3D-visionssensor
Ruler3000

Den snabbaste vägen till High-Performance-3D

Din fördel

 • Kalibrering redan under tillverkningen förkortar integrationstiden
 • Den unika CMOS-sensorn möjliggör högre genomflöde tack vare snabba 3D-mätningar
 • Garanterat siktfält förenklar idrifttagning
 • Lämplig för partistorlek 1 och flexibel produktion tack vare tillförlitliga och exakta mätningar på mörka och glänsande ytor
 • Hög ljuskänslighet för 3D-inspektioner med laserklass 2
 • Standardiserad och kostnadseffektiv programintegration med GigE Vision och GenICam
 • Skalbarhet tack vare program- och funktionsdelning med 3D-visionssensorerna Ranger3

Översikt

Den snabbaste vägen till High-Performance-3D

Tack vare den höga mätnoggrannheten och enastående mäthastigheten är den nya Ruler3000-generationen av 3D-kameror det första valet för systemintegratörer inom machine vision. Utrustad med den unika 3D CMOS-sensorn från SICK, som är skräddarsydd för krävande bildbehandlingsuppgifter, levererar Ruler3000-kamerorna mycket tillförlitliga mätresultat. Sensorn, som kalibreras vid tillverkning, förmedlar den korrekta 3D-formen av ett objekt, oberoende av kontrast eller färg. Kameror ur Ruler3000-serien tillhandahåller exakta mätvärden med en hög upplösning på upp till 3 µm. Konceptet med det garanterade siktfältet säkerställer problemfri idrifttagning. Överensstämmelse med standarderna GigE Vision och GenICam säkerställer en kostnadseffektiv integration.

I korthet
 • CMOS-sensor från SICK med ROCC-teknik för enastående 3D-prestanda
 • 3D-profil vid upp till 7 kHz i fullformat
 • Enkel idrifttagning tack vare konceptet gällande garanterat siktfält
 • Kompatibel med GigE Vision och GenICam
 • Noggranna 3D-, reflexions- och scattered light-mätningar med endast en enhet
 • Modulbaserad industridesign, IP65/67

Fördelar

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Teknik3D-radfotografi
  Avsökningsfrekvens / bildupprepningsfrekvens

  46.000 3D-profiler/s, i reducerad ROI

  7.000 3D-profiler/s, fullformat

  Kontroll av gråskalevärde
  Mätning av ljusspridningen
  Reflektionsmätning
  3D-mätning
  Förkalibrerat
  IP-klassningIP65, IP67
  KonfigurationsprogramStream Setup
  Ethernet✔ , UDP/IP
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads