Flödesgivare
Bulkscan®

Registrera flöde beröringslöst och underhållsfritt

Din fördel

 • Öka transportkapaciteten
 • Spara underhållskostnader genom att förhindra sneddragning med Bulkscan® LMS511
 • Ökad verkningsgrad med optimerad bandbelastning
 • Enkel installation
 • Lågt underhåll
 • Kostnadsbesparing tack vare sänkt energiförbrukning
 • Stort område för omgivningstemperatur under drift möjliggör användning utomhus

Översikt

Registrera flöde beröringslöst och underhållsfritt

Bulkscan® mäter volymflödet i bulkmaterial på transportband beröringsfritt med hjälp av ljudstidsteknik. Oberoende av bulkmaterialets egenskaper och väderförhållanden, genererar Bulkscan® en säker volymflödessignal ur lasertiden och bandhastigheten, tack vare Multi-Echo-teknologi. Förutom identifiering av den totala mängden och beräkning av massaflödet identifierar Bulkscan® sneddragning med den integrerade funktionen för bestämning av bulkmaterialets tyngdpunkt och förebygger därmed ett ökat bandslitage. Det robusta industrihuset är mycket lämpligt för extrema driftsförhållanden. Integrerad värme möjliggör säker drift inom ett stort omgivningstemperaturområde. Diskreta signaler eller Ethernet TCP/IP är tillgängliga för att kunna ansluta mätsystemet till värdkommunikationssystem.

I korthet
 • Effektiv och lönsam beröringslös mätning av volymflöde och massflöde i bulkmaterial
 • Hög upplösning tack vare laserimpulser med hög vinkelupplösning
 • Hög tillgänglighet tack vare Multi-Echo-Puls-användning
 • Integrerad funktion för bestämning av bulkmaterialets tyngdpunkt
 • Robust konstruktion för tuffa miljöförhållanden
 • Mätning även vid låga temperaturer med integrerad värme
 • Kompakt hus med IP-klassning IP67

Fördelar

Maximal transportservice med minimalt underhållsbehov – beröringsfri volymflödesmätning med Bulkscan®

Registrering av volymflöden på industriella transportband kan vara mycket krävande beroende på omgivningsvillkoren. Damm, fukt och vibrationer påverkar mekaniska lösningar som bandvågar med tiden. Följden av detta: tidskrävande underhåll eller rekalibreringsprocesser. Med Bulkscan® däremot kan data registreras kontinuerligt med ljustidsteknik. Mätning av avståndet till bulkmaterialets yta sker beröringsfritt. Utgångspunkten för volymflödesberäkningen är referenskonturen för det tomma transportbandet. Bulkmaterialsprofilen beräknas med hjälp av differensen mellan referensvärde och mätvärde. Volymflödet kan beräknas i kombination med bandhastigheten. På så vis kan man fastställa den optimala bandhastigheten och säkerställa att bandet används på ett lönsamt sätt.
Direkt volymflödesmätning

Omgivningsåverkan som fukt kan påverka bulkmaterialets massa. Om man enbart använder bandvågar kan felaktiga volymuppskattningar leda till över- eller underlastning i efterföljande processer och till stillestånd i anläggningen. En direkt volymregistrering med Bulkscan® förhindrar detta.

Registrering av bandhastighet

För att man ska kunna få exakta mätdata från transportband med olika hastighet kan Bulkscan® kombineras med en pulsgivare. Denna levererar information om den aktuella bandhastigheten till Bulkscan®.

Den beröringsfria mätprincipen från Bulkscan® gör att sensorerna får lång livslängd och att mätdata är konstant tillförlitliga.

Konstruerad för extrema förhållanden

Oavsett om det snöar eller regnar: Tillförlitliga data för transport av bulkmaterial är nödvändiga även vid tuffa omgivningsvillkor och vid kraftig smuts. Bulkscan® är konstruerad för sådana extrema situationer. Den beprövade 5-Echo-Puls-tekniken för Bulkscan® LMS511 filtrerar bort störande ekon som orsakas av t.ex. damm, dimma, glas eller nederbörd och levererar tillförlitliga mätresultat. IP67-huset ger dessutom sensorsystemet extra skydd mot damm och fukt. Den är utformad för ett brett temperaturområde och har ett integrerat värmeelement som håller elektroniken vid driftstemperatur även när det är mycket kallt.

Kompensation från väderpåverkan genom 5-Echo-teknik

5-Echo-tekniken i Bulkscan® LMS511 möjliggör mycket exakta och tillförlitliga volymflödesmätningar under i stort sett alla väderförhållanden.

Högkvalitativa komponenter i robust hus

Det robusta huset med IP-klassning IP67 gör Bulkscan® tålig mot vatten och damm.

Bulkscan® garanterar maximal tillförlitlighet vid volymflödesmätning utomhus – oavsett väderförhållanden.

Optimera processer med extrafunktionerna i Bulkscan®

Bulkscan® kan beräkna bulkmaterialhöjden på transportbandets mitt eller den högsta punkten på bulkmaterialet. T.ex. kan stora stenar identifieras i god tid innan de blockerar eller skadar maskiner i efterföljande bearbetningsprocesser. Dessutom kan sensorn beräkna tyngdpunkten på bulkmaterialet. En asymmetrisk bandmatning eller ojämn viktfördelning kan leda till att bandet blir snett och att slitaget ökar. Tyngdpunktsövervakningen utgör grunden för att korrigera bandbelastningen och kan därmed förlänga tillgängligheten av anläggning. Dessutom kan Bulkscan® LMS511 detektera materialförlust eller om bandet går snett. Med funktionen ”Bandkörningskontroll” identifierar sensor belastningsposition och belastningsgränser i tidigt skede. Detta bidrar till att anläggningen används på ett optimalt sätt.

Mätning av nivån

Ökad säkerhet för efterföljande bearbetningssteg tack vare kontroll av höjdprofilen och varning vid avvikelser.

Beräkning av tyngdpunkten

Mindre slitage på transportband och matarrullar tack vare beräkning av bulkmaterialets tyngdpunkt, vilket kan indikera ensidig belastning.

Bandkörningskontroll

Den kontinuerliga bandkörningskontrollen kontrollerar om transportbandet avviker för långt från det ideala körläget, minskar slitage på systemet och förhindrar även materialförluster.

Extrafunktionerna i Bulkscan® minimerar oplanerade stillestånd och minskar underhållsarbetet eftersom felaktiga belastningar identifieras omedelbart.

Många kommunikationsgränssnitt för ett stort tillämpningsområde

Flödesgivaren Bulkscan® kan integreras i nästan alla produktionsmiljöer tack vare flera olika kommunikationsgränssnitt. Utöver Ethernet RS-232/RS-422 finns binära kopplingsutgångar och kopplingsingångar tillgängliga. Vid underhåll kan enheten nås via USB-gränssnittet. Via den valfria I/O-modulen BAM100 kan de digitala mätvärdena omvandlas till analoga signaler på fyra kanaler. Detta innebär att Bulkscan® kan användas även utan externa styrningar och ökar integrationsmöjligheterna.

Olika kommunikationsgränssnitt inom ett stort anläggningsnätverk är inget problem tack vare de många olika utgångssignalerna för Bulkscan®.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  MätprincipLasertidsteknik
  MediumBulkmaterial
  Utgångssignal

  Ethernet

  Digitala ingångar och digitala utgångar

  USB-gränssnitt

  RS-232/RS-422

  Max. bandhastighet30 m/s / ≤ 20 m/s
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads