Kontakt
Feedback

Konfliktmineraler

Speciellt i demokratiska republiken Kongo och angränsande stater finansieras den där pågående väpnade konflikten med utvinning av vissa råvaror. Under allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter kontrollerar miliser råvarugruvor och säljer de utvunna så kallade konfliktmineralerna (huvudsakligen guld, tantal, volfram och tenn – ”3TG-mineraler”) över hela världen.

 

I USA är vissa bolag lagligen skyldiga att rapportera om och i vilken utsträckning anskaffning av 3TG-mineraler från konfliktregionen förekommer. Syftet med detta är att det i fortsättningen endast ska köpas och handlas med konfliktfria 3TG-mineraler, vilket särskilt ska uppnås med ett nät av certifierade smältverk. Även EU-förordningen om konfliktmineraler föreskriver en rapporterings- och certifieringsplikt för smältverk, raffinaderier och större råvaruimportörer.

 

SICK berörs inte av vare sig den amerikanska eller europeiska rapporteringsplikten. Ändå erkänner SICK det bakomliggande målet – att undvika finansiering av militanta, människorättskränkande grupperingar – och medverkar uttryckligen till uppnående av målet. SICK strävar efter att endast använda konfliktfria 3TG-mineraler i den egna produktionen och förordar uttryckligen inom denna ram etablerandet av programmet Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) från Responsible Minerals Iniative (RMI).

 

Upp