3D-visionssensor
Ruler3000

Den snabbaste vägen till High-Performance-3D

Din fördel

 • Kalibrering redan under tillverkningen förkortar integrationstiden
 • Den unika CMOS-sensorn möjliggör högre genomflöde tack vare snabba 3D-mätningar
 • Garanterat siktfält förenklar idrifttagning
 • Lämplig för partistorlek 1 och flexibel produktion tack vare tillförlitliga och exakta mätningar på mörka och glänsande ytor
 • Hög ljuskänslighet för 3D-inspektioner med laserklass 2 och 3R
 • Standardiserad och kostnadseffektiv programintegration med GigE Vision och GenICam
 • Skalbarhet tack vare program- och funktionsdelning med 3D-visionskamerorna Ranger3

Översikt

Den snabbaste vägen till High-Performance-3D

Tack vare den höga mätnoggrannheten och enastående mäthastigheten är den nya Ruler3000-generationen av 3D-kameror det första valet för systemintegratörer inom machine vision. Utrustad med den unika 3D CMOS-sensorn från SICK, som är skräddarsydd för krävande bildbehandlingsuppgifter, levererar Ruler3000-kamerorna mycket tillförlitliga mätresultat. Sensorn, som kalibreras vid tillverkning, förmedlar den korrekta 3D-formen av ett objekt, oberoende av kontrast eller färg. 3D-visionskameran Ruler3000 utmärker sig genom noggranna mätvärden, hög upplösning på upp till 0,8 µm och 3 200 datapunkter per profil. De många olika varianterna av denna kamera erbjuder därför lösningen på många olika utmaningar. Konceptet med det garanterade siktfältet säkerställer problemfri idrifttagning. Överensstämmelse med standarderna GigE Vision och GenICam säkerställer en kostnadseffektiv integration.

I korthet
 • CMOS-sensor från SICK med ROCC-teknik för enastående 3D-prestanda
 • 3D-profiler vid upp till 46 kHz vid minskad Region of Interest
 • Enkel idrifttagning tack vare konceptet gällande garanterat siktfält
 • Kompatibel med GigE Vision och GenICam
 • Noggranna 3D-, reflektions- och scattered light-mätningar med endast en enhet
 • Modulbaserad industridesign, IP65/67

Fördelar

Hightech 3D-visionssensor – väldigt enkelt

Ruler3000, den nya 3D-visionssensorn från SICK lämpar sig för många olika industriella tillämpningar. Den är snabb och levererar en hög bildkvalitet. 3D-visionssensorn är baserad på CMOS-sensorn från SICK, som även används i produktfamiljen Ranger3, och har en utmärkt bildbearbetning och ger tillförlitliga mätresultat. Ruler3000 är användarvänlig och är enkel att integrera. Kameran är kompakt och kalibreras vid tillverkningen. Den har alla nödvändiga komfortfunktioner, inklusive specifika geometrier för definierade siktfält.
Mycket noggranna och tillförlitliga 3D-mätningar vid en siktfältsbredd mellan 27 mm och 1,7 m.
Den höga ljuskänsligheten hos Ruler3000 att även mycket dunkla material kan inspekteras med hög noggrannhet. I synnerhet Ruler3020 har ett siktfält som är perfekt att använda på däckens sidoväggar.
Ruler3000 kan leverera millimeter-exakt information som inmatningsdata till roboten och vägleda den snabbt och exakt i alla utmatningsjobb.

Den nya 3D-visionssensorn Ruler3000 från SICK är den perfekta lösningen för många tillämpningsområden inom fabriksautomatisering.

Håll det enkelt

3D-visionssensorn Ruler3000 är användarvänlig och kan enkelt integreras i system och maskiner som använder sig av industristandarder som GigEVision och GenICam eller SICKs egna API GenIStream. Enkelhet i alla avseenden: Lämpligt objektiv och lämplig laser är redan integrerade i sensorn. Programvara finns tillgänglig för enkel konfiguration.
Ruler3000 kalibreras vid tillverkning och har en lämplig laser och en optik i det robusta huset. Du kan sätta igång med mätningen direkt.
Konceptet med det garanterade siktfältet säkerställer problemfri idrifttagning. Förflyttningen från laboratoriet till fabriksgolvet sker snabbt.
De medföljande programvarukomponenterna, Stream Setup och GenIStream API, är speciellt utformade för enkel hantering.

Med Ruler3000 kan du enkelt utföra mycket komplexa inspektions- och mätuppgifter.

Registrerar även mycket små objektdetaljer genom mätningar i mikrometerområdet

En del av produktfamiljen Ruler3000 är utformad för elektronik- och halvledarbranschen och används för att registrera extra små objektdetaljer i mikrometerområdet. Tack vare olika siktfält och de blå eller röda lasrarna i laserklass 2 eller 3R ger kamerorna tillförlitliga mätresultat även vad gäller krävande material.
Noggranna mätningar och högupplöst kvalitet på upp till 0,8 μm gör att Ruler3000 kan registrera mycket små objektdetaljer med hög exakthet.
Ruler3000 från SICK finns med bland annat en blå laser i laserklass 3R. Detta gör att kameran kan användas till höghastighetstillämpningar och ger även mycket god bildkvalitet vid mätningar på blanka ytor.

Få högkvalitativa data även vid komplexa uppgifter

Vid starka kontraster och mycket olika ytreflektioner ökar dubbelexponeringsfunktionen bildkvaliteten, även när det finns omväxlande mycket mörka och mycket blanka ytor i en tillämpningssituation. Detta säkerställer god bildkvalitet när det finns mycket reflekterande, blanka ytor samt ytor med omväxlande kontraster.
Surface+ är en ny, patentsökt teknik. Den ger ytterligare en bilddimension och gör även mycket små repor på släta ytor synliga. Denna teknik kan även användas för att mäta blankhet på ytor, vilket gör att man kan detektera t.ex. färg- eller beläggningsfel.
Konfigurationsprogrammet Stream Setup är ett användarvänligt verktyg för att minska bildbrus och för att ta bort felaktiga data.

Ruler3000 erbjuder en lösning för tillförlitliga resultat även vad gäller krävande material

En ny mätstav för highspeed-3D

Med det ständigt ökande behovet av snabbare tillverkningsprocesser, mer exakta kvalitetskontroller och kortare leveranstider måste varje del hålla jämna steg med den andra. De nya strömmande kamerorna från SICK håller inte bara farten uppe utan överträffar också det tidigare tempot, vilket skapar nya möjligheter inom machine vision för maskintillverkare och systemintegratörer inom en rad olika industriella tillämpningar.
CMOS-3D-sensor från SICK.
Snabba och precisa form-, volym- och positionsmätningar med Ranger3
Utmärkt 3D-prestanda tack vare ROCC-teknik (Rapid On-Chip Calculation).

Den nya generationen av 3D-visionssensorer stöder systemintegratörer inom machine vision över hela världen med hög precision och med oöverträffad mäthastighet.

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Teknik3D-radfotografi
  Avsökningsfrekvens / bildupprepningsfrekvens

  46.000 3D-profiler/s, i reducerad ROI

  7.000 3D-profiler/s, fullformat

  Kontroll av gråskalevärde
  Mätning av ljusspridningen
  Reflektionsmätning
  3D-mätning
  Förkalibrerat
  IP-klassningIP65, IP67
  KonfigurationsprogramStream Setup
  Ethernet✔ , UDP/IP
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads