Förarassistanssystem

Kollisionsvarning med system

Säker och korrekt manövrering av industrifordon ställer höga krav på föraren. Förarassistans- och kollisionsvarningssystem från SICK hjälper i kritiska situationer. Om fordonet närmar sig ett annat fordon, omgivningen eller personer, varnar systemet i tid. Förarassistanssystem klarar även besvärliga och monotona uppgifter på bästa sätt.

Filtrera enligt:

7 träffar:

Träffar 1 - 7 av 7

Vy: Galleri Lista
3D-snapshot – två-ögon-princip för en effektiv användning utomhus
 • Avståndsvärden: 250 × 496 pixel och 2D-bild: 544 × 828 pixel
 • Stort temperaturområde från –40 °C till +75 °C
 • Robust hus: IP69K för sensorhuvudet
 • 2-i-1-lösning: vardera åtta 3D- och 2D-bilder per sekund
 • Intelligent bildbearbetning: Klassificering och positionsbestämning av objekt
 • Aktivitetsregistrering av senaste timmarna
Jämför nu
Välj
Aktiv kollisionsvarning för gaffeltrucken
 • Systemet aktiveras när backen läggs i
 • Varningskoncept: visuell trestegssignal och konfigurerbar summer med ljudsignaler på upp till 98 dB
 • Två anpassningsbara varningsfält per sensor
 • Övervakningsområdet kan utökas med en andra LiDAR-sensor TiM3xx
 • Kontrollenhet reglerar koppling och spänningsförsörjning
Jämför nu
Välj
Förarassistans för en containerhantering utan kollisioner
 • Kollisionsövervakar hela området bakom fordonet
 • Varningssystem i 2 steg för att varna föraren för kollisioner och som utlöser en åtgärd i nästa steg
 • Hinder visas i en pekskärm
 • Säkerhetsavstånd är inställbara
 • Möjlighet att ignorera fellarm om föraren accepterar
 • Självdiagnos ger enkel felsökning och underhåll
Jämför nu
Välj
Förarassistanssystem med aktiv kollisionsvarning för kommersiella fordon
 • Visuell och akustisk varning
 • Touchscreen-display med visning av fordonskontur och kritiska objekt
 • Inställbara säkerhetsavstånd och varningsfält
 • Komplett funktion med komplett hastighetsområde
 • Öppet gränssnitt för befintliga system via resultatprotokoll
 • Självdiagnosfunktion

Jämför nu
Välj
Inbyggt kollisionsundvikande för truckar
 • Konfigurerbar 270° omgivningsregistrering för skräddarsydda varningsstrategier
 • Abstraktion av data genom segmentering av siktfältet
 • Gruppering av skanningspunkter till objekten
 • Clusterbaserad utvärdering, t.ex. filtrering
 • Avläsning i polära koordinater
 • CANopen och webbaserat gränssnitt
Jämför nu
Välj
Kollisionsfri pushback på rampen
 • Visuell och akustisk varning
 • Integrerad identifiering av flygplanstyp och verklighetstrogen visualisering
 • Applikationsspecifik varningsstrategi baserad på flygplanets rörelse
 • Inställbara säkerhetsavstånd
 • Självdiagnosfunktion
 • Integrerad installationsassistent
Jämför nu
Välj
Förarassistans för detektering och mätning av en slåttersträng
 • Detektering av slåttersträng och utdata av absolut position för slåttersträngen med automatisk tvärreglering
 • Utdata av slåttersträngens volym med automatisk hastighetsreglering
 • Integrerad fordonsmodell för beräkning av korrekta egenrörelser
 • Integrerad funktion för egendiagnos
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 7 av 7