SICK: mer om våra innovationer som vitbok

Displacement-mätsensorer för kvalitetskontroll

LiDAR-sensorernas funktionssätt och varianter