Profileringssystem
Vehicle Hotspot Detection System

Identifiera överhettade fordonsdelar helt automatiskt

Din fördel

 • Förhindra bränder och trafikstockningar att identifiera överhettade fordon i ett tidigt skede
 • Mätning vid fritt trafikflöde även vid höga fordonshastigheter är möjlig
 • Riktad identifiering av enskilda överhettade fordonszoner
 • Snabb fordonsinspektion: Man kan lokalisera överhettade fordonszoner exakt med hjälp av den grafiska användarytan på systemet
 • Enkel integration i lokala trafikledningssystem – inga installationer i körbanan krävs
 • Minimala drifts- och underhållskostnader
 • Redo att användas dygnet runt oavsett väder

Översikt

Identifiera överhettade fordonsdelar helt automatiskt

Profileringssystemet Vehicle Hotspot Detection System kombinerar värmebildkameror och 2D-LiDAR-sensorer för att detektera överhettade fordon. Med hjälp av systemet kan fordonen upptäckas och omdirigeras, t.ex. innan de körs in i tunnlar, innan de transporteras med ro-ro-fartyg, vid lastningsterminaler för väg- och rälstransporter eller vid trafikledningsstationer. Systemet mäter temperaturen och måtten vid varje fordon, fastställer fordonsklass och skapar en 3D-modell av fordonet. Detta möjliggör en automatisk identifiering av enskilda fordonszoner som t.ex. däck, motor avgassystem eller bagageutrymme.

I korthet
 • Helautomatisk identifiering av överhettade fordon
 • Inställningsbara larmgränser för olika fordonszoner
 • 3D-visualisering av fordon
 • Tilläggsfunktioner för exempelvis detektering av nummerskylt, skylt för farligt gods och höjd
 • Dataöverföring via TCP/IP-gränssnitt
 • LiDAR-teknik och infraröd teknik som fungerar i alla väder

Applikationer

Downloads