Nivåsensorer
LBV301

Robust, flexibel och rengöringsbar

Din fördel

 • Enkel idrifttagning, förkalibrering är inte nödvändig
 • Underhållsfritt system
 • Sensortest kan utföras i monterat tillstånd
 • Flexibelt och säkert mätsystem för många olika applikationer
 • Vertikal montering, även vid besvärliga monterings- och miljöförhållanden

Översikt

Robust, flexibel och rengöringsbar

Vibrationsnivåvakter i produktfamiljen LBV301 hanterar uppgifter som bräddnings-, tömnings- eller påfyllningsmeddelanden i bulkmaterial på ett säkert sätt. Bulkmaterial kan inte fastna tack vare stavkonstruktion. Den robusta sensorkonstruktionen i rostfritt stål drivs piezoelektriskt; vibrationsamplituden ändras om staven täcks av bulkmaterial. Denna ändring registreras säkert och omvandlas till en kopplingssignal. Sensorerna kan även användas inom livsmedelsindustrin tack vare den praktiska rengöringen av monostaven. Kompaktinstrumentet LBV311används för montering i sidled, den linförlängda versionen LBV321 används i tankar med kopplingsavstånd på upp till 80 m och den rörförlängda sensorn LBV331 används för vertikal montering med kopplingsavstånd på upp till 6 m. LBV301 erbjuder en lösning för nästan alla applikationer med processanslutningar samt flera elektronikvarianter, även i explosiv miljö.

I korthet
 • Kompakt sensor fr.o.m 1“-gänga
 • Stavkonstruktion förhindrar att bulkmaterial fastnar
 • Polerad monostav för livsmedelsapplikationer
 • Idrifttagning utan fyllning och kalibrering av medium
 • Processtemperatur upp till 250 °C
 • Tillgängliga ATEX-godkännanden (1D/2D/1G/2G)
 • Rörförlängd variant (LBV331) upp till 6 m och linförlängd variant (LBV321) upp till 80 m för vertikal montering

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  MätprincipVibrationsnivåvakt
  DetektionsprincipKontaktdetektion
  MediumBulkmaterial
  RegistreringstypGränsvärde
  Processtemperatur–50 °C ... +250 °C, temperaturområde med temperaturmellanstycke, detektering av fasta ämnen i vatten, temperaturmellanstycke
  Processtryck–1 bar ... 16 bar
  Utgångssignal

  Kontaktlös brytare

  Dubbelrelä (DPDT)

  1 x PNP/NPN

  NAMUR-signal

  Mätelementets noggrannhet± 10 mm
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads