Streckkodsläsare för livsmedelsindustrin

2019-okt-08

Streckkodsläsare används för en mängd olika syften i livsmedelsbranschen. Spårkraven ökar ständigt och varje individuellt livsmedelsobjekt som köps av omdömesgilla slutkonsumenter måste vara fullt spårbara. Ju mer livsmedlet hanteras, desto större säkerhetsnivå krävs, särskilt vad gäller frysta högriskprodukter. Samtidigt måste de tekniska systemen vara tåliga och kompatibla med hygienstandarderna. Den idealiska lösningen för en leverantör är att tillhandahålla alla streckkodsläsare som krävs för hela produktionskedjan.

 

Streckkodsläsare används i livsmedelsindustrin från leverans av råmaterial och produktionsprocesser i våta områden till torra områden och intralogistiska system. I livsmedelsproduktionssektorn måste läsarna vara extremt tåliga. Det är avgörande att skärmarna inte spricker, att de står emot rengöringsprocesser med kraftiga substanser och att de kan fortsätta fungera i frysar vid temperaturer så låga som minus 35 grader Celsius, eftersom de måste ha förmågan att pålitligt identifiera varje objekt via streckkoden.

 

Sedan 1970-talet har streckkoder kommit att användas på bred front i industri- och detaljhandelssektorn. Särskilt inom livsmedelsindustrin har streckkoden EAN-13 skapat fördelar för tillverkare, återförsäljare och konsumenter. Denna typ av streckkod är giltig över hela världen och omfattar det globala handelsobjektnumret (Global Trade Item Number) (GTIN)), som är ett standardiserat globalt delnummer. Streckkoder ger en unik form av identifiering för varje livsmedelsobjekt och gör det möjligt att uppnå höga säkerhetsnivåer, eftersom varje steg i den komplexa produktionsprocessen på ett tillförlitligt sätt kan övervakas och kontrolleras. Processerna måste uppfylla sträng lagstiftning, direktiv och standarder, inkluderat HACCP-konceptet och omfattande nationella och internationella hygien- och säkerhetsstandarder.

 

Det skulle inte vara möjligt att uppfylla spårbarhetskraven utan automatiserade identifikationssystem, såsom streckkoder

 

Skyddar konsumenter och företag

 

Spårbarheten är högsta prioritet. Den möjliggör att säkra produkter tillverkas för konsumenterna och skyddar även produktionsprocessen och därmed verksamheten i det långa loppet. Företag inom livsmedelsbranschen måste kunna identifiera när, var och av vem produkterna togs emot, hanterades, förvarades, transporterades, konsumerades och kasserades och måste ge fullständiga dokumenterade bevis. Det skulle inte vara möjligt att uppfylla dessa krav utan automatiserade identifikationssystem, såsom streckkoder. Etiketterade produkter måste få sina etiketter lästa och verifierade på produktionslinjen och datan måste lagras. SICK erbjuder intelligenta sensorlösningar för detta syfte, med allt från kompakta enheter som är lätta att integrera, till konfigurerbara fristående system och programmerbara höghastighetskameror.

 

Kompatibla, standardiserade och flexibla system

 

I sina permanent installerade och mobila läsare, använder SICK en mängd teknologier för att läsa av streckkoder, 2D-koder och RFID-taggar. Den omfattande produktportföljen inkluderar en lösning för varje utmaning. 4Dpro-konceptet tillåter de olika produkterna att kombineras och utbytas med varandra, eftersom de har ett standardiserat anslutningssystem, användargränssnitt och tillbehör. Detta skyddar användarinvesteringar, reducerar integrationsarbetet som behövs under driftsättning och underhåll, samt håller lagernivåer och lagerkostnader på ett minimum.

 

Stryktåliga streckkodsläsare tillverkade av rostfritt stål med IP69K-klassificering

 

Laserstreckkodsläsarna i CLV6-serien är idealiska för användning i livsmedelsproduktion där hygienen är avgörande. De tuffa rostfria stålhöljena har en IP69K-klassificering och kan enkelt stå emot påfrestande förhållanden. Läsarnas material, design och funktionalitet har övertygat systemintegratörer, maskintillverkare och användare om att de tål användning i livsmedelsproduktionens våta områden. Höljena i rostfritt stål är motståndskraftiga mot kemikalier och korrosion och är även helt läckagesäkra. Dessa var nyckelövervägandena för till exempel ett av de ledande företagen inom den europeiska mejeriindustrin. En CLV-läsarlösning från SICK har integrerats i företagets produktionssystem för att identifiera streckkoder på aluminiumlock på yoghurtförpackningar. Innan förpackningarna fylls med yoghurt och locken sätts på plats, måste både förpackningar och lock rengöras i PSDI-läge. När locken fixerats läses streckkoderna av medan maskinen är stationär. När objekt av detta slag rengörs i våtprocessen med högtrycksrengöring och rengöringsmedel, är streckkodsläsarna helt skyddade genom sitt rostfria hölje och även tack vare designen,som innefattar en ytstyrka, mjuka, rundade kanter och specialhöljes- och fästesformer. Som resultat kan inga rester bildas på utsidan av läsarna. För att garantera att inget trasigt glas kontaminerar livsmedelsproduktionsprocessen, är de optiska gränssnitten på läsarna tillverkade av polykarbonat, som är väldigt starkt och hårt och även motståndskraftigt mot vatten,klorinbaserade alkaliska desinficerare, lösningsmedel, oljor och fetter. När SICK designade läsarna, fokuserades särskilt på att undvika uppkomsten av "flyktvägar" för fukt, och man såg även till att produkterna klarade av temperaturvariationer. Kabelanslutningspunkter och kontakter har ytterligare dubbelt skydd och själva kablaget är certifierat av Ecolab för dessa tillämpningar. Även plötsliga temperaturminskningar påverkar inte läsarna.

 

Tydlig sikt vid låga temperaturer

Produktionsprocesser för frysta livsmedel bidrar till särskilda utmaningar för streckkodsläsarna och detta är ett område inom livsmedelsindustrin som växer snabbt. En titt på försäljningssiffrorna för 2016 visar hur mycket efterfrågan på fryst mat ökat enbart i Tyskland. En tillväxt på 2,5 procent i volym och 3,6 procents avkastningsökning talar för sig själv. Den genomsnittliga årskonsumtionen per person på 45,4 kilo fryst mat är den högsta siffran som någonsin registrerats1.

 

SICK har utrustat sina streckkodsläsare, som redan är mycket pålitliga och tuffa, särskilt för detta ökande produktionsområde. CLV61x-, CLV63x- och CLV65x-produktfamiljerna är utrustade med värmare. CLV69x-modellerna har även en uppvärmd framskärm. Dessa enheter kan köras utan problem vid genomsnittstemperaturer på minus 25 grader Celsius. I vissa fall kan temperaturerna falla ända ner till minus 35 grader, på grund av användningen av billig el vid låg belastning. När en läsare utsätts för konstant förändrade temperaturer, till exempel vid körning på en gaffeltruck från fryslagret till lastområdet, förhindrar framskärmsvärmaren avläsarfönstret från att imma igen. Den utmärkta avläsningsförmågan gör SICK streckkodsläsare med integrerade värmare idealiska för användning i produktionsprocesser för frysta livsmedel. De har ett bra fältdjup, vilket ökas ytterligare i modellutbudet CLV65x och CLV69x genom en autofokusfunktion i realtid.

 

I produktfamiljen CLV64x kan fältdjupet enkelt anpassas med en dynamisk fokusjusteringsfunktion. Tack vare läsarnas breda öppningsvinkel, kan en enhet täcka majoriteten av transportbandens bredd. Utmärkta avläsningsegenskaper och en snabb, pålitlig avläsningsgrad bidrar till att garantera att datan säkert registreras, även när tryckkvaliteten på streckkoderna är dålig, koderna är skadade eller film eller andra reflekterande ytor applicerats över dem. Stora läsavstånd och lågkontrastkoder, till exempel vid identifiering av pallar, utgör inga problem för SICK streckkodsläsare. Dessutom bidrar deras höga avläsningsfrekvenser på upp till 1200 Hz snabbare processhastigheter, till exempel vid förpackningsidentifiering. SICK har svarat på den ökade efterfrågan inom förpackningsbandfältet med sin modell CLV61x Dual Port, som har en PROFINET-anslutning med en integrerad brytare som tillåter linje- och ringtopologier att installeras och implementeras på ett enkelt sätt, vilket gör kabeldragningsprocessen smidig och kostnadseffektiv. Produktfamiljerna CLV63x och CLV64x finns även tillgängliga med oscillerande speglar, som gör det möjligt att möta alla typer av avläsningskrav.

 

Säkra processer vid glassproduktion

Företag inom mejeriindustrin, där de logistiska processerna måste följa strikta tekniska standarder vad gäller temperaturkontrollerade livsmedel, använder SICK streckkodsläsare redan i början av leveranskedjan. Tankarna som samlar in mjölken från gårdarna är utrustade med en streckkodsläsare i CLV6-serien, med ett rostfritt hölje som är IP69K-klassificerat. Detta möjliggör att pålitligt identifiera proverna som enligt lagen tas från mjölken som producerats av varje individuell leverantör, även när enheterna utsätts för låga temperaturer och höga fuktnivåer under vintermånaderna. Om mjölken görs till glass, används CLV6-seriens läsare med plastskärman under den primära förpackningsfasen, eftersom livsmedel inte får kontamineras med trasigt glas när glasstypen, behållaren och rätt lock identifieras. I lagerlogistikhanteringen för glassproduktion identifierar läsare från CLV69x-serien med frontskärmsvärme exakt streckkoderna i pallagret, oavsett frystemperatur. I hyllager kan alla typer av läsare ur produktfamiljen CLV6 användas.

CLV6-serien med streckkodsläsare från SICK garanterar processäkerhet från början till slut, oavsett de många utmaningarna man stöter på i livsmedelsproduktionen, vilket innefattar hög tillgänglighet och snabb omsättningsgrad, växande orderantal kombinerat med fallande batchstorlekar och krav på mer miljövänliga logistiksystem.[1] Siffror för 2016: German Frozen Food Institute.