Processgasanalyssystem (PGA)
MINESIC700 TBS

Atmosfären måste stämma

Din fördel

 • Omfattande meddelande- och rapportsystem för att hålla alla medarbetare informerade
 • Ökad säkerhet i gruvan tack vare registrering av långtidstrender i gruvans atmosfär vid varje mätpunkt
 • Enkel fjärrmanövrering från centralt kontrollrum
 • Låga driftskostnader genom enkelt underhåll
 • Omfattande servicepaket inklusive olika stödfunktioner med SICK LifeTime Services
 • Solida systemkunskaper tack vare omfattande användarutbildning

Översikt

Atmosfären måste stämma

Processgasanalyssystemet (PGA) MINESIC700 TBS har utvecklats särskilt för övervakning av gruvatmosfären i schakt och exploaterade områden i kolgruvor. Systemet analyserar gas i olika punkter i gruvan via specialkonstruerade polyetylenslangar som är anslutna till en mycket effektiv mätgaspump. Tubsatsanalyssystemet registrerar alla mättekniskt relevanta parametrar och innehåller spolpumpar, certifierade flamspärrar och gasberedningskomponenter. Beprövade NDIR-gasanalysatorer och paramagnetiska syrgasanalysatorer analyserar gasproverna.

I korthet
 • Certifierat enligt IECEx och ANZEx
 • Säker kontinuerlig mätning (24/7)
 • Automatisk mätpunktsomkoppling för upp till 40 modulärt utökningsbara mätpunkter
 • Automatiska larm och larmprotokoll
 • System i mobil standardcontainer

Applikationer

Downloads