Kontakt
Feedback

Verifiering och optimering
Prestandakontroll

Kontroll av bestämda funktioner

Din fördel

  • Undvik stilleståndstider, störningar eller följdskador
  • Behovs- och situationsanpassad reaktion och planering
  • Överblick över aktuell prestanda

Översikt

Kontroll av bestämda funktioner

Planerade regelbundna prestandakontroller reducerar oönskade stilleståndstider. Prestandakontrollen omfattar kontroll av bestämda funktioner för SICK-produkten och gränssnittet till maskinen eller anläggningen. Försämrad prestanda kan upptäckas i tid och åtgärdas vid behov.

Beroende på applikation och kraven på tillgänglighet utförs prestandakontrollen på plats, hos SICK på fabrik eller via SICK Remote Service.

I korthet
  • Kontroll av omgivningsvillkor, skador, justeringar och smuts på SICK-produkten
  • Prestandakontroll
  • Funktions- och kommunikationstester

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp