Kontakt
Feedback

Klimat- och miljöskydd hos SICK

Miljöskyddet bygger på klimat- och miljöskyddsstrategier. Grundsatsen är då: SICK vill förhindra en miljöpåverkan, från produkter och metoder, med alla medel som står till företagets förfogande helt resp. minska den kontinuerligt.

Detta sker då i tre steg:
  1. UNDVIKA, allt som kan undvikas.
  2. MINSKA, allt som inte kan undvikas.
  3. OPTIMERA, allt som inte kan minskas.
environment

Med fokus på de fyra hanteringsområdena CO2-utsläpp, avfall och avloppsvatten, materialanvändning samt användningen av SICK-produkter hos kunden.

Internationell miljöhantering ISO 14001

Alla miljörelevanta processer hos SICK övervakas, bedöms och förbättras systematiskt med avseende på en skonsam resurshantering och emissionsbegränsning. Redan år 2006 certifierades alla tyska SICK-fabriker och de producerande bolagen enligt DIN EN ISO 14001:2005. Dessutom genomförde SICK 2007 en matriscertifiering enligt DIN EN ISO 9001:2000 och DIN EN ISO 14001:2005 för första gången för alla tyska dotterbolag och dotterbolagen i Ungern. 

Denna internationella standard ger riktmärket för en reducering av vatten- och energibehovet, men även för en sänkning av förbrukningen av råvaror för tillverkningen av produkterna.
 
system avoid reduce optimize
system avoid reduce optimize
Miljö- och energihantering hos SICK

Som komplement till miljöledningssystemet enligt ISO 14001, är huvudfabriken i Waldkirch samt SICK Reute och SICK Vertriebs-GmbH Düsseldorf sedan 2012 certifierade enligt EMAS (Eco Management and Audit Scheme, förordning (EG) nr 1221/2009) och ISO 50001 (energihushållning).

Några praktiska exempel

solar
Ström från solen

2011 installerades totalt 975 m² solceller på SICK-taken i Reute och Waldkirch, och drivs av externa investerare. SICK tillhandahåller en yta på totalt 1375 m². Varje år alstras ca 160 000 kWh ström på taken på SICK AG, med en installerad kapacitet på nästan 170 kWp.

good for the environment
Det ser bra ut – även för miljön!

Företag i många branscher har redan länge använt sensorer från SICK, för att producera effektivt och spara resurser. Även vid sina egna processer använder SICK så miljövänliga medel som möjligt. Genom en sakta men säker omställning till vattenbaserade lacker kan upp till 3,5 ton utsläppt lösningsmedel sparas in – och det varje år!

electronics manufacturing
Allt okej vid elektroniktillverkningen

En tillförlitlig och effektiv elektronik är grunden för sensorer från SICK. Även vid denna krävande tillverkningsprocess används miljövänliga metoder. Redan sedan 2006 är processen för blyfri lödning hos SICK kvalificerad och står till förfogande för tillämpning vid nya utvecklingar.

Upp