Kontakt
Feedback

SICK Sverige Blogg

 

SICK AB byter VD

 

Utifrån SICK koncernens försäljnings- och servicestrategier har den verkställande styrelsen av moderbolaget tagit beslut om att avsluta SICK AB nuvarande VD Ingemar Händestams uppdrag. Göran Roxström tar över posten som VD den 1 juli, 2019.

 

Läs mer här!

Webinar: Industri 4.0

Den industriella revolutionen går in i sin fjärde fas. Från ångmaskinen, serieproduktionen, masstillverkning till den smarta fabriken. Den nya tekniken sammanför datainhämtning med den fysiska världen. I det här webbinariet beskriver vi vår vision med Industri 4.0 och vad det kan innebär för dig och ditt företag. 

 

Titta på webbinariet!

Industri 4.0: Säkerhetslösningar för produktion med hög mix och låg volym

Den nya trenden med hög mix och låg volym driver den tredje robotrevolutionen. Flexibla robotar hjälper företag med ökad flexibilitet och produktivitet för både små serier och produktion med hög volym. Läs om hur SICK hjälpte det svenska företaget OpiFlex med en säkerhetslösning för deras mobila robot. 


Läs mer här!

IoT: Smart data bland öppna landskap

Alla system och maskiner är inte ihopkopplade och därför inte redo för Industri 4.0. En stor fördel med ett TDC-system är flexibiliteten att kunna koppla ihop flera maskiner eller system med varandra och säkerställer ditt inträde i Industri 4.0.

 

Läs mer här!

Efterfrågan på kamerabaserade automationslösningar för robotar intesifieras

Fokus hamnar allt oftare på kamerabaserade lösningar som utökar robotens synfält. Med kamera- och Vision-tekniken från SICK lokaliserar och identifierar roboten fördefinierade objekt och avgör själv hur den ska greppa resp. del. Mekaniska påbyggnader som objektstyrningar blir då överflödiga. Det går även att mäta och göra kvalitetsinspektioner. På så vis kontrollerar t.ex. optiska övervakningssystem position och kvalitet vid produkternas fogningsprocess och harmoniserar förloppet.

 

Läs mer här!

Safe Robotics Area Protection: kollaboration utan incidenter

Safe Robotics area protection (SRAP) står för lösningar som säkerställer människans säkerhet och samtidigt garanterar högsta produktivitet. De omfattar alla åtgärder som gör robotens sensitiva närområde till en säker arbetsplats. Roboten uppfattar sin omgivning med hjälp av intelligenta, robusta och tillförlitliga sensorer och säkerhetsinriktade system och anpassar sig därefter. De möjliggör obehindrade ingrepp i robotens arbetsområde på ett säkert sätt – och möjliggör därmed ett tätt och säkert samarbete mellan människa och maskin.


Läs mer här!

Industri 4.0 - Industriell intelligens

Industri 4.0 är begreppet som alla pratar om. I grunden handlar det om att varje sensor, varje maskin och alla involverade människor hela tiden kan kommunicera med varandra, och inte bara på plats.


Läs mer här!

SICK ställer ut på Scanautomatic 2018

Årets mässa äger rum på Svenska Mässan i Göteborg mellan den 9-11 oktober.

 

Läs mer här

3 saker att tänka på kring Cobots

Samarbetet mellan robotar och människor har pågått länge och befinner sig i ständig utveckling. Dock ställs det flera komplicerade krav på den som bygger och använder robotar i sin verksamhet. Här listar vi 3 viktiga punkter att tänka på gällande Cobots.

 

Läs mer!

Light curtain or Safety laser scanner? How to choose an optical safety device

From machine building to parts manufacturing to mobile robotics, safeguarding machinery is a critical step to ensuring the smooth operation of any manufacturing facility. Safety light curtains and safety laser scanners are two of the most common safeguarding technologies, and both optical safety technologies can be used for many safety applications including point-of-operation guarding, area guarding and perimeter protection, and entry/exit.

Läs mer här!

Q and A - Collaborative robots

Collaborative robots have quickly become a trending topic in the robotics industry, but how much do you really know about them? - This post covers the basics of what collaborative robots are, how they are different from service robots and other industrial robots, and the all-important question of how these robots can be safeguarded to help prevent human injury.

Läs mer här!

SICK reducerar antalet borttappade resväskor med automatiserad identifiering

När du äntligen kommit iväg på sommarsemestern och det enda du tänker på är att komma av flygplanet, hämta upp ditt bagage och åka till hotellet. Det är då det händer. Din resväska är borta och det visar sig att den är skickad till Dublin istället för Dubai. Läs mer om hur SICK ser till att minimera dessa händelser.

Läs mer här!

Så effektiviserar SICK jordbruksprocesser

Johann Wolfang von Goethe ska en gång ha sagt: ”Att så är inte lika svårt som att skörda”. Sedan dessa har mycket förändrats på grund av jordbrukets motorisering. Att skörda sina grödor är fortfarande en aktivitet där varje hjälpande hand uppskattas. Lösningar som hjälper till att förbättra effektiviteten i skördeprocessen är därför ett frö, redo att blomstra.

 

Läs mer här!

SICK på väg mot väsentlig tillväxt och innovation

SICK-koncernen uppnådde rekordresultat under räkenskapsåret 2017. Vid rapportperiodens slut den 31 december 2017 ökade orderingången hade orderingången ökat med 10,3 procent, vilket uppgick i 1 542,8 miljoner euro. Försäljningen, varav mer än 20 procent ägde rum i Tyskland, ökade med 11 procent till 1 511,6 miljoner euro.


Läs mer här!

Smarta sensorer i framtidens frabrik

Internet Of Things (IoT) för information tillgänglig för alla. Samtidigt ställer kunder ökade krav på snabbhet och flexibilitet. Därför måste produktions- och logistikprocesser nu blir så flexibla som möjligt – samtidigt som produktiviteten förbättras.

Läs mer här!

Heavy Duty sensorer - Kostnadseffektiv detektering

Många industrier har produktioner och flöden i tuffa miljöer där ett driftstopp kan orsaka höga kostnader. För att undvika stillestånd och driftstörningar erbjuder SICK sensorer som klarar av riktigt svåra förhållanden med bland annat damm, fukt, vibrationer och kemikalier.

Läs mer här!

En ny generation scannrar kan knappast få en säkrare start!

Med den nya säkerhetslaserscannern MicroScan3 inleder SICK en ny era av tekniskt avancerade scannrar. MicroScan3 representerar en ny generation säkerhetsprodukter som förenar hög säkerhet med ökad produktivitet. Den nya scannern skyddar runt det riskfyllda området och fungerar som både hand- och tillträdesskydd.

 

Få veta mer
Upp