Objektdetekteringssystem
WGS

Förarassistans för detektering och mätning av en slåttersträng

Din fördel

 • Tidsbesparing och ökad effektivitet med automatisk hastighetsreglering ger körning med maximal arbetshastighet
 • Körning utan att bli trött tack vare automatisk styrning och hastighetsreglering, speciellt vid dålig sikt och på natten
 • Färre maskinstillestånd och färre materialblockeringar
 • Optimal fyllning och materialfördelning i lastkammaren
 • Styrenhet är inte nödvändig tack vare intelligent sensor med integrerat applikationsprogram
 • Sensorn anger slåttersträngens position och volym
 • Enkel integrering i fordonet med standardiserat gränssnitt

Översikt

Förarassistans för detektering och mätning av en slåttersträng

WGS (Windrow Guidance System) består av en laserscanner TiM351 med integrerat applikationsprogram. Systemet tillåter styrning av jordbruksfordon efter anslutning till ett förarassistanssystem eller fordonsautomatiseringssystem. Sensorsystemet detekterar och mäter slåttersträngen. En fordonsmonterad TiM351 profilsöker marken framför fordonet tvärs mot körriktningen. Systemet extraherar slåttersträngens profil ur markprofilen, bestämmer positionen och beräknar tvärsnittsarean. Slåtterstängens volym adderas och anges ur tvärsnittsareorna med fordonshastigheten. Sensorn beräknar en fordonsmodell om aktuell däcksvinkel eller girhastighet är tillgänglig. Exakt slåttersträng detekteras med hjälp av fordonets egna rörelser. Detta möjliggör en mycket exakt tvärreglering av fordonet och optimal positionering av slåttersträngen.

I korthet
 • Detektering av slåttersträng och utdata av absolut position för slåttersträngen med automatisk tvärreglering
 • Utdata av slåttersträngens volym med automatisk hastighetsreglering
 • Integrerad fordonsmodell för beräkning av korrekta egenrörelser
 • Integrerad funktion för egendiagnos

Applikationer

Downloads