Tunnelövervakning

Säkerhet färd i tunneln

Utbudet av tunnelsensorer från SICK är designat för stads-, landsvägs- och tåg- eller tunnelbanetunnlar. Rutin- och nödoperationer: SICK erbjuder lösningar från ett och samma ställe för nästan alla applikationer inom tunnelövervakning.

mer

Tunnelingång

Säkerhet redan före tunneln

SICK-trafiksensorer säkerställer också säkerhet före tunnelingången. De tillåter att stoppa fordon som är för höga eller överhettade före tunneln och förhindrar därmed olyckor vid tunnelingången och bränder i tunneln.

mer

Condition Monitoring

För tunnelsensorer

Med övervakningsboxen erbjuder SICK en effektiv lösning för övervakning och underhåll av enheter och sensorer i tunnlar. Enhets- och sensortillstånd kan övervakas i realtid och oönskade drifttillstånd kan förutsägas i ett tidigt skede.

mer
Tunnelövervakning
Tunnelingång
Condition Monitoring

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:

11 träffar:

Träffar 1 - 8 av 11

Tidig och tillförlitlig branddetektering i tunneln
 • Synlighetsmätning (K-värde) enligt ströljusmätningsprincipen
 • Hög tillgänglighet, inga rörliga delar
 • Snabb och tillförlitlig rökdetektering
 • Programmet har utvecklats enligt EN 61508 (SIL1)
 • Få felalarm
 • IP-klassning IP 6K9K tack vare robust rostfritt hus
 • Mätning utan dimma tack vare integrerad värme (tillval)
Jämför nu
Välj
Förbättrar mätkapaciteten för luftkvaliteten i tunneln
 • Synlighetsmätning (K-värde) enligt ströljusmätningsprincipen
 • CO- och NO-mätning med elektrokemiska sensorer enligt EN 50545
 • Programmet har utvecklats enligt EN 61508 (SIL1)
 • Hög tillförlitlighet, inga rörliga delar
 • Kombination av synlighetsmätning och två olika gasmätningar
 • IP-klassning IP 6K9K tack vare robust rostfritt hus
 • Dimmkorrigering tack vare integrerad värme (tillval)
Jämför nu
Välj
Höjddetektering av fordon
 • Aluminiumhus med antikorrosionsbeläggning och hög IP-klassning
 • Uppvärmda frontlinser mot imma/frost
 • Väderskydd mot snö, regn och damm
 • Tillbehörsmaterial (väderskyddskåpa, fäste) av rostfritt stål
 • Inställbar känslighet
 • Okänslighet mot störande omgivningsljus
Jämför nu
Välj
Tunnelflödesmätare för långtidsdrift
 • Mycket långa mätsträckor möjliga
 • Beröringsfri mätning
 • Mycket robusta komponenter av titan, rostfritt stål eller pressgjutna
 • Versioner för mycket korrosiva tunnelatmosfärer
 • Registrering av flödesriktningen
 • Inga mekaniskt rörliga delar
Jämför nu
Välj
För ventilationsstyrning och filterövervakning i vägtunnlar
 • Mycket låga detekteringsgränser för NO och NO2
 • Automatisk funktionsövervakning och självkontroll
 • Mycket robust utförande av rostfritt stål
 • Automatisk strålföljning mellan sändar/mottagarenhet och reflektor
Jämför nu
Välj
Siktmätning på vägar, i tunnlar, sjövägen och i väderstationer
 • Stort siktmätområde
 • Nederbördsdetektor som tillval
 • Smutskontroll
 • Minimalt platsbehov och låg vikt
 • Självförsörjande system med externa solceller och batteri möjligt
 • Robust hus, även för salthaltig luft
Jämför nu
Välj
För ventilationsstyrning i vägtunnlar
 • Automatisk jämförelsefunktion (AutoAdjust)
 • Smutskontroll
 • Menystyrd hantering via utvärderingsenheten
Jämför nu
Välj
Identifiera överhettade fordonsdelar helt automatiskt
 • Helautomatisk identifiering av överhettade fordon
 • Inställningsbara larmgränser för olika fordonszoner
 • 3D-visualisering av fordon
 • Tilläggsfunktioner för exempelvis detektering av nummerskylt, skylt för farligt gods och höjd
 • Dataöverföring via TCP/IP-gränssnitt
 • LiDAR-teknik och infraröd teknik som fungerar i alla väder
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 8 av 11

I korthet

Sörj för tunnelsäkerhet med innovationsledaren

Mer säkerhet – mindre köbildning: det är trafiksamordnarnas centrala krav. Med ökad trafikdensitet, ökad tillgänglighet av tunneln och samtidigt uppnå större säkerhet för trafik- och tunnelanvändare är framtidens utmaningar. SICK har stött trafik- och tunneloperatörer i denna uppgift i 60 år - med produktinnovationer för rutinmässig drift inom området visuella hinder och luftkvalitetsmätning samt med luftflödesmätning och rökdetektering för nöddrift. Intelligenta trafiksensorer är då förutsättningen för ett modernt trafikstyrningssystem.

Tunnelövervakning

Säker färd i tunneln - från början till slut

Utbudet av tunnelsensorer från SICK är designat för stads-, landsvägs- och tåg- eller tunnelbanetunnlar. Rutin- och nödoperationer: SICK erbjuder lösningar från ett och samma ställe för nästan alla applikationer inom tunnelövervakning.

Mätningar i tunneln

Luftkvalitet

CO-, NO-, NO2-mätning och mätning av visuella hinder för ventilationsstyrningen. Övervakning av tunnelatmosfären möjliggör effektiv ventilationsstyrning baserad på exakt uppmätta värden.

Rekommenderad produkt: VISIC100SF, VICOTEC410, VICOTEC320

Tidig branddetektering

Rökdetektering för tidigt brandlarm. I en tunnelbrand räknas varje minut: Eftersom rök ofta utvecklas mycket tidigare än värme när en brand utvecklas, upptäcker rökdetektorer bränder mycket tidigt.

Rekommenderad produkt: VISIC50SF

Luftflöde

Övervakning av luftens hastighet och ventilationsriktning. För reglering av tunnelventilationen är en mätning av hastigheten och riktningen på luften som strömmar i tunneln nödvändig. I nödsituationer är detta den viktigaste mätningen, för att möjliggöra styrningen av fläktarna.

Rekommenderad produkt: FLOWSIC200, VM400

Mätningar före tunneln

Höjdkontroll

Detektion av för höga fordon. För att skydda infrastrukturen måste fordon med överhöjd identifieras på ett tillförlitligt sätt och avledas innan de kör in i tunneln.

Rekommenderad produkt: HISIC450

Dimmaövervakning

Övervakning av sikten för att undvika olycksfall. För att undvika olyckor i dimman specificeras den högsta tillåtna hastigheten via variabla meddelandetecken, beroende på uppmätt sikt.

Rekommenderad produkt: VISIC620

Överhettningskontroll

Undvika bränder. VHD-systemet detekterar överhettade fordon. PÅ så sätt kan dessa stoppas innan de kär in i tunneln.

Rekommenderad produkt: VHD

Condition Monitoring

För tunnelsensorer

Med övervakningsboxen erbjuder SICK en effektiv lösning för övervakning och underhåll av enheter och sensorer i tunnlar. Enhets- och sensortillstånd kan övervakas i realtid och oönskade drifttillstånd kan förutsägas i ett tidigt skede. Varje väsentlig förändring i enhetens status visualiseras tydligt och översiktligt på en webbläsarbaserad instrumentbräda och möjliggör på så sätt att manöverpersonalen kan ingripa i rätt tid. Det säkrar tillgängligheten för kritiska enhetskomponenter.

Dina fördelar

Optimerat underhåll genom Data analys

Om enhetens status kontinuerligt övervakas, kan underhållsingrepp planeras mycket mer effektivt t ex. ett grupperat underhåll. Underhåll baserat på tillstånd undviker också onödigt servicearbete. Orsakerna till fel är kända innan ett service-ingrepp måste utföras på plats.

Förebyggande underhåll

Förändringar i tunnelapparater kan spåras över en tidsperiod och meningsfulla prognoser är möjliga. Beredningen och analysen av historiska data gör det möjligt att förutsäga enhetens status och relativt underhållsarbete.

Bevis på överensstämmelse med standarder och krav

Enheternas tillstånd dokumenteras före och efter ingripanden och gör det därmed lättare att bevisa eller dokumentera efterlevnad av standarder eller krav.

Effektiv användning av resurser

Olika underhållsaktiviteter kan sammanfattas beroende på tillstånd. Du vet vilken serviceaktivitet som krävs på vilken enhet innan du är i tunneln på enheten.

Högre tillgänglighet

Med Monitoring Box från SICK kan du ingripa i god tid innan en enhet havererar. Detta ökar tillgängligheten och kapaciteten i tunneln.

Ökad prestanda

Du använder alltid dina enheter i det optimerade prestandaområdet.

Downloads