Objektdetekteringssystem
AOS LiDAR

Hög systemtillförliltighet för områdesövervakning även under tuffa omgivningsvillkor

Din fördel

 • Tillförlitlig detektion under alla omgivningsvillkor och på stora avstånd
 • Förhindra stilleståndstider och kostnader på grund av olyckor och vandalism
 • Många applikationsmöjligheter genom detekteringszoner som kan ställas in med precision
 • Minskning av felalarm genom definierad larmutsignal för relevanta objekt
 • Enkel integration och kabeldragning med maskinstyrningen
 • Automatisk övervakning av sensorerna och anslutningskablarna
 • Hög diagnostäckning stöder godkännande av enskild drift för maskiner
 • Flexibel utökning genom modulär systemuppbyggnad
 • Styrningsfunktion för perifera enheter, även för säkerhetsrelevanta signaler

Översikt

Hög systemtillförliltighet för områdesövervakning även under tuffa omgivningsvillkor

Objektdetekteringssystemet AOS LiDAR (Advanced Object Detection System) används för att förhindra stilleståndstider och kostnader på grund av olyckor och vandalism. Systemlösningen erbjuder ett mervärde överallt där övervakning genom en enskild sensor inte räcker till och där högsta driftsäkerhet krävs. Systemet baseras på en säker styrning som kontrollerar sensorerna cykliskt beträffande deras detektionsbeteende och deras reaktion på ingångskommandon och korrekt kopplingscykel för utgångssignalerna. Tack vare de förkonfigurerade sensorerna och detekteringszonerna som kan ställas in med precision kan AOS LiDAR integreras snabbt och enkelt i en mängd olika applikationer.

I korthet
 • Beröringsfri detektion genom LiDAR-teknik som tål alla väder
 • Detekteringsområden som kan ställas in applikationsspecifikt
 • Automatiska självtestcykler
 • Skräddarsydd styrningskonfiguration
 • Enkel implementering av nya funktioner
 • Alternativa gateways för fjärrdiagnos eller dataanalyser

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Matningsspänning24 V DC
  Omgivningstemperatur under drift–40 °C ... +60 °C, Sensor, styrning
  Okänslighet mot störande omgivningsljus40.000 lx / 70.000 lx
  Räckvidd vid 10% remission18 m / 40 m
  Leveransomfattning

  LMS111-10100S01 (4 x)

  Flexi-Soft-huvudmodul FX3-CPU000000

  Flexi-Soft-systemstickkontakt FX3-MPL000001

  Flexi-Soft-I/O-modul FX3-XTIO84002 (2 x)

  USB-konfigurationsanslutning

  USB-minne med konfigurationsfiler

  Anslutningsbox LMS1xx (4x)

  Monteringssats för LMS1xx (4x)

  Ethernet-anslutningskabel

  Väderskyddskåpa 270° (4 x)

  LMS111-10100S01

  Flexi-Soft-I/O-modul FX3-XTIO84002

  Anslutningsbox LMS1xx

  Monteringssats för LMS1xx

  LMS111-10100S01 (2 x)

  Anslutningsbox LMS1xx (2 x)

  Monteringssats för LMS1xx (2x)

  LMS111-10100S01 (3 x)

  Anslutningsbox LMS1xx (3x)

  Monteringssats för LMS1xx (3x)

  LMS511-12100S04 (2 x)

  Monteringsvinkel (2x)

  Monteringssats för laserscanner (2 x)

  Anslutningsbox LMS5xx Heavy Duty (2x)

  Väderskyddskåpa 180° (2 x)

  LMS511-10100S02 (2 x)

  Monteringssats masthållare (2 x)

  Anslutningsbox LMS5xx (2 x)

  LMS511-12100S04 (4 x)

  Monteringsvinkel (4x)

  Monteringssats för laserscanner (4 x)

  Anslutningsbox LMS5xx Heavy Duty (4x)

  Väderskyddskåpa 180° (4 x)

  LMS511-10100S02

  LMS511-tillbehörsset 1

  LMS511-tillbehörsset 1 (2 x)

  LMS511-10100S02 (3 x)

  LMS511-tillbehörsset 1 (3 x)

  LMS511-10100S02 (4 x)

  LMS511-tillbehörsset 1 (4 x)

Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads