The Hermes Standard Nonstop

Omställningen till Hermes-standard går lekande lätt

Standardisering som en föregångare för den datadrivna fabriken

Enhetliga kommunikationsprotokoll från maskin till maskin och en standardiserad vertikal anslutning av maskiner till IT-system på högre nivå påskyndar omvandlingen till Smart Factory.

IPC Image
IPC Image

Hermes-standarden (industri-PC-HERMES-9852) möjliggör moderna kommunikationsprotokoll från maskin till maskin, medan industri-PC-CFX (industri-PC-2591) har en standardiserad vertikal maskinanslutning. Båda standarderna är skräddarsydda för bestyckningslinjer för kretskort och håller snabbt på att ta sig in i fabrikerna.

Nya standarder innebär nya krav

Övergången från den bekanta SMEMA-standarden till Hermes-standard är en utmaning för alla involverade.

Anläggningstillverkare ser ofta tillbaka på en ständigt växande maskinportfölj. De många olika maskintyperna, deras olika styrningsarkitekturer och motsvarande programvaruversioner gör övergången till Hermes-standarden till en stor uppgift.

SICK gör det möjligt för anläggningstillverkare att kunna erbjuda sin maskinportfölj med Hermes-standarden.

Driftansvariga för SMT-linjer kan införa Hermes-standarden när de investerar i nya SMT-linjer och dra nytta av fördelarna med den. För att helt kunna skapa mervärde som uppstår i en fabrik och för att konvertera de befintliga maskinerna till Hermes-standarden krävs dock smarta lösningar.

SICK ger driftansvariga för SMT-linjer stöd vid introduktionen av Hermes-standarden 

Hermes-standard-lösningsportfölj

Hermes SMEMA Connect Image

 

 

 

 

Hermes SMEMA Connect

Maskiner som passar den digitala framtiden 

  • Tillverkaroberoende integration av maskiner med SMEMA-gränssnitt på SMT-linjer med Hermes-standarden
  • Lämpad för eftermontering i befintliga maskiner och kan integreras i styrningskoncept för nya maskiner
  • Skräddarsydd för dina maskiner tack vare att egenskaperna kan konfigureras och att våra experter kan utföra kundspecifika anpassningar
Hermes ELS Connect Image

 

 

 

 

Hermes ELS Connect

Länk mellan moderna SMT-världar

  • Tillverkaroberoende integration av maskiner med SEMI-SMT-ELS-gränssnitt på SMT-linjer med Hermes-standard
  • Smarta algoritmer ger konsekventa data
  • Flexibel integration i befintliga maskinsystem eller med självständig hårdvarulösning från SICK
Hermes VERTICAL Connect Image

 

 

 

 

Hermes Vertical Connect

Interaktion med överordnade produktionssystem

  • Vertikal dataintegration och integration av Hermes-standard-maskiner med överordnade produktionssystem
  • Standardiserad med industri-PC-CFX eller kundspecifik via REST, MQTT eller OPC UA
  • Finns antingen som fristående lösning eller som kompletterande komponent för vår Hermes Standard Solutions

Helhetsinriktad kundtjänst

Vi vägleder dig på din resa till Light Out Factory. Ta kontakt med din SICK-återförsäljningspartner eller kontakta oss via den här sidan.
Ganzheitliche Kundenbetreuung
Ganzheitliche Kundenbetreuung

Har du frågor eller behöver du individuell rådgivning?

Kontakta oss

Hermes Standard Solutions

Applikationsrelaterade SensorApps

 

Integrations- och sensorprodukter

 

Ett helhetspaket
Från rådgivning till idrifttagning och After Sales-service

 

Till produktportföljen

SICK är medlem av The Hermes Standard Initiative.

Mer information om The Hermes Standard

Electronics Image
Electronics Image
Nya lösningar för elektronikindustrin

Mer information