Kontakt
Feedback

Verifiering och optimering
Underhåll

Kontroll, upprätthållande och återskapande av bestämda funktioner

Din fördel

  • Högsta tillgänglighet och förbättrad prestanda
  • Undvik stilleståndstider, störningar eller följdskador
  • Planerade underhållskostnader
  • Snabbt och säkert återskapande av parametrar vid ett senare sensorbyte

Översikt

Kontroll, upprätthållande och återskapande av bestämda funktioner

Planerat regelbundet och fackmannamässigt underhåll för applikationen säkerställer en kontinuerligt hög tillgänglighet för SICK-produkter och reducerar oönskade stilleståndstider. Underhållet omfattar kontroll, upprätthållande och återskapande av bestämda funktioner för SICK-produkten och gränssnittet till maskinen eller anläggningen. Försämrad prestanda kan upptäckas i tid och åtgärdas. Dessutom rekommenderas förebyggande åtgärder för att undvika störningar.

Serviceexperter från SICK bestämmer underhållsintervallen, gemensamt med kunden. Enskilda tjänster kan även sammanställas i ett serviceavtal, enligt kundens krav.

I korthet
  • Kontroll av omgivningsvillkor, skador, justeringar och smuts på SICK-produkten
  • Återskapande av bestämda funktioner
  • Kontrollera och anpassa applikationsspecifika parametrar
  • Arkivering av parametrar, överlämnandetest och överlämnande till medarbetare

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp