Flödesgivare
T-Easic® FTS

Det smarta skyddet mot torrkörning av pumpar

Din fördel

 • En sensor, två mätningar – minskar kostnader och hygienrisker tack vare en enda installationspunkt
 • Optimalt pumpskydd tack vare integrerad detektering av tomrör
 • Kontinuerlig mätdataregistrering via analog utgång eller IO-Link
 • Volymregistrering tack vare konfigurerbar pulsutgång
 • Kostnadsbesparing genom snabb installation med monteringsadapter och T-kontakt
 • Sparar tid genom enkel idrifttagning utan kalibrering för programmerade medier
 • Användarvänligt industriutförande med intuitiva menyer och display för snabb idrifttagning
 • Minskad lagerhållning genom flexibel anpassning till rördiametern
 • Kortare stilleståndstider tack vare låga underhållskrav

Översikt

Det smarta skyddet mot torrkörning av pumpar

Den termiska flödesgivaren T-Easic® FTS mäter genomflödet och temperaturen av vätskor enligt den kalorimetriska principen. Tillgänglig som industrivariant med VISTAL®-hus och display eller som hygienvariant i rostfritt stål, lämpar sig T-Easic® FTS för många olika tillämpningar. Beroende på behov har sensorn två digitala utgångar för gränsvärdesövervakning, en pulsutgång för volymregistrering eller en analog utgång för kontinuerlig mätvärdesregistrering. En speciell funktion är den integrerade tomrörsdetekteringen för optimalt torrkörningsskydd i pumpar. Parameterinställningen kan ske via IO-Link eller displayen. Fabriksinlärda medier som vatten och olja förkortar idrifttagningen. Andra vätskor kan kalibreras snabbt och smidigt.

I korthet
 • Genomflödesövervakning och temperaturmätning i en och samma sensor
 • Optimerad för vatten och olja; teach-in-möjlighet för ytterligare vätskor
 • IP-klassning IP 67/IP 69 och IO-Link 1.1
 • Industriutförande i VISTAL®-hus, med OLED-display som kan vridas 180°
 • Hygienvariant i rostfritt stål, fullständigt CIP-/SIP-kompatibel, processtemperatur upp till 150 °C

Fördelar

En sensor, två mätningar.

Den termiska flödesgivaren T-Easic® FTS erbjuder flödeskontroll inkl. detektering av tomrör och temperaturmätning av vätskor endast i en enhet. Det räcker alltså med en enda provtagningspunkt för båda mätningarna. Det innebär att man sparar tid vid idrifttagningen och risken för föroreningar minskar i mycket hög grad.

Mångsidig – flödeskontroll och temperaturmätning

Auf Basis des kalorimetrischen Messprinzips misst der Sensor Durchfluss und Temperatur von nahezu jeder Flüssigkeit.

Två hus – hygien- och industrivariant

T-Easic® FTS finns i två varianter. Hygienvarianten med rostfritt hus står emot de krävande villkoren i CIP- och SIP-anläggningar. Industriutförandet med robust VISTAL®-hus har en OLED-display och manöverknappar för att kunna läsa av mätvärden direkt på plats.

Tack vare två specifika husvarianter kan T-Easic® FTS integreras i en rad olika tillämpningsmiljöer och erbjuder flödeskontroll och temperaturmätning i en och samma enhet.

Klarar av många olika mätuppgifter för pumpövervakning och pumpstyrning

I många olika anläggningar är transport av vätskor med hjälp av pumpen ett viktigt processteg. Om pumpen inte fungerar vid en önskad arbetspunkt kan detta försämra processen och produktkvaliteten och i värsta fall leda till att anläggningen står still. Om exempelvis för lite kylvätska transporteras i verktygsmaskiner kan arbetsstycket överhettas och skadas. För att förhindra detta övervakar och styr flödesgivaren T-Easic® FTS flöden baserade på fastställda gränsvärden.
Optimalt pumpskydd tack vare detektering av tomrör

Sensorn detekterar röret som ”fullt” så snart sondspets vidrör vätskan, och avger denna information som kopplingssignal. På så vis kan man skydda pumpen från tomgång.

Säker gränsvärdes- och flödesövervakning

T-Easic® FTS har två digitala push pull-utgångar, som antingen kan konfigureras som omkopplingsutgång för gränsvärdesövervakning, som pulsutgång för volymregistrering eller som digital ingång.

Automatiskt mätsystem via analog utgång eller IO-Link

Processövervakningen är enkel och användarvänlig tack vare kontinuerlig mätning via den alternativa, analoga utgången eller IO-Link. Flödesgivarens parametrar kan ställas in via IO-Link eller displayen.

Smart och multifuktionell – T-Easic® FTS klarar av många olika uppgifter: detektering av tomrör, pumpskydd och pumpövervakning, flödesmätning, temperaturmätning, volymregistrering och volymövervakning.

Spara tid och kostnader tack vare flexibel och snabb installation

Genomtänkta detaljer som olika sondlängder och praktiska T-kontakter möjliggör flexibel montering och snabb idrifttagning av T-Easic® FTS. Förkalibreringen för vatten och olja är också väldigt användbar. Dessutom kan ytterligare vätskor läras in via teach-in, vilket gör att sensorn lämpar sig för många olika användningsområden.
Korrekt sondlängd beroende på rörstorlekar

Tre olika sondlängder innebär flexibel anpassning till respektive rördiameter. På så vis kan T-Easic® FTS integreras i många olika applikationer. På så vis sparar man in på lagerkostnader.

Spara tid vid montering

Lämpliga monteringsadaptrar och T-kontakter finns tillgängliga för de olika förhållandena i anläggningen. Fördelen med T-kontakter: Sondspetsen är alltid optimalt inriktad i mitten av röret.

Förkalibrerad och kan programmeras

Vatten och olja lärs in vid tillverkningen medan andra vätskor enkelt kan läggas till via teach-in.

Tack vare olika sondlängder och praktiska monteringstillbehör kan r T-Easic® FTS integreras flexibelt i många applikationer.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  MätprincipKalorimetrisk mätmetod
  MediumVatten - och oljebaserade vätskor
  Utgångssignal

  2 x digital Push Pull-utgång (Q1 konfigurerbar för IO-Link; Q2 konfigurerbar som pulsutgång/digital ingång) för genomflöde och temperatur

  2 x digital Push Pull-utgång (Q1 konfigurerbar för IO-Link; Q2 konfigurerbar som analog utgång (4 … 20 mA)/pulsutgång/digital ingång) för genomflöde och temperatur

Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads