Fyra dimensioner av smart sensorteknik:

Smart Tasks

 

Smart Tasks möjliggör direkt bearbetning av data i sensorn. Detta medför snabbare dataöverföring, smalare strukturer och kostnadsfördel i din process.

 

Det är viktigt att inte tappa överblicken när det gäller Big Data. Smart Tasks bearbetar sensorns olika detektions- och mätsignaler, länkar dem med signaler från en extern sensor vid behov och genererar processinformation som verkligen behövs – anpassar till varje uppgift i anläggningen. Det sparar tid vid datautvärderingen i styrningen, skyndar på maskinprocesser och gör högpresterande, kostnadsintensiv tilläggsmaskinvara överflödig.

 

Site map

Exempel på Smart Tasks: Mervärde för din applikation

Hastighets- och längdmätning

 • Beräkning av objekthastighet, oberoende av slirning för exakta mätresultat
 • Enkel sortering och klassificering av detektionsobjekt enligt objektlängd – oberoende av transporthastighet
 • Hög flexibilitet vid bestämning av mätpunkt
 • Inga förfalskade mätresultat tack vare styrningens cykeltider

Integrerad hastighets- och längdmätning för användning i sågverk

Övervakning av objekt och luckor

 • Övervakning av objektlängder och - avstånd för snabb registrering av felaktiga status
 • Enkelt bearbetade signaler för överordnad styrningsnivå eller för direkt och snabb aktivering av produktutmatning
 • Inga förfalskade mätresultat tack vare styrningens cykeltider

Integrerad objekt- och öppningsmätning under införsel av produkter

Bestyckningsanalys

 • Direkt registrering av bestyckningen, t.ex. en förbipasserande arbetsstyckshållare tack vare enkel utvärdering av signalmönster direkt i Smart Sensor för kvalitetsövervakning eller processtyrning
 • Pålitlig registrering av bestyckningen under pågående process – även vid olika förflyttningshastigheter
 • Kostnadseffektivt och låg komplexitet

Integrerad bestyckningsanalys

Räkna och studsborttagning

 • Enkel och snabb fullständighetskontroll vid likvärdig störpulsborttagning
 • Noggrann mätning: Inga ”försvunna” enstaka mycket snabba räkneimpulser tack vare styrningens cykeltider

Integrerad etiketträkning för korrekt byte av spole

Koppla samman personskydd med automation

 • Med muting kan ett höjdvärde överföras via IO-Link-gränssnittet för användning i automatiseringsteknik nedströms
 • Räkna antalet objekt som passerar den säkra ljusridån

Förenar säkerhet och automatisering: IO-Link möjliggör en kostnadseffektivare anläggningsdesign

Smart Tasks:

Våra Smart Sensors

Ytterligare Smart Tasks på förfrågan.

Kontakta oss