Vad ska du tänka på när du köper nya mätinstrument?

2019-okt-09

 Dags att köpa nya mätverktyg? Marknaden erbjuder en mängd olika alternativ och alla har sina för- och nackdelar. Behöver du en icke-invasiv mätare eller en mätare som har direktkontakt med mediet? Att välja rätt mätverktyg och nivåmätverktyg kan kännas som en djungel i sig. Man samlar information, pratar med andra, läser på och ändå känns det överväldigande. Information overload är en jobbig känsla. Här kommer en liten guide om olika egenskaper hos flödesmätare som är bra att tänka på inför ett viktigt köpbeslut! 

 

Flödets räckvidd

Det är viktigt att din flödesmätare kan täcka hela flödesområdet och att den fungerar väl under både den minsta och den högsta mängden flöde. Om du använder flödesmätaren i ett större, eller i ett mindre, område än det första var tänkt så kan det påverka mätresultaten negativt. Flödesmätning kan hjälpa till att reglera det faktiska flödet av mediet i behållaren. Det spelar ingen roll om röret är rakt eller inte, eftersom du ändå inte kan förutse att mediet kommer att strömma på ett specifikt sätt. Böjningar och ventiler, liksom vätskans viskositet kommer att ändra hasigheten av flödet. Därför är det viktigt att tänka på att din flödesmätare kan kalibreras for att ta hänsyn till alla dessa parametrar. Med exempelvis nivåsensorn LFP Inox kan du själv klippa den medföljande sonden till den exakta längd du behöver, så att mätaren är direkt anpassad efter dina krav!  

 

Graden av återanvändning 

Vi tror på långsiktiga och hållbara lösningar där du ska kunna lita på verktygets precision. Flödesmätarens hållbarhet mäts delvis genom dess den grad av möjlig återanvändning. Det testas genom att mäta samma kvantitet, flera gånger på rad, under likvärdiga förhållanden, med samma tillvägagångssätt, av samma person och på samma plats. Man vill då se att mätaren levererar värden nära varandra. Vidare så tittar man på de skillnader som har uppstått i mätvärdena för att analysera graden av pålitlighet för det mätinstrumentet.

 

 

 

 Noggranhet 

När de exakta mätningarna och egenskaperna hos vätskan och rören som skall användas är kartlagda, är nästa steg att hitta en lämplig flödesmätare med hög noggrannhet. Noggrannheten hos en flödesmätare är dess förmåga att komma så nära det verkliga värdet det är möjligt. Med en I/O-link skickas resultaten direkt till ditt kontrollsystem, vilket gör att mätverktygen kan utnyttjas till sin fulla potential. Nästan alla våra mätverktyg är utrustade med en I/O-link. En korrekt flödesmängd är otroligt viktigt för att säkerställa att du inte slösar på några resurser, så det är värt att investera ett par kronor i en pålitlig mätare! 

 

Tekniska detaljer

Du kan även bli mer tekniskt detaljorienterad och titta på exempelvis K-faktorn. K-faktorn är förhållandet mellan antalet pulser som mätaren skickar ut, till motsvarande nettovolym av mediet som strömmar genom mätaren under mätningens gång. Med andra ord är det pulserna per volymenhet, som fungerar som en indikation av flödesmängden. Du kan dessutom lägga till flera olika accessoarer som gör ditt mätverktyg än mer tekniskt sofistikerat. Våra verktyg går att anpassa efter nivå av användarvänlighet, hygienkrav och teknisk utrustning!

 

I hela tillverkningsindustrin, oavsett om du är verksam inom bioteknik, flyg, miljö, energi, eller livsmedel, så är ett produktionsstopp det värsta tänkbara scenariot. Det är inte bara en tidstjuv, utan även en otroligt kostsam och frustrerande situation. Flödesstyrningstekniken som återfinns hos LFP Inox tillåter dig att programmera in det optimala flödet och se till att det är under ständig bevakning. På så sätt ökar du vinsten, du vet att säkerheten är prioriterad och att din kvalitet är säkerställd!

Med flödesstyrningslösningar kan du dessutom göra justeringar för att säkerställa flödeshastighetens konsistens genom att hålla temperaturen under kontroll. Det är verkligen ett kraftfullt verktyg! Marknaden för vatten-, luft-, vätske- och gaskontroll ser bara ut att öka, mestadels som svar på ny lagstiftning och utvecklingen av ny teknik och industrier. Gör dig själv en tjänst – investera i en högkvalitativ flödesmätare nu! 

 

 

LADDA NER INDUSTRIGUIDEN FÖR LIVSMEDEL

Till guiden