Überwachung von Materialdicken in der

Thanks to the Profiler 2 sensor, effective monitoring of material thickness and material overlap in various belts and sheets is ensured directly in the production line. In addition, production workflows can be adjusted quickly and easily, since the sensor measures the thickness immediately after material processing and regulates the process accordingly.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  En linje säger mer än bara en punkt
  • Mätning av komplexa profiler med bara en laserlinje
  • Analysera upp till fyra områden samtidigt
  • Fler än tio integrerade mätfunktioner, t.ex. höjd, bredd och lutning
  • Sensorhuvud och utvärderingsenhet i en enhet
  • Idrifttagning via program eller integrerad display med manöverkontroller
  • Högkvalitativ CMOS-mottagarenhet