Kontakt
Feedback

Verifiering och optimering
Kontroll av den elektriska utrustningen

Kontroll som skydd mot elektriska risker

Din fördel

  • Tidig identifiering av farlig elektrisk stöt
  • Gällande säkerhetsstandarder uppfylls
  • Garantera säkerheten med motsvarande dokumentation i inspektionsrapporten för maskindokumentationen
  • Garanterad kvalitet på mätningen tack vare övervakade mätanordningar
  • Mätning utan ingrepp i den befintliga anslutningen
  • Hög testkvalitet tack vare en certifiering och regelbunden kontroll enligt IEC 17020 genom ett oberoende provningsinstitut och en hållbar kompetenshantering

Översikt

Kontroll som skydd mot elektriska risker

Särskilt vid underhålls- och montagearbeten finns det risk för en elektrisk stöt. Även vid normal drift av maskinen eller anläggningen får den elektriska utrustningen inte utgöra någon risk för användaren. Experterna från SICK kontrollerar om de nödvändiga skyddsåtgärderna fungerar tillräckligt. Mätningarna genomförs då regelbundet med kalibrerade mätare och utan ingrepp i den befintliga anslutningen.

I korthet
  • Garantera en felfri funktion på skyddsledarsystemet enligt föreskrifterna i IEC 60204-1
  • Bestämma övergångsmotstånd och läckströmmar
  • Tillhandahålla ett testprotokoll som även beskriver ev. brister
  • Upprätta en testrapport

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp