Kontakt
Feedback

Flödesgivare
Bulkscan®

Registrera flöde beröringslöst och underhållsfritt

Din fördel

 • Öka transportkapaciteten
 • Spara underhållskostnader genom att förhindra sneddragning med Bulkscan® LMS511
 • Ökad verkningsgrad med optimerad bandbelastning
 • Enkel installation
 • Lågt underhåll
 • Kostnadsbesparing tack vare sänkt energiförbrukning
 • Stort område för omgivningstemperatur under drift möjliggör användning utomhus

Översikt

Registrera flöde beröringslöst och underhållsfritt

Bulkscan® mäter volymflödet i bulkmaterial på transportband beröringsfritt med hjälp av ljudstidsteknik. Oberoende av bulkmaterialets egenskaper och väderförhållanden, genererar Bulkscan® en säker volymflödessignal ur lasertiden och bandhastigheten, tack vare Multi-Echo-teknologi. Förutom identifiering av den totala mängden och beräkning av massaflödet identifierar Bulkscan® sneddragning med den integrerade funktionen för bestämning av bulkmaterialets tyngdpunkt och förebygger därmed ett ökat bandslitage. Det robusta industrihuset är mycket lämpligt för extrema driftsförhållanden. Integrerad värme möjliggör säker drift inom ett stort omgivningstemperaturområde. Diskreta signaler eller Ethernet TCP/IP är tillgängliga för att kunna ansluta mätsystemet till värdkommunikationssystem.

I korthet
 • Effektiv och lönsam beröringslös mätning av volymflöde och massflöde i bulkmaterial
 • Hög upplösning tack vare laserimpulser med hög vinkelupplösning
 • Hög tillgänglighet tack vare Multi-Echo-Puls-användning
 • Integrerad funktion för bestämning av bulkmaterialets tyngdpunkt
 • Robust konstruktion för tuffa miljöförhållanden
 • Mätning även vid låga temperaturer med integrerad värme
 • Kompakt hus med IP-klassning IP67

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  MätprincipLasertidsteknik
  MediumBulkmaterial
  Utgångssignal

  Ethernet

  Digitala ingångar och digitala utgångar

  USB-gränssnitt

  RS-232/RS-422

  Max. bandhastighet30 m/s / ≤ 20 m/s
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp