Kontakt
Feedback

Verifiering och optimering
Kalibrering

Suverän processäkerhet tack vare kalibrering

Din fördel

 • Suverän noggrannhet i mätresultatet
 • Säkerhet för ditt företag och dina kunder
 • Mätare och kalibrering från samma ställe
 • Kontinuerligt tillförlitlig processkontroll
 • Kalibrering vid fast definierade labbförhållanden
 • Skriftligt intyg på att de enhetsegenskaper som ska säkras följs

Översikt

Suverän processäkerhet tack vare kalibrering

SICK är en tillförlitlig tillverkare av process- och analysteknik och har många års erfarenhet inom produktsegmentet. Dessutom sätter SICK höga standarder när det gäller produkternas hållbarhet, precision och driftsäkerhet. Kalibrering är en viktig komponent för att garantera noggrannheten. Enheterna blir kontrollerade mot en referens och injusterade mot den, om det går rent tekniskt. Regelbunden kalibrering ser till så att enhetsegenskaperna ligger inom produktspecifikationen även långsiktigt och att kundens processer förblir stabila. Det sparar tid och resurser.

I korthet
 • Funktionskontroll av utbildad personal
 • Kalibrering
 • Utvärdering av mätvärdesavvikelser
 • Verifiering vid labbförhållanden
 • Dokumentation i form av kalibreringsprotokoll

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp