Processgasanalyssystem (PGA)
TRANSIC Extractive

Syremätning för varje applikation

Din fördel

 • Tillförlitliga mätresultat även under svåra mätförhållanden och i förorenade gaser
 • Minimalt underhållsbehov genom slimmad gasberedning
 • Kan användas inom i explosionsfarliga områden
 • Enkel hantering och installation
 • Låga driftskostnader

Översikt

Syremätning för varje applikation

Processgasanalyssystemet (PGA) TRANSIC Extractive kombinerar fördelarna med transmitterdesign och flexibiliteten i ett extraktivt analyssystem. TRANSIC Extractive är den perfekta lösningen för övervakning av O2-koncentrationen i anläggningar och processer i de mest skilda branscher. Tack vare högmodern laserspektroskopi mäter systemet säkert, även vid besvärliga villkor. Det kan anpassas som modul till olika industristandarder och nästan alla applikationer och kan även användas utan problem inom explosionsfarliga eller hygieniska områden.

I korthet
 • Syretransmitter baserad på modern laserspektroskopi (TDLS)
 • Kompakt design, anpassad till varje användningsvillkor
 • Intuitiv användning och enkel installation
 • Kan kombineras med mätpunktsomkoppling
 • Flexibel för nästan varje applikation
 • Modulärt expanderbart
 • Finns med olika Ex-godkännanden

Applikationer

Downloads