Flödesgivare
FTMg

Flödesgivare med energimätning

Din fördel

 • Transparent mätning av tryckluftsförbrukning enligt DIN EN 50001
 • Fullständig överblick över gasers genomflöde, tryck och temperatur ökar systemets tillförlitlighet
 • IO-Link- eller Ethernet-gränssnitt (kommunikation med OPC UA) för enkel systemintegration och datatillgänglighet
 • Kostnadsbesparing tack vare minskad energiförbrukning och ökad produktionseffektivitet
 • Intuitiv parameterinställning med stor, kontrastrik OLED-display sparar tid och pengar vid idrifttagningen
 • Endast en installation och idrifttagning för registrering av genomflödes, tryck- och temperaturdata

Översikt

Flödesgivare med energimätning

Den termiska flödesmätaren FTMg mäter gasgenomflödet, gastemperaturen och processtrycket och är på så sätt en kostnadsbesparande multitalang. Den registrerar icke korrosiva gaser extremt energieffektivt och med hög mätdynamik och låg tryckförlust. FTMg är lättanvänd tack vare den kontrastrika färgdisplayen som möjliggör visning av flera mätvärden som förloppsdiagram. Intern dataloggning under sju dagar och integrerad utvärdering hjälper till att spåra de allra minsta läckor i ett tryckluftssystem. PoE möjliggör dessutom en enkel webbaserad anslutning till en dator eller molnet för att göra energiförbrukningen transparent. Alla mätdata kan överföras via IO-Link eller med digitala och analoga signaler.

I korthet
 • Mäter tryckluft och icke korrosiva gaser som argon, helium, koldioxid och kväve
 • Visualisering av tryckluftsförbrukningen via Monitoring App FTMg från SICK
 • Mätning av gasers genomflöde, temperatur, processtryck och energiförbrukning med endast en sensor
 • Låg tryckförlust
 • Hög mätdynamik för cylinder- och läckövervakning

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösningar för hydraulik och pneumatik

Fluid-Power-sensorer från SICK utför intelligenta, flexibla och tillförlitliga mätningar i en mängd olika pneumatik- och hydraulikapplikationer.

Ta reda på mer

Fördelar

Spara kostnader effektivt med datatransparens

Tryckluft räknas till de dyraste energiformerna – därför spelar energieffektivitet och energitransparens en allt viktigare roll även i fabriksautomatisering. Investeringskostnaderna, t.ex. för anskaffning av kraftfulla kompressorer, är enorma. För att spara följdkostnader är det nödvändigt att säkerställa en förlustfri drift av tryckluftsanläggningar. Den termiska flödesgivaren FTMg (förk. för Flow Thermal Meter for gases) står för effektiv energiledning enligt EN ISO 50001. Den hjälper anläggningsoperatörer att identifiera läckage i tryckluftssystem tidigt och att planera underhåll.

FTMg har en integrerad dataövervakning och sparar automatiskt mätdatan för de senaste sju dagarna. Därigenom kan man tillförlitligt fastställa förändringar och variationer i energiförbrukningen. Med sin datatransparens hjälper sensorn även effektivt till vid sökningen efter läckage i tryckluftssystem och hjälper till att minimera energiförluster och spara kostnader.

Tillförlitlig flödesövervakning i tryckluftssystem och pneumatiktillämpningar

Mätning av 8 parametrar i en sensor – bl.a. energi i kWh

Enkel hantering tack vare integrerad webbserver

Redo för Industri 4.0 – MQTT och OPC UA ger optimal molnanslutning

Optimera energieffektivitet och kostnadseffektivitet – genom identifiering och undvikande av onödiga energiutgifter och läckage

Många monteringsmöjligheter och enkel hantering

FTMg utmärker sig med sin lätta och kompakta konstruktion. Inbyggnaden är därmed även möjlig med litet utrymme. Tack vare displayen som kan vridas i 90°-steg kan man alltid läsa av mätvärdena bekvämt, oberoende av sensorns inbyggnadsläge i rörledningen. Olika referensstandarder enligt DIN eller ISO kan bekvämt väljas via menyn på FTMg. Det är dock även enkelt att ställa in individuellt definierade referensvärden på enheten. Konfigurerbara utgångar möjliggör dessutom en enkel anpassning till önskad tillämpning.

Flexibelt konfigurerbar – inställning av olika referensstandarder är möjlig enligt DIN eller ISO

Flexibilitet vid inbyggnaden tack vare lätt och kompakt konstruktion

Intuitiv manövrering med stor, kontrastrik OLED-display med meddelanden i klartext

Stötta arbetseffektivitet – tack vare snabb, enkel montering och intuitiv manövrering

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  MätprincipKalometrisk (genomflöde, temperatur), piezoresistiv (tryck)
  MediumTryckluft (luftkvalitet ISO 8573-1:2010 [3:4:4]), helium, argon, kväve, koldioxid
  Utgångssignal

  1x analogutgång 4 mA ... 20 mA + 1x digital-/analogutgång (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA/omkopplingsbar), Frekvens-/pulsutgång + 1x digitalutgång (PNP, NPN, Push-Pull omkopplingsbar), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baud)

  OPC UA, MQTT, integrerad webbserver

  Nominell vidd mätrör

  DN 15

  DN 20

  DN 25

  DN 40

  DN 50

Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads