Kontakt
Feedback

Gravimetriska stoftmätare

Enkel konstruktion, exakt mätning

Gravimetriska stoftmätare tar en del av gasflödet i kanalen under tidigare definierade förhållanden och skiljer ut dammpartiklarna med ett filter. Stoftmängden beräknas genom vägning av filtret. En differenstryckmätning bestämmer den utsugna volymen. Med hjälp av de båda värdena beräknas en exakt dammkoncentration i kanalen. Den gravimetriska stoftmätningen är särskilt lämplig för kalibrering av andra stoftmätare och för en jämförelsemätning enligt myndigheternas krav.

Ditt val ger tyvärr inget resultat
Upp