Lokaliseringssystem
Tag-LOC System

Exakt lokalisering, uppföljning och administration av resurser

Din fördel

 • Förkortade underhållstider, minskad tomgång och optimerade transportvägar
 • Bättre processkontroll tack vare hög lokaliseringsnoggrannhet och indirekt lokalisering av små objekt
 • Högre processtransparens för revision, tillsynsmyndigheter och just in time-produktion genom att visualisera positionsdata för resurserna och sensordata i realtid
 • Automatiserad upplösning av användardefinierade information
 • Ingen interferens med andra trådlösa kommunikationssystem
 • Låg energiförbrukning

Översikt

Exakt lokalisering, uppföljning och administration av resurser

Tag-LOC System är ett lokaliseringssystem för industriellt bruk. Det fastställer de exakta platserna och lagerplatserna för resurser som fordon, arbetsstycken, material etc. i realtid. Positionsdata kan användas för att spåra tillgångarna och därmed möjliggöra kontinuerlig övervakning av varornas rörelser och materialflödet. Dessutom visualiserar programmet Asset Analytics från SICK inspelade data och utvärderar dessa. Beroende på applikationskraven kan Tag-LOC System kombineras med identifieringstekniker som RFID och LiDAR. På så vis kan man genomföra en omfattande automatisering av produktions- och logistikprocesserna.

I korthet
 • Skalbart lokaliseringssystem för registrering av resursers positions- och statusdata
 • Spårningsfunktion
 • Indirekt objektlokalisering med datasammanslagning
 • Geofencing: Automatiserad utlösning av definierande, påföljande processer så snart resurser når eller lämnar fastställda geozoner
 • Resultathantering

 

Full transparency in material flow
SICK Full transparency in the material flow
Full transparency in material flow
SICK Full transparency in the material flow

Applikationer

Downloads