Kontakt
Feedback

Verifiering och optimering
Repeatability Test

Kontroll av repeteringsprecision under laboratorieförhållanden

Din fördel

  • Kontroll av enheter enligt kundspecifika krav
  • Bekräftelse av enheternas repeteringsprecision för respektive användningsområde
  • För systemintegratörer: kvalitets- och funktionssäkring gentemot de egna kunderna
  • Dokumentation av resultaten i ett testprotokoll

Översikt

Kontroll av repeteringsprecision under laboratorieförhållanden

Före utleverans kontrollerar SICK de beställda enheterna under laboratorieförhållanden i upp till 72 timmar. Med hjälp av olika testgaskoncentrationer testas systematisk nollpunktsavvikelse och linearitet för det definierade användningsområdet. Det fungerar som intyg på att repeteringsprecisionen för de beställda enheterna ligger inom det specificerade området.

Testens omfattning beror på respektive beställning och kundspecifika krav. Efter godkänt slutresultat erhåller kunden ett testprotokoll.

I korthet
  • Kontroll av linearitet och systematisk nollpunktsavvikelse under laboratorieförhållanden
  • Kundspecifika testgaskoncentrationer och mätområden
  • Mättider upp till 72 timmar
  • Utfärdande av ett testprotokoll efter godkänt test
  • Genomförande av test på respektive SICK-produktionsanläggning

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp