Kontakt
Feedback

Verifiering och optimering
Stopptidsmätning

Bestämning och kontroll av säkerhetsavståndet

Din fördel

  • Garanterad kvalitet på mätningen tack vare övervakade mätanordningar
  • Upprätta ett protokoll över mätresultatet för maskindokumentationen
  • Bestämma farliga risker pga att nödvändiga säkerhetsavstånd inte hålls
  • Hög testkvalitet tack vare en certifiering och regelbunden kontroll enligt IEC 17020 genom ett oberoende provningsinstitut och en hållbar kompetenshantering

Översikt

Bestämning och kontroll av säkerhetsavståndet

Om ett ej fysiskt skydd ger ett tillräckligt skydd mot farliga rörelser är beroende av det valda säkerhetsavståndet. Det måste garanteras att rörelsen stannar innan riskområdet nås – och det under maskinens hela livslängd. Stopptidsmätningen från SICK bestämmer maskinens stopptid. Den används som grund för att bestämma säkerhetsavstånden. Med stopptidsmätningen identifieras förändringar, t.ex. pga bromsarnas slitage, i tid. Motsvarande åtgärder kan genomföras. Regelbundet övervakade mätanordningar garanterar en jämn och hög testkvalitet.

I korthet
  • Genomföra en stopptidsmätning
  • Beräkna det nödvändiga säkerhetsavståndet mellan riskområdet och det ej fysiska skyddet enligt EN ISO 13855
  • Upprätta ett protokoll över mätresultatet

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.

Öka produktiviteten –med säkerhetslösningar från SICK

Downloads

Upp