Tröghetsgivare

Läge, lutning, acceleration – tröghetsgivare

Platsinformation av objekt är oumbärligt för processautomatisering, framför allt inom krävande och mobila applikationer. SICK har ett stort utbud av tröghetsgivare just för detta ändamål, och givarna lämpar sig både för enkla, statiska applikationer och högdynamiska applikationer.

mer

Lutningssenorer

Beröringsfri lutningsmätning med precision

Beröringsfria lutningssensorer med kapacitiv MEMS-teknik är perfekt lämpade för lutningsmätning på objekt som rör sig långsamt eller med relativt jämn takt. De prisvärda sensorerna levererar exakta och tillförlitliga värden vid såväl en- som tvådimensionell mätning.

Produktval

Dynamiska lutningssensorer

Exakt och tillförlitlig lutningsmätning i dynamiska applikationer

För korrekta lutningsvärden i mobila applikationer måste accelerationer, vibrationer och stötar filtreras så bra som möjligt. Oavsett om det rör sig om endimensionell eller tvådimensionell mätning ger kombinationen av accelerationssensor och gyroskop ett stabilt dataunderlag för krävande applikationer.

Produktval
Tröghetsgivare
Lutningssenorer
Dynamiska lutningssensorer

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Mätprincip
Kommunikationsgränssnitt
Kommunikationsgränssnitt detalj
IP-klassning
Filtrera enligt:

5 träffar:

Träffar 1 - 5 av 5

Den robusta allroundern för lutningsmätning
 • Mätområde på upp till 360° (1 axel) eller upp till ± 90° (2 axlar)
 • Slitagefri MEMS-teknologi för permanent hög precision och signalkvalitet
 • Mätnoggrannhet: ± 0,25°
 • Analoga gränssnitt på 0–10 V och 4–20 mA finns tillgängliga eller kan anpassas kundspecifikt
 • IP-klassning IP66, IP68 och IP69K
 • Preset-funktion för nollställning vid inbyggnad
Jämför nu
Välj
Suverän noggrannhet i dynamiska applikationer
 • Lutningssensorer i ett led (360°) och två led (+/-90°) baserade på sexaxlig IMU
 • Smart sensorfusionsfilter
 • Mycket noggrann även vid dynamiska rörelser
 • Gränssnitt: CANopen, SAE J1939
 • Programmerbar med PGT-12-Pro
 • Temperaturområde: −40 °C till +80 °C
 • Stöttålighet: 100 g
 • IP-klassning IP67/69
Jämför nu
Välj
Exakt lutningsmätning i kompakt form
 • Kompakt lutningssensor med mätområde 360° (en axel) eller ±90° (två axlar)
 • Kompenserad korskänslighet och parametrerbar vibrationsundertryckning
 • Bekvämt CANopen-gränssnitt
 • UV-tåligt och stöttåligt plasthus
 • Hög upplösning (0,01°) och noggrannhet (±0,1° typ.)
 • Programmerbar med PGT-12-Pro
Jämför nu
Välj
Högprecis lutningsmätning för tuffa omgivningsförhållanden
 • Lutningssensor med mätområde 360° (en axel) eller ±90° (två axlar)
 • Kompenserad korskänslighet och parametrerbar vibrationsundertryckning
 • Fritt konfigurerbart ström- eller spänningsgränssnitt eller bekvämt CANopen-gränssnitt
 • Precision upp till ± 0,02°
 • Plast- eller aluminiumhus
 • Programmerbar med PGT-12-Pro
Jämför nu
Välj
Små, lätta och robusta.
 • Kompakt tvådimensionell lutningssensor
 • Fast inställda mätområden: ±10°, ±45°, ±60°
 • Analogt ström- eller spänningsgränssnitt
 • Upplösning upp till 0,01°
 • Små och enkelt monteringsbara ABS-plasthus
 • Skyddsklass upp till IP 67
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 5 av 5

Fördelar

Enkel sensorintegration i nästan alla miljöer

Tröghetsgivarna från SICK förenar tillförlitlighet med prestanda och kompakt design. Från stationära applikationer till mobila arbetsmaskiner: Olika gränssnitt som analoga gränssnitt, CANopen eller SAE J1939 underlättar perfekt sensorintegration i en mängd olika applikationer, maskinkonstruktioner och systemmiljöer. Man kan ställa in parametrar i alla gränssnitt. Dessutom erbjuder SICK stöttåliga husvarianter av aluminium eller plast för sina tröghetsgivare.

Platsbesparande sensorer

Den kompakta sensordesignen möjliggör integration i utrymmen där det finns ont om plats. TMS/TMM22 är bara 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm stor. TMS/TMM61 finns i husmåtten 68 mm x 36,3 mm x 20,7 mm.

Applikationsspecifik programmering

Sensorerna kan programmeras applikationsspecifikt via de olika gränssnitten eller via den handhållna programmeringsenheten PGT-12-Pro.

Enkel anslutning till maskinstyrningar

Förutom vanliga anslutningstyper som raka och vinklade M12-kontakter och öppna ledare producerar SICK också skräddarsydda produkter på kundförfrågan.

Robusta husvarianter

Tröghetsgivare från SICK kan beställas med hus i aluminium eller plast. De tål hög belastning, skyddar elektroniken på ett optimalt sätt och lämpar sig därför för många applikationskrav.

Olika storlekar, gränssnitt och husvarianter: I SICKs produktportfölj av tröghetsgivare finns en lämplig lösning för nästan alla arbetsuppgifter och installationssituationer.

Exakt lutningsmätning i alla dimensioner

För att få tillförlitliga lutningsvärden måste störningar på grund av vibrationer eller accelerationer stötar filtreras på ett säkert sätt. Mycket precisa kapacitiva MEMS-sensorer arbetar utan slitage. Digitala filter ger stöd för registrering av korrekt lutning. Det ger tröghetsgivarna hög upplösning och mätnoggrannhet. SICK erbjuder lösningar för mätområden i ett eller två led.

Lutningsregistrering i ett led eller två led

Tröghetsgivare från SICK finns som endimensionell lösning med ett mätområde på 360° och en tvådimensionell lösning med ett mätomfång på ± 90°.

Säkert störningsskydd

Högpresterande, digitala filter stabiliserar mätsignalen och säkerställer tillförlitliga lutningsvärden genom att filtrera bort störningar från signalen. Ett lågpassfilter dämpar vibrationer som överstiger en fördefinierad gränsfrekvens.

Konfigurerbar nollpunkt

Förinställningsfunktionen möjliggör en smidig nollställning av sensorn för användaren. Detta gör att sensorintegrationen går betydligt snabbare och enklare för kunderna på plats.

Störningsfri, dynamisk lutningsgivare

I mobila applikationer kan lutningen fastställas på ett tillförlitligt vis trots accelerationsrörelser. En algoritm för sensorfusion kombinerar mätsignalerna från accelerationssensorn och gyroskopet så att sensorn överför en stabil lutningssignal till systemet.

Den innovativa MEMS-tekniken och kraftfulla digitala filter genererar en pålitlig och stabil lutningssignal som är fri från externa störningsfaktorer.

Robust design som står emot damm och fukt

Inom många tillämpningar utsätts tröghetsgivarna för tuffa omgivningsvillkor. Höga temperaturskillnader, direkt solljus eller vatten får inte påverka mätvärdena. Därför är elektroniken i tröghetsgivarna från SICK helt inkapslade i plast eller metall. Digitala filter som kan konfigureras ger en konstant, stabil utgångssignal i drift.

Komplett skydd tack vare inkapslad elektronik

För att säkerställa att tröghetsgivarna från SICK är så tillförlitliga som möjligt är deras elektronik helt inkapslad i plast eller metall, beroende på produktvariant. Produkterna uppfyller på så vis kriterierna för höga IP-klassningar upp till IP65, IP66, IP67, IP68 och IP69K.

Utvecklad för tuffa omgivningsvillkor

Tröghetsgivarna från SICK uppfyller höga krav: Givarnas utmärkta temperaturmotstånd och Uv-beständighet möjliggör många applikationer utomhus. De robusta sensorerna klarar även av högtrycksrengöring i mobila applikationer.

Pålitlig utgångssignal

Tröghetsgivarnas digitala filter kan anpassas till nästan varje tillämpning på plats. Exempelvis kan vissa frekvenser orsakade av vibrationer kompenseras genom riktad parameterinställning av lågpassfiltret. Resultatet: en korrekt justerad, stabil databas.

Oavsett hur utmanande driftförhållandena är så erbjuder tröghetsgivare från SICK maximal tillgänglighet och precision som står sig.

Mycket hög prestanda i statiska och dynamiska applikationer

Tröghetsgivare från SICK visar upp sina styrkor inom många olika områden. Inom mobila applikationer som utförs lantbruksmaskiner och skogsmaskiner, anläggningsmaskiner och förarlösa fordon ger den robusta givardesignen och den kraftfulla algoritmen för sensorfusion med omfattande parametermöjligheter stabila mätvärden. Inom applikationer med långsamma rörelser som vid inriktning av solenergimoduler, inom lagertillämpningar eller inom kran- och lyft-teknik övertygar de klassiska lutningssensorerna med tillförlitlig MEMS-teknik och hög lönsamhet.
Bestämning av korgens lutning på stegbilar För att personer ska kunna transporteras lugnt och vågrätt bestämmer den tvådimensionellt arbetande lutningssensorn TMM61 korgens lutning och vidarebefordrar denna information till den överordnade styrningen för reglering. Tack vare den kompenserade korskänsligheten och den parametrerbara vibrationsdämpningen medger TMM61 en exakt och tillförlitlig positionering.
Parabolränna – solföljning i CSP-kraftverk I detta system fokuseras solljuset med parabolspeglar. Solljuset träffar spegeln parallellt mot symmetriplanet, fokuseras längs brännlinjen och värmer upp en värmebärare som t.ex. olja. Spegelns position måste följa solens position över dagen för att uppnå en optimal verkningsgrad. Lutningssensorer mäter parabolspegelns faktiska position och skickar denna information till styrningen. För inriktning och anpassning av parabolrännans position kan man använda en lutningssensor som fungerar med hög precision även under tuffa omgivningsvillkor.
Lutningsvinkelavkänning på hällmaskinen Vid anslutning av anodblocket och bäraren används flytande gjutjärn som ett ”lim”. Gjutjärnet hälls med en lutningsanordning från en degel i utrymmet mellan stödet och anodblocket. För att göra detta måste lutningsanordningens lutning vara exakt känd. TMS/TMM88 lutningssensor mäter lutningsanordningens lutning exakt. Mätningen sker en eller två dimensionell. På så sätt kan sensorn också identifiera avvikelser i lutningen tvärs lutningsaxeln. Tack vare sitt aluminiumhus med helt inkapslad elektronik är sensorn okänslig för de svåra omgivningsvillkoren.
Mätning av fartygets lutning Med hjälp av stabilisatorer kan man kompensera sjögången till största delen. Med lutningssensorn TMS registreras fartygets lutning för optimal inställning av stabilisatorerna. På så sätt ligger jakten lugnt i vattnet. Det medför flera positiva effekter: en optimal fartygsposition som anpassats efter körmotståndet, lägre bränsleförbrukning och färre sjösjuka passagerare. Detta säkerställer exakta och robusta lutningssensorer från SICK.
Mätning av hyllornas lutning i det vertikala lagersystemet

Lutningssensorer säkerställer smidig inlagring i det vertikala lagersystemet och förebygger mekaniska skador. Sensorerna mäter hyllornas lutning och identifierar ensidig och oregelbunden belastning på ett tillförlitligt sätt. En ytterligare fördel: Lutningssensorer kan monteras in på ett optimalt sätt även i små utrymmen.

Solcell – solföljning för fotovoltaik

I solenergianläggningar mäter lutningssensorer vinkelpositionen för varje solenergimodul och skickar denna information till styrningen. TMS/TMM22-lutningssensorer från SICK möjliggör exakt, beröringsfri lutningsmätning även under tuffa omgivningsvillkor. Sensorerna kan användas för en- eller tvådimensionella mätningar och har en hög tillgänglighet tack vare den helt kapslade elektroniken.

Gränssnitt

Downloads