Kontakt
Feedback

Verifiering och optimering
Olycksfallsundersökning

Orsaksanalys av olycksfall och tillbud

Din fördel

  • Kontrollera tillbudet eller olycksfallet på maskinen genom oberoende experter
  • Garantera att orsaken till olycksfallet eller tillbudet undersöks komplett och åtgärder genomförs, för att förhindra att det upprepas
  • Hjälp vid undersökning genom försäkring resp. åklagare
  • Hög testkvalitet tack vare en certifiering och regelbunden kontroll enligt IEC 17020 genom ett oberoende provningsinstitut och en hållbar kompetenshantering

Översikt

Orsaksanalys av olycksfall och tillbud

Olycksfall och tillbud bör inte hända och får framför allt inte upprepas. Om det ändå skulle hända måste orsakerna identifieras entydigt. Under en maskins livslängd ändras ofta dess användning. Om skyddsåtgärderna inte anpassas till detta finns det risk för att skyddsåtgärderna inte längre är tillräckliga. Eventuellt sätter operatören dem även ur funktion uppsåtligt. Som oberoende experter undersöker experterna från SICK sådana tillbud och arbetar fram konkreta förslag hur olycksfall eller tillbud kan förhindras.

I korthet
  • Undersöka olycksfallets eller tillbudets förlopp
  • Identifiera olycksfallets orsak
  • Rekommenderar åtgärder för att förhindra ytterligare tillbud eller olycksfall

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp