Digital Services for Integration
Monitoring Box

Kontinuerlig tillståndsövervakning för sensorer och maskiner

Din fördel

 • Condition Monitoring och realtidsanalyser med visualiserad data på en webbläsarbaserad panel
 • Fördefinierade SensorApps ger smidigare sensoruppkoppling
 • Minskar oplanerat underhåll, maskinbortfall och stillestånd
 • Ökar maskin- och anläggningstillgängligheten eftersom operatörerna kan reagera på avvikelser i tid
 • Förlänger kritiska komponenters livslängd
 • Plug-and-play-installation och -idrifttagning

Översikt

Kontinuerlig tillståndsövervakning för sensorer och maskiner

Monitoring Box från SICK kan tidigt upptäcka tillståndsförändringar på sensorer, maskiner och anläggningar. Monitoring Box är en mjukvarubaserad lösning som går att anpassa specifikt för kundkraven och utföra lokalt på plats hos kunden eller i SICK-molnet. Varje signifikant förändring av enhetstillstånden blir visualiserad, om det behövs, så att operatörerna kan gripa in i tid. Det säkrar tillgänglighet och produktivitet för kritiska enhetskomponenter och maskiner.

I korthet
 • Visualisering och analys av tillståndsdata
 • Loggbok för översiktlig visning och dokumentation av händelser
 • Konfigurerbara larm
 • Visning av gränsvärdesavvikelser
 • Går att utföra lokalt hos kund eller i SICK-molnet
 • Går att använda på mobila slutenheter
 • Lösenordsskyddad access

Fördelar

Övervaka och öka effekt

Monitoring Box från SICK är början på din produktionsdigitalisering. Lösningen ger dig virtuell access till sensorer och maskiner och gör dem bättre för varje dag i löpande drift. Helt enkelt för att du hela tiden får veta mer om dem. Monitoring Box övervakar företagets alla integrerade enheter digitalt och får fram hundratals med sensor- och maskinuppgifter.

Du får en systemarkitektur du kan lita på. Du väljer mellan lokal datalagring (on-premise) eller extern (off-premise) på någon av SICK:s hostade servrar i Tyskland.

Systemarkitektur

Få upp sensor- och maskinuppgifter på panelen för övervakning
Sensoranslutning utan programmeringskunskaper
Dataövervakning och underhållsåtgärder

Ökad säkerhet

Systemkomponenterna är provade av externt testningsföretag
HTTPS-krypterad uppkoppling mellan gateway och SICK-moln
Vid externlagring får du säker datalagring på tyska servrar

Oavsett lokal eller extern datalagring – du får en systemarkitektur du kan lita på.

Uppnå mer

Du använder bara underhållspersonalen för aktuella underhållsbehov
Gör underhåll innan du får enhetsbortfall
Kör enheterna i optimalt effektintervall

Du agerar i stället för att reagera. De ökar produktivitet, tillgänglighet och kvalitet i anläggningar och processser – utan extrainsatser.

Ökad kunskap

Få automatiska larm vid gränsöverskridelser och andra problem
Få veckoöverblick över maskin- och anläggningshändelser
Agera i tid så att du förhindrar komplikationer och enhetsbortfall

Du uppnår en ny nivå map. transparens och kompetenshantering så att du kan planera och agera proaktivare.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Språk

  Tyska

  Engelska

  Version1.0
  VariantCore
  Användningsområde

  Condition Monitoring

  Predictive Maintenance

  Energy Monitoring

  Kompatibla produkter

  AOS LiDAR

  FLOWSIC200

  FTMg-E

  LMS1xx

  LMS5xx

  MCS200HW

  MCS300P

  MERCEM300Z

  microScan3

  outdoorScan3

  VICOTEC320

  VICOTEC450

  VISIC100SF

  VISIC50SF

Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads