Nivåsensorer
LBV300

Säker och robust i bulkmaterial

Din fördel

 • Enkel integrering och idrifttagning, förkalibrering är inte nödvändig
 • Enkel hantering och integrering
 • Underhållsfritt system
 • Sensortest kan utföras i monterat status
 • Flexibelt och säkert mätsystem för många olika applikationer
 • Vertikal montering, även vid besvärliga monterings- och omgivningsvillkor

Översikt

Säker och robust i bulkmaterial

Vibrationsnivåvakter i produktfamiljen LBV300 hanterar uppgifter som bräddnings-, tömnings- eller påfyllningsmeddelanden i bulkmaterial på ett robust, säkert och exakt sätt. Vibrationsgaffelns mätprincip reagerar på förändrad densitet och är därmed oberoende av tankens konstruktion eller använt tankmaterial. Den robusta stämgaffeln i rostfritt stål drivs piezoelektriskt och vibrerar i sin resonansfrekvens som förändras när den täcks med bulkmaterial. Denna ändring registreras säkert och omvandlas till en kopplingssignal. Kompaktinstrumentet LBV310 för montering i sidled används för bräddningsmeddelande, den linförlängda versionen LBV320 används i tankar med kopplingsavstånd på upp till 80 m och den rörförlängda sensorn LBV330 används för vertikal montering med kopplingsavstånd på upp till 6 m. LBV300 erbjuder en lösning för nästan alla applikationer med ett antal gäng- och flänsanslutningar samt flera elektronikvarianter, även i explosiv miljö.

I korthet
 • Robust instrumentkonstruktion
 • Urval av olika material och elektriska utgångssignaler
 • Okänslig mot vidhäftande smuts
 • Idrifttagning utan fyllning
 • Processtemperatur upp till 250 °C
 • Mycket hög reproducerbarhet
 • Tillgängliga ATEX-godkännanden (1D/2D/1G/2G)
 • Rörförlängd variant (LBV330) upp till 6 m och linförlängd variant (LBV320) upp till 80 m för vertikal montering

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  MätprincipVibrationsnivåvakt
  DetektionsprincipKontaktdetektion
  MediumBulkmaterial
  RegistreringstypGränsvärde
  Processtemperatur–50 °C ... +250 °C, detektering av fasta ämnen i vatten, temperaturområde med temperaturmellanstycke
  Processtryck–1 bar ... 25 bar
  Utgångssignal

  Kontaktlös brytare

  Dubbelrelä (DPDT)

  1 x PNP/NPN

  NAMUR-signal

  Mätelementets noggrannhet± 10 mm
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads