Profileringssystem

Förbättrar säkerheten på vägar och järnväg

Profileringssystem från SICK mäter, detekterar, klassificerar, räknar och kontrollerar fordon i 3D. Det registrerar antalet axlar på lastbilar för fordonsklassificering och mäter fordonets dimensioner för att kunna åtgärda lastningsfel. Systemet känner av överhettade fordon före tunnlar och andra infarter och utlöser utsorteringen. Det övervakar yttre konturer i spannet. Systemet utlöser ett larm om gränsvärdet överskrids. Detta förbättrar säkerheten på vägar och järnväg.

7 träffar:

Träffar 1 - 7 av 7

Vy: Galleri Lista
Måttstock för väg- och trafikteknik
 • Automatisk och exakt fordonsmätning
 • Information om registrerad fordon via TCP/IP-gränssnitt
 • Konfigurationsassistent för stegvis idrifttagning
 • 3D-visualisering av fordonet med överskridna mått, angivna i färg
 • Tilläggstjänst: Engineering-support, t.ex integrering i överordnade system
Jämför nu
Välj
Automatisk och exakt mätning av fordon och objekt
 • Extrafunktionen axelräkning
 • Datautmatning som punktmoln
 • Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
 • TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
 • Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus
Jämför nu
Välj
Smidig registrering och klassificering av fordon
 • Fordonsräkning och fordonsklassificering i flytande trafik
 • Datautmatning som punktmoln
 • Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
 • TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
 • Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus
Jämför nu
Välj
Mät lastbilars lastvolymer dynamiskt och helautomatiserat
 • Automatisk och beröringsfri lastvolym- och restvolymmätning
 • 3D-visualisering inklusive beräkning av fordonsdimensioner
 • Kundspecifik integration av HD-kamera, ANPR, WIM och RFID är möjlig
 • Webbaserat användargränssnitt för smidig fjärråtkomst

Jämför nu
Välj
Identifiera överhettade fordonsdelar helt automatiskt
 • Helautomatisk identifiering av överhettade fordon
 • Inställningsbara larmgränser för olika fordonszoner
 • 3D-visualisering av fordon
 • Tilläggsfunktioner för exempelvis detektering av nummerskylt, skylt för farligt gods och höjd
 • Dataöverföring via TCP/IP-gränssnitt
 • LiDAR-teknik och infraröd teknik som fungerar i alla väder
Jämför nu
Välj
Mätning av tåg för detektion och larm av rumsprofilskador
 • Mycket precis 3D-mätning med 200 Hz-upplösning och omedelbart larm vid rumsprofilskador
 • Datautmatning som 3D-modell, 2D-profilsnitt och kamerabild
 • Konfiguration av flera rumsprofiler
 • Inga optiska sensorer i närheten av golvet
 • Protokoll över alla registrerade mätdata
 • Enkel montering, enkelt underhåll och enkel hantering
Jämför nu
Välj
Tillförlitlig fordonsklassificering med axelräkning som tillval
 • Mycket noggrann trafikklassificering
 • Extrafunktionen axelräkning
 • Datautmatning som punktmoln
 • Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
 • TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
 • Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus

Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 7 av 7