Kontakt
Feedback

Profileringssystem

Förbättrar säkerheten på vägar och järnväg

Profileringssystem från SICK mäter, detekterar, klassificerar, räknar och kontrollerar fordon i 3D. Det registrerar antalet axlar på lastbilar för fordonsklassificering och mäter fordonets dimensioner för att kunna åtgärda lastningsfel. Systemet känner av överhettade fordon före tunnlar och andra infarter och utlöser utsorteringen. Det övervakar yttre konturer i spannet. Systemet utlöser ett larm om gränsvärdet överskrids. Detta förbättrar säkerheten på vägar och järnväg.

7 träffar:

Träffar 1 - 7 av 7

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj TIC102
Säker fordonsklassificering och axelräknare
 • Exakt fordonsklassificering och axelräknare i alla trafiksituationer
 • Säker även fri flytande trafik och stop-and-go
 • Registrering av filbyte
 • Registrering av upp till 30 olika fordonsklasser
 • Tidssynkronisering med externa system
 • Enkel installation och idrifttagning
Produktfamilj VPS Pro
Måttstock för väg- och trafikteknik
 • Automatisk och exakt fordonsmätning
 • Information om registrerad fordon via TCP/IP-gränssnitt
 • Konfigurationsassistent för stegvis idrifttagning
 • 3D-visualisering av fordonet med överskridna mått, angivna i färg
 • Tilläggstjänst: Engineering-support, t.ex integrering i överordnade system
Produktfamilj Free Flow Profiler

Automatisk och exakt mätning av fordon och objekt

 • Extrafunktionen axelräkning
 • Datautmatning som punktmoln
 • Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
 • TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
 • Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus
Produktfamilj TIC501

Smidig registrering och klassificering av fordon

 • Fordonsräkning och fordonsklassificering i flytande trafik
 • Datautmatning som punktmoln
 • Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
 • TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
 • Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus
Produktfamilj VHD
Förhindra bränder där de är som farligast
 • Helautomatisk mätning av överhettade fordon i flytande trafik
 • Individuella larmgränser för olika fordonsdelar
 • 3D-illustration av överhettade punkter i fordon
 • Kan expanderas med t.ex. detektering av farligt gods-skyltar eller överhöjder
 • Överföring via TCP/IP-gränssnitt
 • Drift, oberoende av väder
Produktfamilj TIC502
Benchmark för beröringsfri fordonsklassificering
 • Exakt klassificering i upp till 30 fordonsklasser
 • Säker även fri flytande trafik och stop-and-go
 • Webbaserat användargränssnitt
 • Fungerar i alla klimatzoner (–40 °C ... +60 °C) tack vare utökad temperaturområde
 • Datahistorik för 50 senaste registrerade fordon
 • Expanderbar med funktionen för axelräknare
Produktfamilj TICx02

Tillförlitlig fordonsklassificering med axelräkning som tillval

 • Mycket noggrann trafikklassificering
 • Extrafunktionen axelräkning
 • Datautmatning som punktmoln
 • Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
 • TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
 • Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus

Träffar 1 - 7 av 7

Upp