Kontakt
Feedback

Flödesgivare
FTMg

Flödesgivare med läckdetektion

Din fördel

 • Transparent mätning av tryckluftsförbrukning enligt DIN EN 50001
 • Fullständig överblick över gasers genomflöde, tryck och temperatur ökar systemets tillförlitlighet
 • IO-Link- eller Ethernet-gränssnitt (kommunikation med OPC UA) för enkel systemintegration och datatillgänglighet
 • Kostnadsbesparing tack vare minskad energiförbrukning och ökad produktionseffektivitet
 • Intuitiv parameterinställning med stor, kontrastrik OLED-display sparar tid och pengar vid idrifttagningen
 • Endast en installation och idrifttagning för registrering av genomflödes, tryck- och temperaturdata

Översikt

Flödesgivare med läckdetektion

Den termiska genomflödesmätaren FTMg mäter gasgenomflödet, gastemperaturen och processtrycket och är på så sätt en kostnadsbesparande multitalang. Den registrerar icke korrosiva gaser extremt energieffektivt och med hög mätdynamik och låg tryckförlust. FTMg är lättanvänd tack vare den kontrastrika färgdisplayen som möjliggör visning av flera mätvärden som förloppsdiagram. Intern dataloggning under sju dagar och integrerad utvärdering hjälper till att spåra de allra minsta läckor i ett tryckluftssystem. PoE möjliggör dessutom en enkel webbaserad anslutning till en dator eller molnet för att göra energiförbrukningen transparent. Alla mätdata kan överföras via IO-Link eller med digitala och analoga signaler.

I korthet
 • Mäter tryckluft och icke korrosiva gaser som argon, helium, koldioxid och kväve
 • Kalorimetrisk mätprincip med mätnoggrannhet på ± 3 % M.V. och ± 0,3 % M.E.V.
 • Mätning av gasers genomflöde, temperatur, processtryck och energiförbrukning med endast en sensor
 • Låg tryckförlust
 • Hög mätdynamik för cylinder- och läckövervakning

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösningar för hydraulik och pneumatik

Fluid-Power-sensorer från SICK utför intelligenta, flexibla och tillförlitliga mätningar i en mängd olika pneumatik- och hydraulikapplikationer.

Ta reda på mer

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  MätprincipKalometrisk (genomflöde, temperatur), piezoresistiv (tryck)
  MediumTryckluft (luftkvalitet ISO 8573-1:2010 [3:4:4]), helium, argon, kväve, koldioxid
  Utgångssignal

  1 analog utgång 4 mA–20 mA +1 digital/analog utgång (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA–20 mA/omkopplingsbar) +1 digital utgång (PNP, NPN, Push-Pull omkopplingsbar), IO-Link V1.1 (COM3/230K4 Baud)

  Ethernet TCP/IP, OPC UA, MQTT, integrerad webbserver

  Nominell vidd mätrör

  DN 15

  DN 20

  DN 25

Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp