Kontakt
Feedback

Funktionssäkerhet vid människa-robot-samarbete (MRS)

Högre grad av automatisering kontra flexibla produktionsförlopp: när människa och maskin nu samarbetar ännu tätare men ändå säkert, är funktionssäkerheten i moderna produktionssystem ett steg på vägen mot större flexibilitet. Hur detta kan utformas beskrivs i ämnesfältet människa-robot-samarbete (MRS).

Beroende av typ av samarbete mellan människa och robot uppstår olika former av automatisering. På vägen mot fullständig samarbete – människa och robot delar samma arbetsutrymme och arbetar också samtidigt – gäller det att även möjliggöra lösningar för samexistens eller samverkan. För detta krävs inte bara en omfattande förståelse av robottillämpningar utan även fackkunskap vid riskbedömningen och motsvarande portfölj med säkerhetslösningar:

 • human-robot-collaboration
  Applikationsexempel för samarbete
  Placering av icke formstabila delar, t.ex. vid montering av elmotorer. En säkert övervakad robot vid en mobil arbetsstation griper monteringsgrupper från transportbandet och lägger den ergonomiskt framför operatören.
  • Riskbedömning: robotens rörelser kan framkalla kollisioner, skärskador och klämskador
  • Möjlig säkring: horisontell säkring av riskområdet med säker laserscanner microScan3 Core. Begränsning av det kartesianska arbetsutrymmet samt begränsning av robotens kraft och vridmoment, övervakning av arbetshastigheten vid skyddsfältsintrång. Kabelmantel till robotverktyget med ett ergonomiskt utformat hus för riskreduktion.
  • Högre produktivitet: robotstationen är mobil och kan användas efter behov vid de därför avsedda stationerna. Roboten griper rätt komponenter från transportbandet och genomför självständigt ytterligare arbetssteg på arbetsbordet.
 • human-robot-cooperation
  Applikationsexempel för samverkan
  Vid en överlämningsstation lägger en operatör förmonterade moduler redo för en montagerobot. Roboten tar en modul i taget och för den till slutmonteringsprocessen.
  • Riskbedömning: robot och operatör delar upp tiden vid överlämningsstationen mellan sig. När operatören lägger i modulerna kan en fara utgå från den snabbt arbetande roboten.
  • Möjlig säkring: säker laserscanner S3000 med 4 simultana skyddsfält kombinerat med den säkra styrningen Flexi Soft (Sim-4-Safety). Intrång i skyddsfälten 1, 2 eller 3 utlöser en reducering av robothastigheten, intrång i skyddsfält 4 aktiverar säkerhetsövervakat stopp.
  • Högre produktivitet: i stället för att komma till fullständigt stillestånd arbetar roboten till att börja med vidare då operatören närmar sig. Först i överlämningsstationens omedelbara närhet (skyddsfält 4) stoppas robotrörelsen säkert. Efter frigivning av skyddsfält 4 arbetar roboten genast vidare.
 • human-robot-coexistence
  Applikationsexempel för samexistens
  Infogningsstation med svängbart bord vid en svetsrobotcell, t.ex. i bilindustrin.
  • Riskbedömning: faran utgår från det svängbara bordet eftersom roboten arbetar inom ett inhägnat och därmed säkrat område.
  • Möjlig säkring: en vertikalt monterad säker ljusridå som t.ex. deTec4 Prime som primär säkring kopplar från det svängbara bordet. En kaskadkopplad, horisontellt monterad ljusridå övervakar om något föremål befinner sig inom säkerhetsområdet (skydd mot åtkomst av området bakom).
  • Högre produktivitet: efter frigivning av det horisontella skyddsfältet kan svängbordet startas om automatiskt.
Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Upp