Lutningssenorer
TMS/TMM22

Den robusta allroundern för lutningsmätning

Din fördel

 • Exakt en- eller tvådimensionell lutningsmätning för kostnadskänsliga tillämpningar
 • Maximal tillförlitlighet tack vare robust sensordesign med en damm- och vattentätt omsluten elektronik
 • Hög mätsäkerhet över hela mätområdet även vid anspråksfulla omgivningsvillkor tack vare optimerad störningsdämpning
 • Integrerbar i många olika tillämpningar utan problem tack vare kompakta mått
 • Analog utgångssignal ger maximal kompatibilitet i industriella miljöer
 • Ständig statusinformation från sensorn tack vare visuell LED-feedback

Översikt

Den robusta allroundern för lutningsmätning

Lutningssensorer TMS22 (en axel) och TMM22 (två axlar) möjliggör kostnadseffektiva exakta lutningsmätningar. Grunden för detta utgörs av den kraftfulla MEMS-teknologin, som imponerar med en feltolerans på ± 0,25° och utmärkt repeteringsprecision. Mätvärdena matas ut via en linjäriserad analog signal. För att uppfylla de högsta kraven vad det gäller motståndskraft för outdoor-tillämpningar som solcellsanläggningar, infogas sensorelektroniken i huset direkt vid sprutgjutningen. Därför motsvarar TMS/TMM22 bestämmelserna enligt IP-klassning IP66, IP68 eller IP69K. Den kompakta konstruktionen med en höjd endast 10,4 mm möjliggör dessutom nästan obegränsade integreringsmöjligheter.

I korthet
 • Mätområde på upp till 360° (1 axel) eller upp till ± 90° (2 axlar)
 • Slitagefri MEMS-teknologi för permanent hög precision och signalkvalitet
 • Mätnoggrannhet: ± 0,25°
 • Analoga gränssnitt på 0–10 V och 4–20 mA finns tillgängliga eller kan anpassas kundspecifikt
 • IP-klassning IP66, IP68 och IP69K
 • Preset-funktion för nollställning vid inbyggnad

Fördelar

Helt flexibel integrering

TMS/TMM22 överför sina exakta lutningsdata till anläggningsstyrningen via en linjäriserad analogsignal. För maximal kompatibilitet finns sensorn tillgänglig med de vanliga analoga gränssnitten 0–10 V och 4–20 mA. Gränssnitten kan också anpassas individuellt utefter de aktuella kraven om kunden så önskar. Planeras aktuellt: en utökning med digitala gränssnitt som IO-Link och CANopen. För en så okomplicerad systemintegration som möjligt är sensorkablarna som är fast anslutna till huset tillgängliga med antingen rak eller vinklad M12-kontakt, med öppen ledare eller en individuell lösning.
TMS/TMM22 finns standardmässigt tillgänglig med följande gränssnitt: 0–10 V, 4–20 mA.
Flexibel systemintegrering tack vare vanlig M12-kontakt och som variant med öppen ledare eller som specialtillverkning.
Kompakt design: Med en storlek på endast 38,8 x 30 x 10,4 mm får TMS/TMM22 plats i nästan alla tillämpningar.

Enklaste integrering: TMS/TMM22 kan utan problem infogas i befintliga system tack vare den kompakta designen och mångsidiga gränssnitt och anslutningstyper.

Mer effekt per volym

De kompakta måtten och tillförlitliga mätvärdena kan TMS/TMM22 tacka den så kallade MEMS-teknologin för: Den integrerade accelerationssensorn fastställer lutningsvärdet via redundant uppbyggda mikroelektromekaniska system (MEMS) genom mycket små kapacitetsändringar mellan två kiselkomponenter. Mätvärdet omvandlas sedan till en spänningssignal och vidarebefordras till systemet. Fördel: Tack vare MEMS-teknologi är TMS/TMM22 slitagefri, extra långlivad, underhållsfri och okänslig mot vibrationer och stötar.
Så fungerar MEMS-teknologins beröringsfria lutningsmätning.
TMS/TMM22 säkerställer permanent en feltolerans på endast ± 0,25°.
Med hjälp av Preset-funktionen kan sensorn nollställas av kunden och därmed snabbt tas i drift.

