Processgasanalyssystem (PGA)
SCPS

Gasanalys under tuffa förhållanden direkt vid roterugnen

Din fördel

  • Undvik driftavbrott genom att upptäcka problem i processen i tid
  • Jämn och hög produktkvalitet genom processkontroll
  • Lägre energikostnader tack vare optimerad förbränningsprocess
  • Robust och beprövad teknik för minimalt underhållsbehov
  • Hög systemtillgänglighet genom kompatibla komponenter från samma ställe
  • Kompetent och snabb hjälp genom fjärråtkomst och internationellt serviceteam med stor erfarenhet

Översikt

Gasanalys under tuffa förhållanden direkt vid roterugnen

Processgas-analyssystemet SCPS används för gasmätning direkt vid roterugnen. Robusta provtagningssonder, effektiva rengöringsmekanismer i kombination med värme- eller kylextraktiva analyssystem och flexibelt fjärrunderhåll – som enda tillverkare levererar SICK den kompletta portföljen från ett och samma ställe. Analysatorerna är konfigurerade så att de förutom de förbränningsrelevanta parametrarna O2, CO, CO2, NO och CH4 även mäter processparametrar som SO2, HCL och NH3. Särskilt vid anläggningar där bränslet har höga svavel- och/eller klorhalter briljerar SCPS genom minimalt underhåll, maximal tillgänglighet och exakta mätvärden.

I korthet
  • Samtidig mätning av alla relevanta gaskomponenter som CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
  • Robusta och kylda provtagningssonder, kan användas upp till 1 400 C och 2 000 g/m³ damm
  • Upp till 98 % tillgänglighet av hela systemet
  • Snabb service tack vare fjärrunderhåll

Fördelar

Exakt processgasanalys

Ju mera exakt processgasanalysen är, desto bättre går det att optimera förbränningsprocess och kvalitetssäkring. SCPS erbjuder analysalternativ för alla krav.

Processgasens sammansättning har avgörande påverkar på förbränningsprocessens effektivitet, kvaliteten i producerad klinker och anläggningens tillgänglighet. SCPS-analyssystem bestämmer koncentrationen i alla för kunden nödvändiga gaskomponenter, säkert och exakt. Vare sig det gäller klassisk kallextraktiv eller varmextraktiv mätteknik i alternativa bränslen.

Korrekt mätteknik för varje bränsle

Kallextraktiv mätteknik Den kallextraktiva processgasanalysen är industristandard sedan många år. Tekniker är lämplig för mätning av relevanta komponenter för optimering av förbränningsprocesser – NOx, CO, CO2, O2, i gasförbränning även CH4. Vid användning av alternativa bränslen som petrokoks eller sekundära bränslen förekommer till ökad grad komponenter som SO2, HCL och NH3. Det är mycket svårare att analysera dessa komponenter med kallextraktiv mätteknik. Komponenterna är vattenlösliga och förekommer som surt kondensat i gaskylaren. Det kan medföra korrosionsskador i hela analyssystemet.
Varmextraktiv mätteknik Varmextraktiv mätteknik är mera exakt än kallextraktiv eftersom volymen för analysgasen inte förändras genom kondensation av vattenånga på sträckan mellan tappstället till analysatorn. Varmextraktiv processgasanalys har speciellt fördelar i alternativa bränslen. Eftersom det ständigt råder höga temperaturer, förhindras kondensationen och därmed filtreringen av SO2, HCL och NH3 effektivt. Dessa komponenter kan mätas när som helst och förorsakar inga korrosionsskador i analyssystemet. Kunskapen om koncentrationen av svavel- och klorförbindelser är extremt praktisk för att bättre kunna styra klorkretsloppet och snabbt kunna reagera på kritiska svavelhalter.

Passande analys för processoptimering vid varje behov

SCPS analyserar alla mätkomponenter som är relevanta för processoptimering och kvalitetssäkring.
Även varmextraktiv mätning är möjlig med SCPS – speciellt fördelaktigt vid alternativa bränslen.

Dina konkurrensfördelar: Med hjälp av flexibelt SCPS-analyssystem ökar energieffektivitet, produktkvalitet och anläggningstillgänglighet säkert på sikt.

Robusta sonder, raffinerade teknik

Kombinationen av motståndskraftigt material och tillämpningsoptimerad teknik möjliggör säkra exakta mätningar, även vid extrema villkor.

Långa användningstider i tuff miljö

SCPS-sonder kan även användas vid temperaturer upp till 1 400°C tack vare variabel kylning.
Mit 2-stufiger Filterrückspülung und Hochdruckreinigung hält SCPS Staubbelastungen von bis zu 2.000 g/m³ stand.
SCPS förhindrar effektivt blockeringar i sondröret tack vare antistickrörelse och rotation.

Effektiv kyl- och rengöringsteknik i SCPS reducerar underhållsbehovet, minskar oplanerade stillestånd och sparar kostnader.

Omfattande service efter behov

Med SCPS erbjuder SICK en ”One-Stop-Shop”-lösning för processgasanalys. Alla systemkomponenter och tillhörande service kommer från samma ställe. Du har alltid stöd av en stabil och kompetent kontaktperson.

Planerat under med SICK Remote Service och Condition Monitoring

Med fjärråtkomst kan våra experter lösa många problem direkt, utan personlig närvaro.
Permanent övervakning av viktiga parameter upptäcker problemen i tid.

”One-Stop-Shop”-principen från SICK garanterar högsta systemtillgänglighet och minskar anläggningsstillestånd.

Applikationer

Downloads