Kontakt
Feedback

HIPERFACE DSL® – den digitala evolutionen

Med HIPERFACE DSL® presenterar teknikledande SICK ett helt digitalt protokoll, som kräver ett minimum av anslutningskablar mellan frekvensomriktaren och motor-feedback-systemet. – The one cable technology!

HIPERFACE DSL® motsvarar den kända RS485-standarden med en överföringshastighet på 9,375 MBaud. Dataöverföringen sker synkront med regulatortakten som kan vara så kort som 12,1 µs. Kabellängden mellan varvtalsregulatorn och feedback-systemet kan vara upp till 100 meter.

Genom att motor-feedback-anslutningskontakten faller bort är det fritt fram för en valfri design på motorsidan (extremt viktigt vid små servomotorer).

 • 50 % lägre anslutningskostnader och färre kabelvarianter:

  Genom att den andra motor-feedback-kabeln faller bort minskas både anslutningskostnaderna och antalet kabelvarianter – ibland är mindre helt enkelt mer!

  Mer prestanda:

  Den extremt snabba processdataöverföringen för HIPERFACE DSL® ger en otroligt hög upplösning och precision.

  Certifierad upp till SIL3:

  När det gäller tillförlitlighet och säkerhetsfunktioner är du på den säkra sidan med HIPERFACE DSL®: gränssnittet uppfyller den internationella standarden för säkerhets-integritetsnivån, steg 3.

  Diagnos:

  Snabbare och effektivare identifiering och åtgärd av störningar för ännu bättre kvalitet, tack vare självdiagnos.

  Jämnare gång:

  Upplev hur egenskaperna på drivsystemens gång förbättras i en helt ny dimension.

  Fjärrdiagnos:

  Med hjälp av den bekväma fjärrdiagnosen via internet förbereds underhållsarbetena snabbare och mer effektivt.

  Förebyggande underhållsmöjlighet:

  Genom förebyggande underhåll kan oplanerade driftstopp undvikas.

  Mer säkerhet:

  Säkerhet vid funktion och investering, felfri drift av anläggningen, felfritt och snabbt arbete.

   

 • Här kan du köpa IP-Core CD-ROM.

  Du har redan en IP-Core CD-ROM och behöver en programuppdatering?
  Registrera dig på My SICK.


  Till IP-Core datablad

   

 • HIPERFACE DSL® from SICK: the digital evolution | SICK AG

  f technology: Optical motor feedback for very precise position and speed measurement | SICK AG

  k technology: Compact optical motor feedback system for very precise position and speed measurement | SICK AG

  e technology: Capacitive technology for bearing less motor feedback systems especially for the use in harsh environments | SICKAG

Our HIPERFACE DSL® products

Motor-feedback-system rotativ HIPERFACE DSL®
Kompakt motor-feedback-system för högdynamiska servodrivningar
EKS/EKM36
Motor-feedback-system rotativ HIPERFACE DSL®
En stjärna inom drivtekniken: motor-feedback-system med HIPERFACE DSL®
EES/EEM37
Motor-feedback-system rotativ HIPERFACE DSL®
Högupplösande motor-feedback-system för dynamiska servodrivningar
EFS/EFM50
Motor-feedback-system rotativ HIPERFACE DSL®
Mycket höga prestanda för servomotorer: motor-feedback-system med HIPERFACE DSL®
EDS/EDM35
Dokumentationer
HIPERFACE DSL®
Smarta motorsensorer
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smarta motorsensorer
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Smarta motorsensorer från SICK ger dina användare insiderinfo.

Ta reda på mer

Upp