Tack vare kraftfull MEMS-teknologi erbjuder lutningssensorn TMS/TMM22 stor precision och god ekonomi.

I otaliga tillämpningar i hemmet

TMS/TMM22 möjliggör integreringen av tillförlitliga lutningsdata i en serie priskänsliga tillämpningar. Därför är sensorn exempelvis perfekt för solspårning i solcellsanläggningar. Lutningsmätning bildar basen för en exakt inriktning av solcellsmodulerna samt för styrning och korrigering av motsvarande spårningssystem. Eftersom redan en avvikelse på 1° från idealvinkeln minskar energiavkastningen väsentligt, efterfrågas förutom ett bra pris även stor precision. I mobila tillämpningar och logistikapplikationer minimerar TMS/TMM22 risken för driftstörningar och ger på så sätt högsta tillförlitlighet.
Den automatiska spårningen av solcellsmoduler i stora solcellsparker kan förverkligas mycket ekonomiskt via en direkt lutningsmätning med TMS/TMM22.
Tack vare IP69K och kompakta mått är sensorn perfekt lämpad för enkla nivelleringsuppgifter i mobila arbetsmaskiner.
Med en höjd på endast 10 mm kan TMS/TMM22 utan problem integreras i vertikallager med små utrymmesförhållanden och identifierar där tillförlitligt ensidiga eller ojämna belastningar från tråg.

Oavsett om den används i solenergiindustrin, mobila arbetsmaskiner eller förarlösa fordonssystem – TMS/TMM22 klarar tillförlitligt och mycket ekonomiskt av enkla nivelleringsuppgifter och lutningsmätningar.

Extra tuff

Så att varken damm eller fukt ska kunna skada elektroniken i TMS/TMM22, omsluts den damm- och vattentätt tack vare sprutgjutning av huset. Tillsammans med den robusta MEMS-teknologin gör det lutningssensor extremt motståndskraftig. Stora temperatursvängningar, tuffa omgivningsvillkor eller högtrycksrengöring via vattenstråle är därför inga riktiga utmaningar för den. Tack vare fast integrerad kabel har TMS/TMM22 godkännande enligt IP-klassning IP69K. Lasermärkningen av huset trotsar till och med permanent hög UV-strålning, så att sensorn alltid kan identifieras entydigt. Tack vare 3-hålsmonteringen ligger sitter den optimalt och kan på så sätt leverera mätvärden av högsta kvalitet.
Perfekt för extrema förhållanden: den helgjutna elektroniken garanterar IP-klassningarna IP66, IP68 och IP69K.
Typskylten förblir också tydligt läsbar även vid permanenta påfrestningar av sol, fukt och damm.
Stora temperatursvängningar eller en hög UV-belastning påverkar inte lutningsmätningens noggrannhet.

Oavsett om den utsätts för ökenanvändning, permanenta vibrationer eller högtrycksrengöring – TMS/TMM22 levererar tack vare sin robusta design konstanta, exakta mätvärden även under de mest anspråksfulla förhållandena.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Antal axlar1 / 2
  Kommunikationsgränssnitt

  Analog, Ström

  Analog, Spänning

  Mätområde
  Enaxlig5° ... 360°
  Tvåaxlig± 10° ... ± 90°
  HusmaterialPlast (PA12), glasfiberarmerad
  Anslutningstyp

  Kabel, 5 ledare, med kontakt, M12, 5-polig, 1 m

  Kabel, 5 ledare, med kontakt, M12, 5-polig, 0,3 m

  Kabel, 5 ledare, med kontakt, M12, 5-polig, 5 m

  Kabel, 5 ledare, 1,5 m

  Kabel, 5 ledare, 3 m

  Kabel, 5 ledare, 10 m

  Kabel, 5 ledare, 0,3 m

  Kabel, 5 ledare, 5 m

  Precision
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads